Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
EKO/EVOP Evoluční psychologie Letní Čeština 4  
FIF/91MK1 Kvantitativní metody v sociálních vědách Zimní a letní Angličtina 5  
IZS/@RMHS Research Methodology in Health Sciences Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAA/7B79 American Foreign Policy in the 20th Cen Zimní a letní Angličtina 3  
KAE/IMC Řízení znalostí v interkultur. prostředí Zimní a letní Čeština 3  
KAE/MAC Marketing Communications Zimní Angličtina 4  
KAE/MAK Marketingové komunikace Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/KBS1Q Background Studies Letní Angličtina 2  
KAJ/KREA Angloamerické reálie Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/KRE1Q Angloamerické reálie Letní Čeština 2  
KAL/ALL1 Approaches to Language and Literature 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/ALL2 Approaches to Language and Literature 2 Letní Angličtina 4  
KAL/ASAM1 Angličtina mírně pokr. (SO, AN, KA) 1 Zimní Čeština 2  
KAL/ASAM2 Angličtina mírně pokr. (SO, AN,KA) 2 Letní Čeština 2  
KAL/AW1 English Academic Writing 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/AW2 English Academic Writing 2 Letní Angličtina 4  
KAL/RON1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RON2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RO1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO3 Úvod do rumunského jazyka a kultury 3 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO4 Úvod do rumunského jazyka a kultury 4 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/92BJE Britské ostrovy a Jihovýchodní Evropa - Angličtina 5  
KAZ/BKSP1 Sociální politika 1 Letní Čeština 2  
KAZ/BKSP2 Sociální politika 2 Zimní Čeština 3  
KAZ/BPSP1 Sociální politika 1 Letní Čeština 2  
KAZ/BPSP2 Sociální politika 2 Zimní Čeština 3  
KAZ/BROPQ Rodinná problematika Zimní Čeština 2  
KAZ/KAŠET Základy zdrav. a soc. péče Zimní a letní Čeština 7  
KAZ/KKSAN Kulturní a sociální antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/KKSAQ Kulturní a sociální antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/KSAQ Kulturní a sociální antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/K2KSA Kulturní a sociální antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/NANOQ Využití antropol. poznatků v ošetřovatel Zimní Čeština 2  
KAZ/NASXQ Antropologie sexuality Zimní Čeština 2  
KAZ/NCSAQ Cultural and Social Anthropology Letní Čeština 2  
KAZ/NKAXQ Antropologie sexuality Zimní Čeština 2  
KAZ/NKCAQ Úvod do celostní antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NKKSA Kulturní a sociální antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NKMVO Multikulturní ošetřovatelství Letní Čeština 3  
KAZ/NKSAQ Kulturní a sociální antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NKSCQ Kulturní a sociální antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NPKSQ Kulturní a sociální antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NPKUS Kulturní a sociální antropologie Letní Čeština 1  
KAZ/NSIPA Integrální a pedagogická antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/NSKSA Kulturní a sociální antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NUCAQ Úvod do celostní antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/ROVCH Rodinná výchova Letní Čeština 3  
KAZ/SOPR4 Souvislá odborná praxe 4 Zimní Čeština 3  
KAZ/SZZSP Sociální práce s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KBH/LDC Leadership Communication Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VSHP Stylistické hodnocení překladu Zimní a letní Čeština 2  
KBH/VSHPR Stylistické hodnocení překladu Zimní a letní Čeština 3  
KCP/2DSE2 Diplom. sem. pro charit. a soc. práci II Letní Čeština 1  
KCP/3DS1 Diplom. sem. pro soc. a hum. práci I Zimní Čeština 1  
KCP/3DS2 Diplom. sem. pro soc. a hum. práci II Letní Čeština 1  
KDU/SU Sociologie umění Zimní a letní Čeština 4  
KFI/MPT Modern Political Theory Zimní a letní Angličtina 5  
KFI/PL Proměny liberalismu Zimní a letní Čeština 2  
KFI/POES Politická filozofie pro ekonomy Zimní a letní Čeština 3  
KFI/POF Politická filozofie Zimní Čeština 6  
KFI/POFKA Politická filozofie Zimní Čeština 4  
KFI/POFN Politická filozofie Zimní Čeština 10  
KFI/TPK Teorie a praxe konzervatismu Zimní a letní Čeština 2  
KFI/91MPF Metodologie společenských věd v kontextu Zimní a letní Čeština 5  
KFK/CJA1 Cizí jazyk I Zimní Čeština 3  
KGG/DRGAS Regionální geografie Asie Zimní Čeština 2  
KGG/CHINA Geografie současné Číny Zimní a letní Čeština 3  
KGG/POH Regionální geografie pohraničí Zimní a letní Čeština 3  
KGG/RGAS Regionální geografie Asie Zimní Čeština 2  
KGG/URK Udržitelný rozvoj krajiny a urban sprawl Zimní a letní Čeština 2  
KHI/CFIII Evropská kultura III Zimní Čeština 5  
KHI/EFIII Core fields of European Culture III Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/CR Conflict Resolution Zimní Angličtina 4  
KKS/CS Civil Society Zimní Angličtina 3  
KKS/KSP Kvantitativní výzkum Zimní Čeština 3  
KKS/P2KVP Praxe II - Klinika veřejného práva Zimní Čeština 4  
KKS/QSP Kvalitativní výzkum Letní Čeština 4  
KKS/SMMS Sociální práce v multi společnosti Zimní Čeština 4  
KKS/SPI Selected problems of int. migration Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/SPIM Selected Problems of Intern. Migration Zimní Angličtina 4  
KKS/SPIP Sociální práce a integrace přistěhovalců Zimní a letní Čeština 4  
KKS/SPIPE Sociální práce a integrace přistěhovalců Zimní a letní Čeština 4  
KKS/SPRE Selected Problems of Refugees and Exile Zimní Angličtina 5  
KKS/VOIPE Vybrané otázky integ. přistěh. v Evropě Letní Čeština 4  
KKS/VSHP1 Výzkum v sociální a humanitární práci 1 Zimní Čeština 1  
KKS/VSHP2 Výzkum v sociální a humanitární práci 2 Letní Čeština 3  
KKS/VSP1 Výzkum v sociální práci 1 Zimní Čeština 4  
KKS/VSP2 Výzkum v sociální práci 2 Letní Čeština 4  
KKS/2SU Sociální učení církve (seminář) Letní Čeština 4  
KKS/2SUC Sociální učení církve Zimní Čeština 4  
KKS/3SUC Sociální učení církve Zimní Čeština 1  
KKS/7SPIP Sociální práce a integrace přistěhovalců Letní Čeština 4  
KKS/7VSP1 Výzkum v sociální a humanitární práci 1 Zimní Čeština 3  
KKS/7VSP2 Výzkum v sociální a humanitární práci 2 Letní Čeština 3  
KLP/ČAS Člověk a slavení Zimní a letní Čeština 2  
KPE/APS Analýza politických systémů Letní Čeština 4  
KPE/AWRM Akademické psaní a výkumné metody Zimní a letní Čeština 5  
KPE/BP Britský parlamentarismus Zimní a letní Čeština 4  
KPE/BPR Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 20  
KPE/CECS Central European Culture and Society Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/CEH Central European History Since 1945 Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/CS Pokročilé počítačové dovednosti Zimní a letní Čeština 5  
KPE/ČREU Česká republika a EU Zimní Čeština 6  
KPE/DEU Dějiny Evropské unie Zimní Čeština 6  
KPE/DOV Dovednosti pro vyhledávání zaměstnání Zimní a letní Čeština 3  
KPE/DPT Dějiny politických teorií Zimní a letní Čeština 10  
KPE/DS Disertační práce Zimní a letní Čeština 60  
KPE/EDPT History of Political Theories Zimní a letní Čeština 10  
KPE/EDS Doctoral Thesis Zimní a letní Čeština 60  
KPE/EEU1 EU Institutions Zimní Angličtina 4  
KPE/EEU2 Foreign and Security Policy 1 Letní Angličtina 5  
KPE/EEU3 Foreign and Security Policy 2 Zimní Angličtina 5  
KPE/EEU4 Regional Policy Zimní Angličtina 5  
KPE/EKPS Comparison of political systems Zimní a letní Čeština 10  
KPE/EMEV International Relations Zimní a letní Čeština 10  
KPE/EMS Methodological seminar Zimní a letní Čeština 10  
KPE/ENM Ethnic and National Minorities in CE Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/EOP Practical Training Zimní a letní Angličtina 7  
KPE/EPDE1 Political History of Europe 1945-1992 1 Zimní Angličtina 5  
KPE/EPDE2 Political History of Europe 1945-1992 2 Letní Angličtina 5  
KPE/EPEU Ekonomická politika Evropské unie Zimní Čeština 7  
KPE/EPUB Publication Activity Zimní a letní Čeština 50  
KPE/ERK1 Conflicts Resolution 1 Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/ERK2 Conflicts Resolution 2 Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/EUSE1 USA - EU Relations 1 Zimní a letní Angličtina 3  
KPE/EUSE2 USA - EU Relations 2 Zimní a letní Angličtina 3  
KPE/EVEU Externí vztahy Evropské unie Zimní Čeština 7  
KPE/GFC Prožitková environmentalní výchova Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/IEU Instituce Evropské unie Zimní a letní Čeština 6  
KPE/IP Italská politika Zimní a letní Čeština 4  
KPE/IZPS Izraelský politický systém Zimní a letní Čeština 5  
KPE/KPS Komparace politických systémů Zimní a letní Čeština 10  
KPE/MAN Management času Zimní a letní Čeština 4  
KPE/MEB Mezinárodní bezpečnost Letní Čeština 7  
KPE/MEV Mezinárodní vztahy Zimní a letní Čeština 10  
KPE/MK Management kampaní Zimní a letní Čeština 5  
KPE/MS Metodologický seminář Zimní a letní Čeština 10  
KPE/NEIP Národní a etnická identita v politice Zimní a letní Čeština 3  
KPE/NEP Evropská unie pro nepolitology Zimní a letní Čeština 5  
KPE/NMUN National Model UN Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/PAN Politická analýza Zimní a letní Čeština 3  
KPE/PAN1 Politická analýza 1 Zimní a letní Čeština 3  
KPE/PAN2 Politická analýza 2 Zimní a letní Čeština 3  
KPE/PD Prezentační dovednosti Zimní a letní Čeština 3  
KPE/PF1 Politická filozofie 1 Zimní Čeština 3  
KPE/PF3 Politická filozofie 3 Zimní Čeština 3  
KPE/PI Politické ideologie Letní Čeština 3  
KPE/PLD Politika jako projev lidského ducha Zimní a letní Čeština 3  
KPE/PLRK Politický leadership v Severním Irsku Zimní a letní Čeština 5  
KPE/PM1 Politické myšlení 1 Letní Čeština 5  
KPE/POL Polsko po roce 1989 Letní Čeština 3  
KPE/POP Politologický proseminář Zimní a letní Čeština 3  
KPE/PPS Problems of the Post-Soviet World Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/PS Pracovní stáž Zimní a letní Čeština 5  
KPE/PSC Central European Political Systems Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/PSC1 Politický a stranický systém ČR 1 Zimní Čeština 4  
KPE/PSC2 Politický a stranický systém ČR 2 Letní Čeština 4  
KPE/PSN Politický systém Německa Zimní a letní Čeština 4  
KPE/PT Politologické teorie Zimní Čeština 4  
KPE/PUB Publikační činnost Zimní a letní Čeština 50  
KPE/RAS Reg. aspekty utváření stran. systémů Zimní a letní Čeština 3  
KPE/REK1 Řešení konfliktů 1 Zimní Čeština, Angličtina 6  
KPE/RFP Russian Foreign Policy Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/RG Russian Government Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/SDE1 Soudobé dějiny Evropy 1 Zimní Čeština 7  
KPE/SDE2 Soudobé dějiny Evropy 2 Letní Čeština 9  
KPE/TMV Teorie mezinárodních vztahů Zimní Čeština 7  
KPE/TP Tvůrčí psaní v sociálních vědách Zimní a letní Čeština 3  
KPE/UMV1 Úvod do mezinárodních vztahů 1 Zimní Čeština 5  
KPE/UMV2 Úvod do mezinárodních vztahů 2 Letní Čeština 5  
KPE/USE Vztahy mezi EU a USA Zimní a letní Čeština 5  
KPE/UST Úvod do studia Zimní Čeština 5  
KPE/VCI Central Europe and the European Union Zimní a letní Angličtina 5  
KPE/VČPS Vývoj českosl. politického systému Letní Čeština 6  
KPE/VČPSD Vývoj českosl. politického systému Letní Čeština 3  
KPE/VE1 Vývoj politických systémů v Evropě 1 Zimní Čeština 4  
KPE/VE2 Vývoj politických systémů v Evropě 2 Letní Čeština 4  
KPE/VE3 Vývoj politických systémů v Evropě 3 Zimní a letní Čeština 8  
KPE/VFT Vytváření a fungování pracovních týmů Zimní a letní Čeština 4  
KPE/VPPV Vybrané problémy politických věd Zimní a letní Čeština 3  
KPE/VPS Východoevropské politické systémy Zimní a letní Čeština 4  
KPE/VPSE1 Vývoj politických systémů v Evropě 1 Zimní Čeština 5  
KPE/VVS Volby a volební systémy Zimní a letní Čeština 3  
KPE/ZPS Západoevropské politické systémy Zimní a letní Čeština 4  
KPE/9DPT Dějiny politických teorií Zimní a letní Čeština 0  
KPG/DCHKU Sociologie deviantního chování (3) Letní Čeština 2  
KPG/SRVM Sociologie rodiny a výchovy Zimní Čeština 2  
KPG/SRVMK Sociologie rodiny a výchovy Zimní Čeština 2  
KPO/NPDV Problémy demokratického vládnutí .... Letní Čeština 3  
KPO/NTVEU Transatlantické vztahy Evropské unie Zimní Čeština 3  
KPO/PDV Problémy demokratického vládnutí ... Letní Čeština 3  
KPO/TDCE Transition to Democracy in Central EU Letní Angličtina 4  
KPO/TVEU Transatlantické vztahy Evropské unie Zimní Čeština 3  
KPV/GEHIC Introduction to Czech life and history Zimní a letní Angličtina 5  
KRL/MANAD Manažerské dovednosti Zimní a letní Čeština 3  
KRS/SSPI Současné Španělsko a španělská identita Zimní a letní Španělština 4  
KSA/ANPR1 Antropologický proseminář 1 - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/ANPR2 Antropologický proseminář 2 - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/APX11 Andragogická praxe průběžná I.**- A. Zimní a letní Čeština 1  
KSA/ATF Anthropology through film - KA Zimní a letní Angličtina 4  
KSA/CAKD1 Člověk a kultura 1 - KA Zimní Čeština 1  
KSA/CAKD2 Člověk a kultura 2 - KA Letní Čeština 2  
KSA/CAK2 Člověk a kultura 2 - KA Letní Čeština 2  
KSA/CATE1 Četba antropologických textů - KA Zimní a letní Čeština 2  
KSA/CATE2 Četba antropologických textů - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/CSJ Cult. and soc. of Japan through film-KA Zimní a letní Angličtina 4  
KSA/DSKA Diplomový seminář* - KA Zimní a letní Čeština 6  
KSA/EES Etnicita a etnické skupiny - S Zimní a letní Čeština 4  
KSA/EMS Evropa jako mult. spol. - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/ETMU Etnomuzikologický seminář - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/ETN Etnicita a etnické skupiny - S Zimní a letní Čeština 4  
KSA/FIET Filozofie a etika - A Zimní a letní Čeština 2  
KSA/FTP Filozofie a teorie politiky* - S Zimní a letní Čeština 4  
KSA/HIJK Hist. a souč. jap. kult areálu - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/IBAD1 Iberoamerikanistika 1 - KA Zimní Čeština 2  
KSA/IBAD2 Iberoamerikanistika 2 - KA Letní Čeština 2  
KSA/IBA1 Iberoamerikanistika 1 - KA Zimní Čeština 2  
KSA/IBA2 Iberoamerikanistika 2 - KA Letní Čeština 2  
KSA/JAKD1 Jazyk a kultura 1 - KA Zimní Čeština 1  
KSA/JAKD2 Jazyk a kultura 2 - KA Letní Čeština 2  
KSA/KVAD Kvalitativní analýza dat - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/LIAN Lingvistická antropologie - KA Zimní a letní Čeština 4  
KSA/MAKU Materiální kultura - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/MESO1 Metodologie sociologie 1 - S Zimní a letní Čeština 2  
KSA/MESO2 Metodologie sociologie 2 - S Zimní a letní Čeština 2  
KSA/NNV Netradiční náboženství a jejich výzkum-S Zimní a letní Čeština 3  
KSA/OBPR Konzultace k bakalářské práci* - KA Zimní a letní Čeština 10  
KSA/OBSO Obecná sociologie - S16 Zimní a letní Čeština 4  
KSA/OIID1 Obecné dějiny II.1 - KA Zimní Čeština 2  
KSA/OIID2 Obecné dějiny II.2 - KA Letní Čeština 2  
KSA/OII1 Obecné dějiny II.1 - KA Zimní Čeština 2  
KSA/ORCH1 Organizační chování I.*- A - profil. PM Zimní a letní Čeština 3  
KSA/ORCH2 Organizační chování II.*- A - profil.PM Zimní a letní Čeština 3  
KSA/PAAN Praktické aplikace antropologie - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/PRMO Proměny modernity - S Zimní a letní Čeština 2  
KSA/SOANT Sociální antropologie - KA Zimní a letní Čeština 4  
KSA/SOPR Sociologická praxe - S. Zimní a letní Čeština 3  
KSA/SOZIZ Sociologie životního způsobu - S Zimní a letní Čeština 4  
KSA/SPME Selected probl. of mig. and exile - KA Zimní a letní Angličtina 3  
KSA/TEGL Teorie globalizace - S Zimní a letní Čeština 3  
KSA/TEMU Teorie multikulturalismu - S Zimní a letní Čeština 2  
KSA/TEVY1 Terénní výzkum 1* - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/TEVY2 Terénní výzkum 2* - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/TMS11 Teorie a metody soc. práce I.**-pr.SP-A Zimní a letní Čeština 2  
KSA/UDM Úvod do teorie migrace - S Zimní a letní Čeština 3  
KSA/UFPM Uvědomění ve fen. přístupu v met. - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/UMAV Úvod do met. antropol. výzkumu - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/UTM Úvod do teorie migrace - S16 Zimní a letní Čeština 2  
KSA/UTMI Úvod do teorie migrace - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/ZSKA Zákl. soc. a kultur. antropologie - S Zimní a letní Čeština 3  
KSA/82BNV New Trends in Educational Theory Zimní a letní Angličtina 1  
KSA/92BNV Nové trendy v teorii vzděl. (v. do 2015) Zimní a letní Angličtina 1  
KSK/@ELI1 English Language 1 Zimní a letní Angličtina 5  
KSK/FILAN Filozofická antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KSK/@RMHS Research Methodology in Health Sciences Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSV/VA011 Europe: User's Guide Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVS/BEPW Einführung in die Politikwissenschaft Letní Němčina 4  
KVS/BESVQ Etika sociálních vztahů Zimní Čeština 1  
KVS/BETEQ Ethical Education Zimní Čeština 2  
KVS/BGHIQ Gender v historickém kontextu Letní Čeština 2  
KVS/BKETQ Etická výchova Zimní Čeština 2  
KVS/BMEVP Mezinárodní vztahy Letní Čeština 3  
KVS/BMVZQ Mezinárodní vztahy Letní Čeština 3  
KVS/BMZVZ Mezinárodní vztahy Zimní Čeština 3  
KVS/BOBSP Občanská společnost Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BOSOP Obecná sociologie Letní Čeština 5  
KVS/BOSZV Občanský a společenskovědní základ Letní Čeština 1  
KVS/BPETQ Etická výchova Zimní Čeština 2  
KVS/BPGEQ Politická geografie Zimní a letní Čeština 1  
KVS/BPOGE Politická geografie Zimní a letní Čeština 3  
KVS/BPOGP Politická geografie Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BPOSP Politické systémy Letní Čeština 4  
KVS/BPOST Politické stranictví Letní Čeština 3  
KVS/BPOSY Politické systémy Letní Čeština 4  
KVS/BPSTP Politické stranictví Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BPSYQ Politické systémy Letní Čeština 4  
KVS/BSOCQ Sociologie Zimní Čeština 2  
KVS/BSOTQ Sociologické teorie Zimní Čeština 2  
KVS/BSTAQ Politické stranictví Zimní Čeština 1  
KVS/BSZSV Společenské vědy se zaměřením na vzděláv Zimní Čeština 0  
KVS/BTEPQ Teorie politické vědy Zimní Čeština 3  
KVS/BTPOV Teorie politické vědy Zimní Čeština 3  
KVS/BTPVP Teorie politické vědy Zimní Čeština 2  
KVS/BUCSR Ústavní vývoj v českých zemích Letní Čeština 3  
KVS/BUVZP Ústavní vývoj v Českých zemích Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BVPSQ Vybrané otázky a problémy občan. společ. Zimní Čeština 1  
KVS/BZE1Q Základy etiky 1 Zimní Čeština 3  
KVS/BZE2Q Základy etiky 2 Letní Čeština 4  
KVS/KUE1Q Etika pro učitele 1 Zimní Čeština 1  
KVS/KUE2Q Etika pro učitele 2 Letní Čeština 2  
KVS/KUGEQ Gender v historickém kontextu Zimní Čeština 2  
KVS/NAEVQ Aplikovaná etika a výchova k občanství Zimní Čeština 2  
KVS/NKNEM Národnostní a etnické menšiny Zimní a letní Čeština 2  
KVS/NKSOS Konflikty současné společnosti Zimní a letní Čeština 2  
KVS/NKSPQ Konflikty současné společnosti Zimní Čeština 1  
KVS/NKSSP Konflikty současné společnosti (1) Zimní a letní Čeština 1  
KVS/NMUSP Multikulturní společnost Letní Čeština 3  
KVS/NOBSP Občanská společnost Zimní a letní Čeština 2  
KVS/PBSVQ Výklad spol.jevů v hist.a filoz.kontextu Zimní Čeština 0  
KVS/UE1Q Etika pro učitele 1 Zimní Čeština 1  
KVS/UE2Q Etika pro učitele 2 Letní Čeština 2  
KVS/WSO Vybrané kapitoly ze sociologie Zimní a letní Čeština 5  
KVS/WSO1 Vybrané kapitoly ze sociologie 1 Zimní Čeština 5  
KVS/WSO2 Vybrané kapitoly ze sociologie 2 Letní Čeština 10  
KZU/EESM Etnicita a etnické skupiny Zimní a letní Čeština 3  
KZU/EUB EU: struktura, politika, procesy Zimní a letní Čeština 5  
KZU/JGGLM Jazyk a gender: genderová lingvistika Zimní a letní Čeština 3  
KZU/KDM Komunikační dovednosti Zimní a letní Čeština 3  
KZU/KDZB Komunikační dovednosti pro žurnalisty Zimní a letní Čeština 3  
KZU/KSAM Kulturní a sociální antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KZU/MMVM Metodika mediální výchovy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZU/NKSM Náboženství - kultura - společnost Zimní a letní Čeština 3  
KZU/PDAIM Problém Druhého: od asimilace k integra Zimní a letní Čeština 3  
KZU/PSSB Politický a stranický systém ČR Zimní a letní Čeština 5  
KZU/RPB1 Redakční praxe 1 Zimní a letní Čeština 3  
KZU/TGM Teorie globalizace Zimní a letní Čeština 3  
KZU/TMKM Teorie multikulturalismu Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZU/TMM Teorie migrace Zimní a letní Čeština 3  
KZU/TPZM Teorie publika Zimní a letní Čeština 3  
KZU/TPZZM Teorie publika Zimní a letní Čeština 2  
KZU/TVM Metody a tech. výzkumu v soc. vědách Zimní a letní Čeština 5  
KZU/91BC1 Článek v recenzovaném časopise 1 Zimní a letní Čeština 10  
KZU/91BI Článek v impaktovaném časopise Zimní a letní Čeština 40  
KZU/91CKP Krátkodobý badatelský pobyt Zimní a letní Čeština 5  
KZU/94V1 Výuka či vedení semináře 1 Zimní a letní Čeština 5  
KZU/95DP Disertační práce Zimní a letní Čeština 30  
KZU/95MO Malá obhajoba disertační práce Zimní a letní Čeština 15  
KZU/95PDP Projekt disertační práce Zimní a letní Čeština 5  
KZU/95SD1 Seminář k disertační práci 1 Zimní a letní Čeština 5  
MRS/MIG Migrace v dnešním světě Letní Čeština 3  
MRS/XMIG Migration in Today's World Letní Angličtina 4  
MRS/ZP Úvod do životního prostředí Zimní Čeština 4  
OPT/EZS Ekonomika a legislativa zdravot. služeb Letní Čeština 1  
PCH/DP2 Dopravní psychologie 2 Letní Čeština 2  
PCH/DP2CN Dopravní psychologie 2 Letní Čeština 2  
PCH/DP2M Dopravní psychologie 2 Letní Čeština 2  
PCH/DP2N Dopravní psychologie 2 Letní Čeština 2  
PCH/EPSY Ekonomická psychologie Letní Čeština 3  
PCH/KMD Kvantitativní metodologie Zimní Čeština 4  
PCH/KMDCN Kvantitativní metodol.- pokr.designy Letní Čeština 3  
PCH/KMED Kvantitativní metodologie Letní Čeština 4  
PCH/KMK Kvantitativní metodologie Zimní Čeština 5  
PCH/KMPDM Kvantitativní metodol.- pokr.designy Letní Čeština 3  
PCH/KMPDN Kvantitativní metodol.- pokr.designy Letní Čeština 2  
PCH/KOUC Koučink Zimní Čeština 4  
PCH/KOUCM Koučink Zimní Čeština 3  
PCH/KOUCN Koučink Zimní Čeština 3  
PCH/KTD Konstrukce testů a dotazníků Zimní Čeština 3  
PCH/KTDB Konstrukce testů a dotazníků Zimní Čeština 3  
PCH/KTDD Konstrukce testů a dotazníků Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KTDK Konstrukce testů a dotazníků Zimní a letní Čeština 3  
PCH/METD1 Metodologie 1-kvantitativní přístup Zimní a letní Čeština 5  
PCH/METD2 Metodologie 2-kvalitativní přístup Zimní a letní Čeština 2  
PCH/METD3 Metodologie 3-aplikace ve výzkumné praxi Zimní a letní Čeština 4  
PCH/MPV1 Metodologie psycholog. výzkumu 1 Letní Čeština 2  
PCH/MPV2 Metodologie psychologického výzkumu 2 Zimní Čeština 3  
PCH/MPV3 Metodologie psychologického výzkumu 3 Letní Čeština 3  
PCH/MPV4 Metodologie psychologického výzkumu 4 Zimní Čeština 3  
PCH/MVPCN Metodologie - výzkumná praktika Zimní Čeština 2  
PCH/MVPM Metodologie - výzkumná praktika Zimní Čeština 2  
PCH/MVPN Metodologie - výzkumná praktika Letní Čeština 3  
PCH/PHYG Psychohygiena Letní Čeština 3  
PCH/PHYGM Psychohygiena Letní Čeština 2  
PCH/PHYGN Psychohygiena Letní Čeština 2  
PCH/PPRB Psychologie práce Letní Čeština 3  
PCH/PTO Psychodynamické teorie osobnosti Zimní a letní Čeština 3  
PCH/SOM1 Speciální otázky metodologie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/SZ2 Klinická psychologie Zimní a letní Čeština 0  
PCH/TRAPP Why we act in the traffic the way we do Zimní a letní Angličtina 3  
PCH/UMPV Úvod do metodologie psycholog. výzkumu Zimní Čeština 4  
PCH/VNPSN Vývojová neuropsychologie Zimní Čeština 3  
PCH/ZMPIB Základy práce s Minn. multifáz.os.invent Zimní Čeština 2  
PCH/ZMPID Základy práce s Minn. multifáz.os.invent Zimní Čeština 2  
PCH/ZM1D Základy metodologie psycholog. výzkumu 1 Zimní Čeština 2  
PCH/ZM1K Základy metodologie psycholog. výzkumu 1 Zimní Čeština 4  
PCH/ZM2B Základy metodologie psycholog. výzkumu 2 Letní Čeština 4  
PCH/81AME Methodology and statistics Zimní a letní Angličtina 10  
PCH/9MET Zkouška z metodologie - DSP Zimní a letní Čeština 10  
PCH/91AME Metodologie a statistika Zimní a letní Čeština 10  
PCH/91MPD Publikační dovednosti pro psychology Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/91MQA Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti Zimní a letní Čeština 5  
PCH/92AS2 Odborný seminář 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/92AW2 Odborný workshop 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/92BTD Konstrukce dotazníků Zimní a letní Čeština 5  
SOL/KB011 Sociální lékařství a zdravotní politika Zimní Čeština 1  
SOL/KIA01 Řízení péče o zdraví Zimní Čeština 1  
SOL/MA011 Zdravotní politika a zdrav. systémy Zimní Čeština 4  
SOL/MA081 Veřejná správa a sociální služby Zimní Čeština 3  
SOL/MB221 Etika v managementu Letní Čeština 3  
SOL/OB011 Sociální lékařství a zdravotní politika Letní Čeština 1  
SOL/PB031 Sociologie rodiny Letní Čeština 1  
SOL/PB041 Ekonomika zdrav. a soc. služeb Letní Čeština 2  
SOL/PKB31 Sociologie rodiny Letní Čeština 1  
SOL/PKB41 Ekonomika zdrav. a soc. služeb Letní Čeština 2  
SOL/RDA01 Sociální lékařství a zdravotnická etika Zimní Čeština 2  
SOL/RKA01 Sociální lékařství a zdravotnická etika Zimní Čeština 4  
SOL/VAB12 Social Medicine and Medical Ethics Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VAB70 Basic Communication Ethics for Praxis Zimní Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VA021 Social Medicine I Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VA022 Social Medicine II Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VCA13 Sociální lékařství a lékařská etika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VC021 Sociální lékařství 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VC023 Sociální lékařství 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VC041 Klinická etika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/ZAA11 Management,Ethics,Law and Social Aspect Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/ZUA11 Management, etika, legislativa a soc... Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům