Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obchod

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAA/7B56 International Business Zimní a letní Angličtina 3  
KAE/MAC Marketing Communications Zimní Angličtina 4  
KAE/MAK Marketingové komunikace Zimní a letní Čeština 3  
KGG/CHINA Geografie současné Číny Zimní a letní Čeština 3