Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Doprava a spoje

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KGG/ZH2 Základy humánní geografie 2 Zimní Čeština 7  
KGG/ZSE2X Základy humánní geografie 2 Zimní Čeština 6