Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
BOT/OPE Organizace přírodovědných exkurzí Letní Čeština 2  
KRL/KLAW Lázeňství a wellness Zimní a letní Čeština 3  
KRL/LAW Lázeňství a wellness Zimní a letní Čeština 3  
KRL/LAWE Lázeňství a wellness Zimní a letní Čeština 2  
KRL/MACK Manag. cestovních kanceláří a agentur Zimní a letní Čeština 3  
KRL/MAUB Manag. ubytování, stravování a dopravy Zimní a letní Čeština 2  
KRL/SLVCR Služby v cestovním ruchu Zimní a letní Čeština 2