Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zemědělství a lesnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
BOT/FTCSB Fytocenologie Zimní Čeština 4  
EKO/CZ Cykly živin v terestrických ekosystémech Zimní Čeština 4  
EKO/EZI Ekologie zdrojů Letní Čeština 4  
KGG/ZH2 Základy humánní geografie 2 Zimní Čeština 7  
KGG/ZSE2X Základy humánní geografie 2 Zimní Čeština 6  
KPŘ/AKZAK Základy klimatologie Zimní Čeština 3  
ZOO/KTORN Kurz terénní ornitologie Zimní a letní Čeština 3