Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Podnikání v oborech, odvětví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAE/ET Ekonomická teorie příležitostí Zimní a letní Čeština 4  
KAE/MO1 Mezinárodní obchod 1 Zimní a letní Čeština 3  
KAE/MO2 Mezinárodní obchod 2 Zimní a letní Čeština 3  
KAE/PDP Podnikatel - přednáška Zimní a letní Čeština 1  
KAE/PDS Podnikatel - seminář Zimní a letní Čeština 2  
KAE/RE Regionální ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KBC/PMFV Projekt management a financování výzkumu Letní Čeština 3  
KVS/BSOVP Etika sociálních vztahů Zimní a letní Čeština 2  
KVS/NETVP Etika ve vzdělávání a profesi Letní Čeština 2  
PRF/PGS00 Management vědy a výzkumu Zimní Angličtina 10