Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Textilní výroba a oděvnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KHI/QPLT Soupis a dokumentace parament a lit.text Zimní a letní Čeština 5