Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAJ/BCOMP Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/BCOMQ Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/COMPU Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/ECOMP Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/ICTEQ ICT for Students of English Zimní a letní Angličtina 4  
KAJ/ICTMA ICT pro učitele angličtiny Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/ICTMQ Výpočetní technika pro učitele AJ Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/KBCOQ Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/KCOM Výpočetní technika pro angličtináře Zimní Čeština 1  
KAJ/KICTQ ICT for Students of English Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/TCOMQ ICT for ELT Zimní a letní Angličtina 4  
KAJ/WPC Počítače Letní Čeština 4  
KAJ/WPOC1 Počítače pro učitele anglického jazyka Zimní Čeština 3  
KAJ/WPOC2 Počítače pro učitele anglického jazyka Letní Čeština 3  
KPE/CS Pokročilé počítačové dovednosti Zimní a letní Čeština 5  
KPK/KKOS Komunikační strategie Zimní a letní Čeština 4  
KPK/MSDM Měřicí systémy pro diagnostiku motoriky Zimní a letní Čeština 1  
KTE/ELEK1 Elektrotechnika I. Zimní Čeština 2  
KTE/ELEK2 Elektrotechnika II. Letní Čeština 4  
KTE/ELE1Q Elektrotechnika I. Zimní Čeština 2  
KTE/ELE2Q Elektrotechnika II. Letní Čeština 4  
KTE/ELI Elektronika Zimní Čeština 4  
KTE/ELIQ Elektronika Zimní Čeština 4  
KTE/ETCH Elektrotechnologie Letní Čeština 2  
KTE/ETCHQ Elektrotechnologie Letní Čeština 2  
KTE/IELI Elektronika Zimní Čeština 4  
KTE/IET1 Elektrotechnika I. Zimní Čeština 2  
KTE/IET2 Elektrotechnika II. Letní Čeština 4  
KTE/IPEL Praktikum z elektroniky Letní Čeština 2  
KTE/IPET Praktikum z elektrotechniky Zimní Čeština 2  
KTE/KELE1 Elektrotechnika I. Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KELE2 Elektrotechnika II. Zimní a letní Čeština 4  
KTE/KELI Elektronika Zimní Čeština 4  
KTE/KELIQ Elektronika Zimní Čeština 4  
KTE/KEL1Q Elektrotechnika I. Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KEL2Q Elektrotechnika II. Zimní a letní Čeština 4  
KTE/KETHQ Elektrotechnologie Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KETCH Elektrotechnologie Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KIELI Elektronika Zimní Čeština 4  
KTE/KIET1 Elektrotechnika I. Zimní Čeština 2  
KTE/KIET2 Elektrotechnika II. Zimní a letní Čeština 4  
KTE/KIPEL Praktikum z elektroniky Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KIPET Praktikum z elektrotechniky Zimní Čeština 2  
KTE/KPEIQ Praktikum z elektroniky Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KPREI Praktikum z elektroniky Zimní a letní Čeština 2  
KTE/KPREL Praktikum z elektrotechniky Zimní Čeština 2  
KTE/KPREQ Praktikum z elektrotechniky Zimní Čeština 2  
KTE/PLETQ Praktikum z elektrotechniky Zimní Čeština 2  
KTE/PREI Praktikum z elektroniky Letní Čeština 2  
KTE/PREIQ Praktikum z elektroniky Letní Čeština 2  
KTE/PRELT Praktikum z elektrotechniky Zimní Čeština 2  
LBF/KB031 Zdravotnická informatika Letní Čeština 2  
LBF/KB041 Přístrojová technika v ošetřovatelství Letní Čeština 2  
LBF/KIA02 Informatika Zimní Čeština 1  
LBF/KIA21 Metodologie výzkumu a biostatistika 1 Zimní Čeština 0  
LBF/KIB21 Metodologie výzkumu a biostatistika 2 Letní Čeština 4  
LBF/MA051 Využití počítače Zimní Čeština 0  
LBF/MA151 Hodnocení systémů zdravotní péče Zimní Čeština 5  
LBF/MA251 Nástroje objektivizace rozhodování Zimní Čeština 5  
LBF/MB051 Využití počítače Letní Čeština 8  
LBF/MB151 Nástroje objektivizace rozhodování Letní Čeština 4  
LBF/MB251 Informační systémy ve zdravotní péči Letní Čeština 7  
LBF/OA021 Výzkum v ošetřov. ve zdravotnictví Zimní Čeština 2  
LBF/OB031 Zdravotnická informatika Letní Čeština 1  
LBF/OB041 Přístrojová technika v ošetřovatelství Letní Čeština 1  
LBF/PA021 Výzkum v ošetřovatelství a por. asisten. Zimní Čeština 2  
LBF/PB031 Informační technologie Zimní Čeština 2  
LBF/PB041 Přístrojová technika Letní Čeština 2  
LBF/PKA21 Výzkum v ošetřovatelství a por. asisten. Zimní Čeština 2  
LBF/PKA31 Informační technologie Zimní Čeština 2  
LBF/PKB41 Přístrojová technika Letní Čeština 2  
LBF/RA021 Lékařská informatika I Zimní Čeština 0  
LBF/RA031 Základy lék. přístroj. tech. a biostat. Zimní Čeština 2  
LBF/RB011 Lékařská biofyzika II Letní Čeština 4  
LBF/RB021 Lékařská informatika II Letní Čeština 2  
LBF/RB042 Lékařská přístrojová technika Letní Čeština 2  
LBF/RDB04 Radiologické přístroje 1 Letní Čeština 2  
LBF/RD051 Výpočetní tech. a lék. informatika Zimní Čeština 3  
LBF/RKB04 Radiologické přístroje 1 Letní Čeština 2  
LBF/RKB11 Základy metodol. věd. práce, statistika Zimní Čeština 2  
LBF/VAA11 Medical Biophysics, Biometrics and Comp. Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VAB11 Medical Biophysics, Biometrics and Comp. Letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCA11 Lékařská biofyz., biomet. a výp. tech. Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdrav. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCB11 Lékařská biofyz., biomet. a výp. tech. Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VCB41 Aplikační software pro lékařskou praxi Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/VC051 Výpočetní tech. a lék. informatika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZAB11 Medical Biophysics Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZAB21 Software Equipment in Dental Office Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZUA11 Lékařská biofyzika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
LBF/ZUB22 Programové vybavení ordinace zub. lékaře Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům