Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KGI/KADES Kartograf. design a předtisková příprava Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům