Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filozofie, teologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAA/AMCS Americká kulturní studia Zimní a letní Angličtina 4  
KAA/3B08 Contemporary Scottish Literature Zimní a letní Angličtina 3  
KAL/AEPPH Acad. English Presentations - Philosophy Letní Angličtina 5  
KAL/AEWPH Academic English Writing - Philosophy Zimní Angličtina 5  
KAL/ALL1 Approaches to Language and Literature 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/ALL2 Approaches to Language and Literature 2 Letní Angličtina 4  
KAL/AW1 English Academic Writing 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/AW2 English Academic Writing 2 Letní Angličtina 4  
KAL/RON1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RON2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RO1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO3 Úvod do rumunského jazyka a kultury 3 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO4 Úvod do rumunského jazyka a kultury 4 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KBH/LDC Leadership Communication Zimní a letní Čeština 4  
KBH/SGP Současné gramatické popisy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBH/SGPO Současné gramatické popisy Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBH/SGPS Současné gramatické popisy Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBH/VCF Český funkcionalismus Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT Čítanka textů z kognitivní lingvistiky Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT2 Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2 Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT3 Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 3 Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VPCT Praktická cvičení z tvarosloví Zimní a letní Čeština 2  
KBH/VSHP Stylistické hodnocení překladu Zimní a letní Čeština 2  
KBH/VSHPR Stylistické hodnocení překladu Zimní a letní Čeština 3  
KBV/ARAM1 Aramejština I Zimní Čeština 1  
KBV/ARAM2 Aramejština II Letní Čeština 1  
KBV/BA Biblická archeologie Letní Čeština 1  
KBV/BSSZ Biblické studium Starého zákona Letní Čeština 10  
KBV/BT2 Biblická teologie 2 Letní Čeština 1  
KBV/BZNZ Biblické základy řeholního života v NZ Letní Čeština 5  
KBV/BZRZ Biblické základy řeholního života ve SZ Letní Čeština 6  
KBV/DSB3 Diplomový seminář z biblistiky III Zimní Čeština 1  
KBV/DSB4 Diplomový seminář z biblistiky IV Letní Čeština 1  
KBV/DS1 Diplomový seminář z biblistiky I (TSZŽ) Letní Čeština 2  
KBV/DS2 Diplomový seminář z biblistiky II (TSZŽ) Letní Čeština 10  
KBV/GINT1 General and Special Introduction NT (1) Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBV/KI Kniha Izaiáš Letní Čeština 2  
KBV/LZ List Židům Letní Čeština 4  
KBV/MBT Modlitba v biblické tradici Letní Čeština 4  
KBV/NDB Naděje a důvěra v Bibli jako zdroj síly Letní Čeština 4  
KBV/PPB Teoretické základy metod Zimní Čeština 2  
KBV/PVB Praktický výklad Bible Zimní Čeština 4  
KBV/R1 Řečtina 1 Zimní Čeština 2  
KBV/R2 Řečtina 2 Letní Čeština 2  
KBV/R3 Řečtina 3 Zimní Čeština 2  
KBV/R4 Řečtina 4 Letní Čeština 3  
KBV/Ř1C Řečtina (1.část) Zimní Čeština 1  
KBV/Ř2C Řečtina (2.část) Letní Čeština 1  
KBV/Ř3C Řečtina (3.část) Zimní Čeština 1  
KBV/Ř4C Řečtina (4.část) Letní Čeština 5  
KBV/SDB1 Diplom. seminář z biblistiky I (KS) Letní Čeština 2  
KBV/SDB2 Diplom. seminář z biblistiky II (KS) Letní Čeština 2  
KBV/SÚPS Stručný úvod do Písma svatého Letní Čeština 2  
KBV/SZ01 Starý zákon 1 Zimní Čeština 2  
KBV/SZ02 Starý zákon 2 Letní Čeština 3  
KBV/ÚBL Úvod do biblické literatury Letní Čeština 1  
KBV/ÚESZ Úvod do exegeze Starého zákona Letní Čeština 4  
KBV/UPMSZ Úvod do pror. a mudroslovných knih SZ Letní Čeština 4  
KBV/ÚPS Úvod do Písma svatého Zimní Čeština 2  
KBV/VKH2 Vyšší kurz hebrejštiny II Letní Čeština 1  
KBV/VUDPS Všeobecný úvod do Písma svatého Zimní Čeština 3  
KBV/VUPS Všeobecný úvod do Písma svatého Letní Čeština 6  
KBV/VÚPS Všeobecný úvod do Písma svatého Zimní Čeština 2  
KBV/VUPST Všeobecný úvod do Písma sv. Zimní Čeština 3  
KBV/VÚSZ2 Všeobecný a zvl.úvod do SZ (2.část) Letní Čeština 4  
KBV/ZLM Žalmy Zimní Čeština 4  
KBV/4SZ Starý zákon Zimní a letní Čeština 12  
KBV/4ÚPS Úvod do Písma svatého Zimní Čeština 3  
KBV/4ÚPSN Úvod do Písma svatého Zimní a letní Čeština 6  
KBV/5ÚPS Úvod do Písma svatého Zimní Čeština 3  
KBV/8MTB Metody práce s biblí Zimní a letní Čeština 4  
KBV/9ZESZ Základy exegeze Starého zákona Zimní a letní Čeština 7  
KCD/CDČ Církevní dějiny české Letní Čeština 2  
KCD/CD00 Církevní dějepisectví a metodologie Zimní Čeština 1  
KCD/CD01 Církevní dějiny starověku Zimní Čeština 3  
KCD/CD02 Církevní dějiny středověku Letní Čeština 4  
KCD/CD03 Círk. dějiny raného novověku Zimní Čeština 3  
KCD/DFFD8 Dějiny ve filmu - film v dějinách 8 Letní Čeština 2  
KCD/HC19 History of Church 19th and 20th century Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCD/4CDS Církevní dějiny starověku a středověku Letní Čeština 7  
KCD/4ÚSCD Úvod do studia církevních dějin Zimní Čeština 2  
KCP/BP Bakalářská práce Letní Čeština 15  
KCP/BPTS Bakalářská práce pro Teol. studia Letní Čeština 8  
KCP/CPJ Církevní právo pro jáhny Letní Čeština 4  
KCP/CTP Cvičení z trestního práva Letní Čeština 1  
KCP/ČKP České konfesní právo Zimní Čeština 2  
KCP/DIS1 Diplomový seminář I Zimní a letní Čeština 1  
KCP/DIS2 Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KCP/DIS3 Diplomový seminář III Zimní a letní Čeština 1  
KCP/DIS4 Diplomový seminář IV Zimní a letní Čeština 1  
KCP/DPCP Diplomová práce z církevního práva Letní Čeština 15  
KCP/DSCP1 Diplomový seminář církevního práva I Zimní Čeština 1  
KCP/DSCP2 Diplomový seminář církevního práva II Letní Čeština 1  
KCP/DSCP3 Diplomový seminář církevního práva III Zimní Čeština 1  
KCP/DSCP4 Diplomový seminář církevního práva IV Letní Čeština 1  
KCP/DSNS1 Diplomový seminář I Zimní a letní Čeština 2  
KCP/DSNS2 Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 2  
KCP/DSTS1 Diplomový seminář pro Teol. studia I Letní Čeština 2  
KCP/DSTS2 Diplomový seminář pro Teol. studia II Zimní Čeština 2  
KCP/DST1 Diplomový seminář pro Teol. studia I Letní Čeština 1  
KCP/DST2 Diplomový seminář pro Teol. studia II Zimní Čeština 1  
KCP/KSEU Kirche und Staat in der EU Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCP/MP Manželské právo Zimní Čeština 3  
KCP/NOMR Naléhavé otázky manželství a rodiny Letní Čeština 3  
KCP/PCP1 Přehled církevního práva I Letní Čeština 5  
KCP/PCP2 Přehled církevního práva II Letní Čeština 5  
KCP/PP Personální právo Zimní a letní Čeština 3  
KCP/PPK Procesní právo kanonické Zimní Čeština 1  
KCP/PPZSM Pers. právo, zvěst. služba, maj. právo Zimní Čeština 4  
KCP/PRP Přehled řeholního práva Letní Čeština 2  
KCP/PSS Právo svátostí a svátostin Letní Čeština 3  
KCP/PSSV Právo svátostí a svátostin Letní Čeština 5  
KCP/PVKC Právo východních katolických církví Letní Čeština 2  
KCP/PVKCI Právo východ. katol. církví Zimní Čeština 1  
KCP/RPSA Řeholní pravidla svatého Augustina Letní Čeština 5  
KCP/SCM Správa církevního majetku Letní Čeština 1  
KCP/SCP Seminář církevního práva Zimní Čeština 2  
KCP/SDCP1 Diplom. seminář círk. práva I (pro KS) Letní Čeština 2  
KCP/SDCP2 Diplom. seminář círk. práva II (pro KS) Letní Čeština 2  
KCP/SKKC Synodalita a koleg. v katolické církvi Letní Čeština 2  
KCP/SMPP Seminář manželského práva procesního Zimní Čeština 4  
KCP/TP Trestní právo Letní Čeština 2  
KCP/TPP Trestní a procesní právo Zimní Čeština 4  
KCP/TZON Teologické základy a obecné normy CP Zimní Čeština 3  
KCP/TZONC Teologické základy a obecné normy CP Letní Čeština 3  
KCP/VOŘP Vybrané otázky řeholního práva Letní Čeština 2  
KCP/ZSC Zvěstovatelská služba církve Zimní a letní Čeština 1  
KCP/2DSE2 Diplom. sem. pro charit. a soc. práci II Letní Čeština 1  
KCP/3DS1 Diplom. sem. pro soc. a hum. práci I Zimní Čeština 1  
KCP/3DS2 Diplom. sem. pro soc. a hum. práci II Letní Čeština 1  
KCP/4BP Bakalářská práce Letní Čeština 0  
KCP/4BPN Bakalářská práce Letní Čeština 15  
KCP/4SBP1 Seminář k bakalářské práci I Letní Čeština 2  
KCP/4SBP2 Seminář k bakalářské práci II Zimní Čeština 2  
KCP/4SBP3 Seminář k bakalářské práci III Letní Čeština 4  
KCP/5BP Bakalářská práce Letní Čeština 0  
KCP/5SBP1 Seminář k bakalářské práci I Letní Čeština 2  
KCP/5SBP2 Seminář k bakalářské práci II Zimní Čeština 2  
KCP/5SBP3 Seminář k bakalářské práci III Letní Čeština 4  
KCP/9PCP Právo pro církevní praxi Zimní a letní Čeština 5  
KFI/ANF Antická filozofie Zimní Čeština 4  
KFI/ANI1 Antická filozofie 1 Zimní Čeština 4  
KFI/ANI2 Antická filozofie 2 Letní Čeština 4  
KFI/BDS Bakalářský diplomový seminář Zimní a letní Čeština 10  
KFI/BE Britský empirismus Zimní Čeština 2  
KFI/BIS Berlinova interpretace svobody Letní Čeština 2  
KFI/CRF1 Četba a interpretace Aristotelových spis Zimní Čeština 2  
KFI/CRF2 Četba řeckého fil. textu 2 Letní Čeština 2  
KFI/CRF3 Četba řeckého fil. textu 3 Letní Čeština 2  
KFI/CRF3A Četba řeckého fil. textu 3A Letní Čeština 2  
KFI/CRF5 Četba a interpretace Aristotelových spis Zimní Čeština 2  
KFI/CRF6 Četba řeckého fil. textu 2 Letní Čeština 2  
KFI/FDSP Filozofie pro doktorandy Zimní a letní Čeština 0  
KFI/FFS Filosofie ve starší františkánské škole Letní Čeština 2  
KFI/FIA Filozofická antropologie Zimní Čeština 6  
KFI/KAF1 Kapitoly z antické filozofie 1 Zimní a letní Čeština 1  
KFI/KAF2 Kapitoly z antické filozofie 2 Letní Čeština 2  
KFI/KS Kapitoly ze středověké filozofie Zimní Čeština 2  
KFI/KSR Kapitoly ze středověké a ren. filozofie Zimní Čeština 2  
KFI/MDS Magisterský diplomový seminář Zimní a letní Čeština 10  
KFI/MDS1 Magisterský diplomový seminář Zimní a letní Čeština 20  
KFI/MET Metafyzika Letní Čeština 6  
KFI/METN Metafyzika Letní Čeština 10  
KFI/MPT Modern Political Theory Zimní a letní Angličtina 5  
KFI/PL Proměny liberalismu Zimní a letní Čeština 2  
KFI/POES Politická filozofie pro ekonomy Zimní a letní Čeština 3  
KFI/POF Politická filozofie Zimní Čeština 6  
KFI/POFKA Politická filozofie Zimní Čeština 4  
KFI/POFN Politická filozofie Zimní Čeština 10  
KFI/RFT Řecká filozofická terminologie Zimní a letní Čeština 2  
KFI/RFT1 Řecká filozofická terminologie 1 Zimní Čeština 1  
KFI/RFT2 Řecká filozofická terminologie 2 Zimní a letní Čeština 1  
KFI/SDZK Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 30  
KFI/TPK Teorie a praxe konzervatismu Zimní a letní Čeština 2  
KFI/UDC1 Úvod do četby řeckého fil. textu Letní Čeština 2  
KFI/UF1 Úvod do fenomenologie 1 Zimní Čeština 2  
KFI/VML Vědecké myšlení a logika Zimní a letní Čeština 4  
KFI/VP3B The Idea of Tolerance in History of Phil Zimní a letní Čeština 2  
KFI/VS2N Předsókratovské kosmologie Letní Čeština 2  
KFI/ZCR Základy četby řeckých filosofických text Zimní a letní Čeština 4  
KFI/91MPF Metodologie společenských věd v kontextu Zimní a letní Čeština 5  
KFK/F Filosofie Zimní Čeština 2  
KFK/FSP Filozofie pro sociální pracovníky Zimní Čeština 2  
KFK/FSP13 Filozofie pro sociální pracovníky Zimní Čeština 3  
KFK/PF Politická filosofie Zimní Čeština 2  
KFK/PSYF Přehled systematické filosofie Letní Čeština 8  
KFK/SF Seminář z filosofie Letní Čeština 6  
KFK/UDF Úvod do filosofie Letní Čeština 6  
KFK/VKTA Vybrané kap. z díla sv. Tomáše Akv. Zimní Čeština 4  
KFK/2UFM Úvod do filosofického myšlení Zimní Čeština 3  
KFK/4SÚF Stručný úvod do filosofie Zimní Čeština 2  
KFK/4SÚFN Stručný úvod do filosofie Zimní a letní Čeština 3  
KFK/4ZSF2 Základy systematické filosofie II Letní Čeština 5  
KFK/4ZS2 Základy systematické filosofie II Letní Čeština 5  
KFK/5SÚF Stručný úvod do filosofie Zimní Čeština 2  
KFK/6DF1 Dějiny filosofie I Zimní Čeština 3  
KFK/6DF2 Dějiny filosofie II Letní Čeština 3  
KFK/6D151 Dějiny filosofie I Zimní Čeština 3  
KFK/6D152 Dějiny filosofie II Letní Čeština 3  
KHI/EMAG Witchhunts in Early Modern Europe Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/XPVCP Přehled vývoje církevního práva a vztahu Letní Čeština 5  
KKF/AN1 Antické náboženství 1 Zimní Čeština 3  
KKF/GRO H. Grotius-četba renesančního traktátu Letní Čeština, Latina 3  
KKS/2SU Sociální učení církve (seminář) Letní Čeština 4  
KKS/2SUC Sociální učení církve Zimní Čeština 4  
KKS/3SUC Sociální učení církve Zimní Čeština 1  
KKV/FV Filosofie výchovy Letní Čeština 2  
KKV/VASP1 Výzkumné aktivity v soc.ped. 1 Zimní Čeština 2  
KKV/VASP2 Výzkumné aktivity v soc.ped. 2 Letní Čeština 2  
KKV/VASP3 Výzkumné aktivity v soc.ped. 3 Zimní Čeština 2  
KKV/VASP4 Výzkumné aktivity v soc.ped. 4 Letní Čeština 2  
KLP/ČAS Člověk a slavení Zimní a letní Čeština 2  
KLP/EMRL Eucharistické modlitby v římské liturgii Letní Čeština 4  
KLP/LZZ1 Liturgický zpěv západní I (pro KK) Zimní Čeština 1  
KLP/PLT1C Přehled liturgiky (1. část) Letní Čeština 7  
KLP/PLT2C Přehled liturgiky (2. část) Letní Čeština 5  
KLP/5SBP1 Seminář k bakalářské práci I Letní Čeština 2  
KLP/5SBP2 Seminář k bakalářské práci II Zimní Čeština 2  
KLP/5SBP3 Seminář k bakalářské práci III Letní Čeština 4  
KMU/EOTK Estetika a obecná teorie umění Letní Čeština 6  
KMU/EOTU Estetika a obecná teorie umění Zimní Čeština 4  
KMU/EST1 Estetika 1 Zimní Čeština 2  
KMU/E1 Estetika 1 Zimní Čeština 3  
KMU/E2 Estetika 2 Letní Čeština 3  
KMU/MET2 Metodologie hudební vědy 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/MHV2 Metodologie hudební vědy 2 Letní Čeština 3  
KNJ/MKPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní a letní Čeština 2  
KPE/PM1 Politické myšlení 1 Letní Čeština 5  
KRF/92AFL Filozofie a literatura Zimní a letní Francouzština 5  
KRL/FILP Filosofie přírody Zimní a letní Čeština 2  
KRL/RELG Základy religionistiky Zimní Čeština 2  
KSA/FIET Filozofie a etika - A Zimní a letní Čeština 2  
KSA/FTP Filozofie a teorie politiky* - S Zimní a letní Čeština 4  
KSA/JUD Judaismus - R Zimní a letní Čeština 4  
KSA/UFPM Uvědomění ve fen. přístupu v met. - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/82BNV New Trends in Educational Theory Zimní a letní Angličtina 1  
KSA/92BNV Nové trendy v teorii vzděl. (v. do 2015) Zimní a letní Angličtina 1  
KSK/FILAN Filozofická antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KSK/RELIG Základy religionistiky Zimní Čeština 2  
KST/DIS1 Diplomový seminář I Zimní a letní Čeština 1  
KST/DIS2 Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 1  
KST/DIS3 Diplomový seminář III Zimní a letní Čeština 1  
KST/DIS4 Diplomový seminář IV Zimní a letní Čeština 1  
KST/DNSR1 Dialogue Sciences Religion I Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/DNSR2 Dialogue Sciences Religion II Letní Angličtina 4  
KST/DPDT Diplomová práce z dogmatické teologie Letní Čeština 15  
KST/DPFT Diplomová práce z fundamentální teologie Letní Čeština 15  
KST/DSDT1 Diplomový seminář dogmatické teologie I Zimní Čeština 1  
KST/DSDT2 Diplomový seminář dogmatické teologie II Letní Čeština 1  
KST/DSDT3 Diplomový seminář dogmat. teologie III Zimní Čeština 1  
KST/DSDT4 Diplomový seminář dogmat. teologie IV Letní Čeština 1  
KST/DSFT1 Diplomový seminář fundament. teologie I Zimní Čeština 1  
KST/DSFT2 Diplomový seminář fundament. teologie II Letní Čeština 1  
KST/DSFT3 Diplomový seminář fundament.teologie III Zimní Čeština 1  
KST/DSNS1 Diplomový seminář I Zimní a letní Čeština 2  
KST/DSNS2 Diplomový seminář II Zimní a letní Čeština 2  
KST/DSS1 Diplomový seminář pro Teol. studia I Letní Čeština 1  
KST/DSS2 Diplomový seminář pro Teol. studia II Zimní Čeština 1  
KST/DSTS1 Diplomový seminář pro Teol. studia I Letní Čeština 2  
KST/DSTS2 Diplomový seminář pro Teol. studia II Zimní Čeština 2  
KST/DT3 Dogmatická teologie III Zimní a letní Čeština 5  
KST/DT4 Dogmatická teologie IV Letní Čeština 6  
KST/FENTP Fund.eklesiologie a nauka o teol.poznání Zimní Čeština 5  
KST/FT Fundamentální teologie Letní Čeština 4  
KST/FT1 Fundamentální teologie I Letní Čeština 6  
KST/FT2 Fundamentální teologie II Zimní Čeština 6  
KST/MDPJŘ Morální dilemata a přístup k řešení Zimní Čeština 4  
KST/NBZFC Nauka o Božím zjevení a fund. christol. Letní Čeština 5  
KST/PFT1 Přehled fundamentální teologie I Letní Čeština 5  
KST/PFT2 Přehled fundamentální teologie II Letní Čeština 5  
KST/PMT1 Přehled morální teologie I Letní Čeština 10  
KST/PMT2 Přehled morální teologie II Letní Čeština 10  
KST/R Religionistika Zimní Čeština 3  
KST/REL Religionistika Zimní Čeština 3  
KST/SDDT1 Diplom. seminář dogm.teologie I (pro KS) Letní Čeština 2  
KST/SDDT2 Diplom. seminář dogm.teologie II(pro KS) Letní Čeština 2  
KST/SDFT2 Diplom.seminář fund. teologie II(pro KS) Letní Čeština 2  
KST/SDMT1 Diplom. seminář mor. teologie I (pro KS) Letní Čeština 2  
KST/SDMT2 Diplom. seminář mor. teologie II(pro KS) Letní Čeština 2  
KST/SDR2 Diplom. sem. religionistiky II (pro KS) Letní Čeština 2  
KST/SE Sakramentologie a eschatologie Zimní Čeština 5  
KST/SMT Seminář morální teologie Letní Čeština 2  
KST/SN Starověká náboženství Letní Čeština 3  
KST/STA1 Sv.Tomáš Akvinský, učitel duch.života I Letní Čeština 4  
KST/STA2 Sv.Tomáš Akvinský, učitel duch.života II Letní Čeština 8  
KST/SÚT Stručný úvod do teologie Letní Čeština 2  
KST/TAE Teologická antropologie a eklesiologie Letní Čeština 6  
KST/ÚK Úvod do křesťanství Zimní Čeština 2  
KST/VNV Výklad nauky víry Letní Čeština 3  
KST/VUT Všeobecný úvod do teologie Letní Čeština 3  
KST/VÚT Všeobecný úvod do teologie Zimní a letní Čeština 2  
KST/VV2 Vyznání víry II Letní Čeština 6  
KST/ZKD Život v Kristu a Desatero Letní Čeština 8  
KST/ŽDTA Život a dílo sv. Tomáše Akvinského Letní Čeština 3  
KST/4KCCS Křesťanské církve a církev. společenství Zimní Čeština 4  
KST/4PS Propedeutický seminář Zimní Čeština 2  
KST/4R Religionistika Zimní a letní Čeština 4  
KST/4SBP1 Seminář k bakalářské práci I Letní Čeština 2  
KST/4SBP3 Seminář k bakalářské práci III Letní Čeština 4  
KST/4SDT Seminář dogmatické teologie Zimní a letní Čeština 4  
KST/4SDTN Seminář dogmatické teologie Zimní a letní Čeština 8  
KST/4SMT Seminář morální teologie Letní Čeština 4  
KST/4SÚT Stručný úvod do teologie Zimní a letní Čeština 2  
KST/4SÚTN Stručný úvod do teologie Zimní a letní Čeština 3  
KST/4VKFN Vybrané kapitoly z fundament. teologie Zimní a letní Čeština 7  
KST/4VKFT Vybrané kapitoly z fundament. teologie Letní Čeština 8  
KST/5MT1 Morální teologie I Letní Čeština 6  
KST/5MT2 Morální teologie II Zimní Čeština 6  
KST/5SBP1 Seminář k bakalářské práci I Letní Čeština 2  
KST/5SBP2 Seminář k bakalářské práci II Zimní Čeština 2  
KST/5SBP3 Seminář k bakalářské práci III Letní Čeština 4  
KST/5SMT Seminář morální teologie Letní Čeština 4  
KST/5SÚT Stručný úvod do teologie Zimní a letní Čeština 2  
KST/5VKFT Vybrané kapitoly z fundament. teologie Letní Čeština 6  
KST/9DT1 Dogmatická teologie I Zimní a letní Čeština 12  
KST/9SMT Seminář morální teologie Zimní a letní Čeština 6  
KSV/CPT Cvičení z pastorální teologie Letní Čeština 2  
KSV/CPTL Cvičení z past. teologie (laici) Zimní Čeština 2  
KSV/ČVHD Četba vybraných hagiografických děl Letní Čeština 4  
KSV/EMD Ekumenický a mezináboženký dialog Zimní Čeština 1  
KSV/FDČ Filokalie - duchovní četba Zimní Čeština 4  
KSV/IVPO Iniciace víry prostřednictvím obrazu Zimní Čeština 4  
KSV/SSMŽ Specifika spirituality muže a ženy Zimní Čeština 6  
KSV/SST Seminář ze spirituální teologie Zimní Čeština 4  
KSV/9EMD Ekumenická teol. a mezináboženský dialog Zimní a letní Čeština 4  
KVS/BBNF Britská novověká filozofie Letní Angličtina 3  
KVS/BBNFP Britská novověká filozofie Letní Angličtina 2  
KVS/BCEFP Česká filozofie Letní Čeština 2  
KVS/BCFIL Česká filozofie Letní Čeština 3  
KVS/BDENA Dějiny náboženství Zimní Čeština 2  
KVS/BDENP Dějiny náboženství Zimní a letní Čeština 3  
KVS/BDNAQ Dějiny náboženství Zimní a letní Čeština 3  
KVS/BFESP Filozofie evropského středověku Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BFIAP Filozofická antropologie Zimní Čeština 3  
KVS/BFIES Filozofie evropského středověku Letní Čeština 3  
KVS/BFILO Filosofie Zimní Čeština 2  
KVS/BFIL1 Filozofie-starověk,středověk a renesance Zimní Čeština 2  
KVS/BFIL2 Filozofie - novověk, současnost Letní Čeština 4  
KVS/BFINA Filozofie náboženství Letní Čeština 3  
KVS/BFINP Filozofie náboženství Letní Čeština 2  
KVS/BFISQ Filozofie evropského středověku Letní Čeština 1  
KVS/BFI1Q Filosofie 1 Zimní Čeština 2  
KVS/BFI2Q Filosofie 2 Letní Čeština 3  
KVS/BKZFC Základy filozofie člověka Zimní Čeština 2  
KVS/BPZFC Základy filozofie člověka Zimní Čeština 2  
KVS/BRTFP Rozbor textů současné filozofie Zimní Čeština 2  
KVS/BSFIL Rozbor textů současné filozofie Zimní Čeština 3  
KVS/BSZSV Společenské vědy se zaměřením na vzděláv Zimní Čeština 0  
KVS/B2FIL Filosofie Zimní Čeština 2  
KVS/FILOH Filozofie Letní Čeština 3  
KVS/FISQ Filosofie Zimní Čeština 4  
KVS/KFILO Filosofie Zimní Čeština 3  
KVS/KFISQ Filosofie Zimní Čeština 4  
KVS/KUZFQ Základy filozofie a etiky Zimní a letní Čeština 1  
KVS/KZČN Člověk a náboženství Letní Čeština 2  
KVS/KZFP Filozofická propedeutika Zimní Čeština 2  
KVS/K2FIL Filosofie Zimní Čeština 3  
KVS/MČLNA Člověk a náboženství Zimní Čeština 1  
KVS/NCEFQ Česká filosofie Letní Čeština 2  
KVS/NFIAQ Filozofická antropologie Zimní Čeština 3  
KVS/NFISQ Filosofie jako systém Zimní Čeština 2  
KVS/NPOFI Politická filozofie Zimní Čeština 2  
KVS/NRTFQ Rozbor textů současné filosofie Zimní Čeština 2  
KVS/PBSVQ Výklad spol.jevů v hist.a filoz.kontextu Zimní Čeština 0  
KVS/PZFP Filozofická propedeutika Zimní Čeština 2  
KVS/SPVCN Člověk a náboženství (4) Letní Čeština 2  
KVS/SVZSV Základy společenských věd Zimní Čeština 4  
KVS/UFILO Filosofie Zimní Čeština 3  
KVS/UZFQ Základy filozofie a etiky Zimní Čeština 1  
KVS/VFLQ Filozofie a etika Zimní Čeština 3  
KVS/X4PAE Philosophical aspects of education Zimní a letní Čeština 7  
KVV/JZM Základy muzeologie Zimní Čeština 1  
KVV/JZMK Základy muzeologie Zimní a letní Čeština 1  
PCH/KA1 Kulturní antropologie 1 Zimní Čeština 3  
PCH/KA1B Kulturní antropologie 1 Zimní Čeština 3  
PCH/KA1D Kulturní antropologie 1 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KA1K Kulturní antropologie 1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/KKPS1 Klinická psychologie 1a Letní Čeština 1  
PCH/KPSA1 Klinická psychologie 1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/KPSA2 Klinická psychologie 2 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/KPSA3 Klinická psychologie 3 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/KPS1 Klinická psychologie 1 Letní Čeština 2  
PCH/KPS1B Klinická psychologie 1 Letní Čeština 2  
PCH/KPS1D Klinická psychologie 1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/KPS1K Klinická psychologie 1 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/KPS2 Klinická psychologie 2 Zimní Čeština 2  
PCH/KPS2B Klinická psychologie 2 Zimní Čeština 2  
PCH/KPS2D Klinická psychologie 2 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/KPS2K Klinická psychologie 2 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/KPS3 Klinická psychologie 3 Letní Čeština 3  
PCH/KPS3B Klinická psychologie 3 Letní Čeština 3  
PCH/KPS3D Klinická psychologie 3 Letní Čeština 3  
PCH/KPS3K Klinická psychologie 3 Letní Čeština 4  
PCH/OKAP Obecná kult. antropologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/OTPA Obecná psychoterapie Zimní a letní Čeština 5  
PCH/PAPP Psychologické aspekty paliativní péče Letní Čeština 3  
PCH/PAPPB Psychologické aspekty paliativní péče Letní Čeština 3  
PCH/PAPPD Psychologické aspekty paliativní péče Zimní a letní Čeština 3  
PCH/PAPPK Psychologické aspekty paliativní péče Zimní a letní Čeština 3  
PCH/PAZN Psychologie zdraví a nemoci Zimní Čeština 4  
PCH/PAZNA Psychologie zdraví a nemoci Zimní a letní Čeština 4  
PCH/PAZNM Psychologie zdraví a nemoci Zimní Čeština 3  
PCH/PAZNN Psychologie zdraví a nemoci Zimní Čeština 3  
PCH/PHYG Psychohygiena Letní Čeština 3  
PCH/PHYGM Psychohygiena Letní Čeština 2  
PCH/PHYGN Psychohygiena Letní Čeština 2  
PCH/SOKPA Spec. otázky klin. psychol. Zimní a letní Čeština 5  
PCH/ZM Základy meditace Zimní Čeština 3