Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Strojírenství a strojírenská výroba

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KTE/ICD1 Grafické programy - CAD 1 Zimní Čeština 2  
KTE/ICD1Q Grafické programy - CAD 1 Zimní Čeština 2  
KTE/ITG Technická grafika Zimní Čeština 3  
KTE/KCSZ Části strojů a zařízení Zimní a letní Čeština 4  
KTE/KCSZQ Části strojů a zařízení Zimní Čeština 4  
KTE/KITZP Teoret.základy technických předmětů Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KZKON Základy konstruování Zimní a letní Čeština 5  
KTE/KZKOQ Základy konstruování Zimní a letní Čeština 5  
KTE/TG Technická grafika Zimní Čeština 3  
KTE/TGQ Technická grafika Zimní Čeština 3  
OPT/PPV Počítačem podporovaná výroba Letní Čeština 3