Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
BOT/OPE Organizace přírodovědných exkurzí Letní Čeština 2  
EKO/VYKO Využití a ochrana krajiny Zimní Čeština 3  
EKO/VYKV Vývoj krajiny a její využití Zimní Čeština 3  
KAA/CULT Czech Culture and the Olomouc Region Zimní a letní Angličtina 5  
KAJ/AMAAQ American Art and Architecture Letní Angličtina 3  
KAJ/ART1 Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 2  
KAJ/ART2 Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 2  
KAJ/BCS1Q Background Studies Letní Angličtina 2  
KAJ/BCS2Q Background Studies Zimní Angličtina 2  
KAJ/BRAAQ British Art and Architecture Zimní Angličtina 3  
KAJ/BREAL Další anglicky mluvící země Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/CAR1Q Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 3  
KAJ/CAR2Q Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 3  
KAJ/EREAL Angloamerické reálie Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/EREA2 Angloamerické reálie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/KBS2Q Background Studies Zimní Angličtina 2  
KAJ/KRE2Q Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/OESCQ Other English Speaking Countries Letní Angličtina 2  
KAJ/REAL1 Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/REAL2 Angloamerické reálie Letní Čeština 3  
KAJ/REAL3 Další anglicky mluvící země Letní Čeština 1  
KAJ/REA1Q Angloamerické reálie Letní Čeština 2  
KAJ/REA2Q Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/REA3Q Další anglicky mluvící země Letní Čeština 2  
KAL/ICES Interkulturní komunikace ve španělštině Zimní a letní Čeština, Španělština 4  
KAL/92BJE Britské ostrovy a Jihovýchodní Evropa - Angličtina 5  
KAZ/NKOŠQ Vědní komponenty oboru ošetřovatelství Zimní Čeština 1  
KAZ/NKŠPQ Řízení ošetřovatelské péče Zimní Čeština 2  
KAZ/NOŠPQ Řízení ošetřovatelské péče Zimní Čeština 2  
KAZ/NVOŠQ Vědní komponenty oboru ošetřovatelství Zimní Čeština 1  
KBF/BIOKY Biokybernetika Letní Čeština 4  
KBF/PGSFM Fluorescenční metody ve fotosyntéze Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/PGSMP Modelování fotosyntetických procesů Zimní a letní Čeština, Angličtina 20  
KBF/PPEMF Pokr. praktikum z exp. metod fyz. rost. Zimní Čeština 3  
KGG/CHINA Geografie současné Číny Zimní a letní Čeština 3  
KGG/URK Udržitelný rozvoj krajiny a urban sprawl Zimní a letní Čeština 2  
KHI/CFIII Evropská kultura III Zimní Čeština 5  
KHI/EFIII Core fields of European Culture III Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/XMPI Mezinárodní politika I. Zimní a letní Slovenština 5  
KLP/ČAS Člověk a slavení Zimní a letní Čeština 2  
KMU/HAM Hudba a mozek Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPS Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPSK Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPSU Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK3 Specializační kurz syst. muzikologie 3 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK4 Specializační kurz syst. muzikologie 4 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK5 Specializační kurz syst. muzikologie 5 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK6 Specializační kurz syst. muzikologie 6 Zimní a letní Čeština 4  
KPG/B2SP1 Sociální politika 1 Zimní Čeština 3  
KPG/B2SP2 Sociální politika 2 Letní Čeština 3  
KPG/K2SP1 Sociální politika 1 Zimní Čeština 3  
KPG/K2SP2 Sociální politika 2 Letní Čeština 3  
KRL/REVE Rekreace a věk Zimní a letní Čeština 2  
KRL/RVK2 Rekreace a věk 2 Zimní a letní Čeština 3  
KSA/ETMU Etnomuzikologický seminář - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/UFPM Uvědomění ve fen. přístupu v met. - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSK/METS Metodologie a statistika Zimní a letní Čeština 5  
KVS/NMSOP Sociologie výchovy (1) Zimní a letní Čeština 1  
KVS/NSOVQ Sociologie výchovy Zimní Čeština 2  
KZU/MODB Moderování Zimní a letní Čeština 2  
KZU/PKSM Postkoloniální studia Zimní a letní Čeština 3  
OCH/BEPI Bez praxe do praxe I Zimní a letní Čeština 5  
OCH/BEPII Bez praxe do praxe II Zimní a letní Čeština 5  
PCH/PROMN Projektový management Zimní a letní Čeština 3