Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Architektura

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DVU/DU15U Dějiny umění 15. a 16. st. Letní Čeština 4  
DVU/DU8U Dějiny umění 8. - 14. st. Zimní Čeština 4  
DVU/SFPPA Architektonický manuál Zimní Čeština 2  
DVU/VKDU3 Vybrané kapitoly z dějin umění 3 Zimní a letní Čeština 3  
DVU/91BD2 Vystoupení s příspěvkem na dom. konferen Zimní a letní Čeština 3  
DVU/91BM2 Vystoupení s příspěvkem na zahr. konfer. Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91BM3 Vystoupení s příspěvkem na zahr. konfer. Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91BM4 Vystoupení s příspěvkem na zahr. konfer. Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91BVD Vystoupení s příspěvkem na dom. konferen Zimní a letní Čeština 3  
DVU/91BVM Vystoupení s příspěvkem na zahr. konfer. Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92BD1 Současné bádání v dějinách umění 1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92BD2 Současné bádání v dějinách umění 2 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92BUO Současné bádání v uměnovědných oborech Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/AMAAQ American Art and Architecture Letní Angličtina 3  
KAJ/ART1 Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 2  
KAJ/ART2 Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 2  
KAJ/BRAAQ British Art and Architecture Zimní Angličtina 3  
KAJ/CAR1Q Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 3  
KAJ/CAR2Q Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 3  
KAL/AEWAH Academic English Writing - Art History Zimní Angličtina 5  
KAL/IDUP1 Italština pro dějiny umění-př. kurz 1 Zimní Čeština, Italština 2  
KAL/RON1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RON2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RO1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO3 Úvod do rumunského jazyka a kultury 3 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO4 Úvod do rumunského jazyka a kultury 4 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KGG/POH Regionální geografie pohraničí Zimní a letní Čeština 3  
KHI/CRS Církevní reforma ve středověku Letní Čeština 4  
KHI/QNHP Evidence bohoslužebných předmětů Letní Čeština 2  
KHI/QSP Stavební památka Letní Čeština 4  
KLP/LPA Liturgický prostor a architektura Zimní Čeština 4  
KLP/LPDK Liturgie po II. VK Zimní Čeština 4  
KTE/ICD1 Grafické programy - CAD 1 Zimní Čeština 2  
KTE/ICD1Q Grafické programy - CAD 1 Zimní Čeština 2  
KVS/BSZSV Společenské vědy se zaměřením na vzděláv Zimní Čeština 0  
KVS/PBSVQ Výklad spol.jevů v hist.a filoz.kontextu Zimní Čeština 0  
KVV/DU5 Dějiny umění 5 Letní Čeština 1  
KVV/EEXOL Art History Field Trip Letní Angličtina 3  
KVV/EVUO1 Visual Arts of the Olomouc Region 1 Letní Čeština, Angličtina 3  
KVV/EVUO2 Visual Arts of the Olomouc Region 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
KVV/EXDĚU Exkurze k dějinám umění (1) Letní Čeština 1  
KVV/EXOLQ Exkurze k dějinám umění Letní Čeština 3  
KVV/JDU2K Dějiny umění 2 Zimní a letní Čeština 2  
KVV/JEX Proměny muzejní prezentace - exkurze Letní Čeština 1  
KVV/JEXK Proměny muzejní prezentace - exkurze Letní Čeština 1  
KVV/NPXVV Náslechová praxe k výtvarné výchově (10) Letní Čeština 1  
KVV/SABQ Světová architektura 20. a 21. století Zimní Čeština 4  
KVV/SA1B Světová architektura 20. století 1 Zimní Čeština 3  
KVV/SA2B Světová architektura 20. století 2 Letní Čeština 4  
KVV/SA201 Světová architektura 20. století 1 Zimní Čeština 1  
KVV/SA202 Světová architektura 20. století 2 Letní Čeština 3  
KVV/UESTB Úvod do estetiky a teorie VU Zimní Čeština 4  
KVV/UU2Q Dějiny umění 2 Letní Čeština 2  
KVV/VUO1K Výtvarné umění Olomoucka 1 Letní Čeština 2  
KVV/VUO1M Výtvarné umění Olomoucka 1 Letní Čeština 2  
KVV/VUO1Q Výtvarné umění Olomoucka 1 Letní Čeština 3  
KVV/VUO2K Výtvarné umění Olomoucka 2 Letní Čeština 2  
KVV/VUO2M Výtvarné umění Olomoucka 2 Letní Čeština 2  
KVV/XAED Architektura a edukace Zimní a letní Čeština 5  
KVV/XMEM Muzeum jako edukační médium Zimní a letní Čeština 5  
KVV/XMPA Muzejní pedagogika a architektura Zimní a letní Čeština 5  
KVV/1DU2 Dějiny umění 2 Letní Čeština 2  
PFY/VCB11 Patologická fyziologie Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům