Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
ASH/AN Kulturní antropologie Číny Zimní a letní Čeština 4  
EKO/VYKO Využití a ochrana krajiny Zimní Čeština 3  
EKO/VYKV Vývoj krajiny a její využití Zimní Čeština 3  
KAA/CULT Czech Culture and the Olomouc Region Zimní a letní Angličtina 5  
KAA/7B79 American Foreign Policy in the 20th Cen Zimní a letní Angličtina 3  
KAA/7L06 American Music Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/AMAAQ American Art and Architecture Letní Angličtina 3  
KAJ/AMHIQ American History Zimní Angličtina 3  
KAJ/ART1 Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 2  
KAJ/ART2 Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 2  
KAJ/BCS1Q Background Studies Letní Angličtina 2  
KAJ/BCS2Q Background Studies Zimní Angličtina 2  
KAJ/BRAAQ British Art and Architecture Zimní Angličtina 3  
KAJ/BREAL Další anglicky mluvící země Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/BRHIQ British History Letní Angličtina 3  
KAJ/CAR1Q Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 3  
KAJ/CAR2Q Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 3  
KAJ/EHI1 Britská historie Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KAJ/EHI2 Americká historie Zimní Čeština, Angličtina 5  
KAJ/EREAL Angloamerické reálie Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/EREA2 Angloamerické reálie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/HIAQ Americká historie Zimní Čeština 3  
KAJ/HIBQ Britská historie Letní Čeština 3  
KAJ/HIS1 Britská historie Zimní Čeština 2  
KAJ/HIS2 Americká historie Letní Čeština 3  
KAJ/HI1 Britská historie Zimní Čeština 2  
KAJ/HI2 Americká historie Letní Čeština 3  
KAJ/KAHIQ American History Zimní Angličtina 3  
KAJ/KBHIQ British History Letní Angličtina 3  
KAJ/KBS1Q Background Studies Letní Angličtina 2  
KAJ/KBS2Q Background Studies Zimní Angličtina 2  
KAJ/KHIAQ Americká historie Zimní Čeština 3  
KAJ/KHIBQ Britská historie Letní Čeština 3  
KAJ/KHIS1 Britská historie Zimní Čeština 2  
KAJ/KHIS2 Americká historie Letní Čeština 4  
KAJ/KREA Angloamerické reálie Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/KRE1Q Angloamerické reálie Letní Čeština 2  
KAJ/KRE2Q Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/OESCQ Other English Speaking Countries Letní Angličtina 2  
KAJ/REAL1 Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/REAL2 Angloamerické reálie Letní Čeština 3  
KAJ/REAL3 Další anglicky mluvící země Letní Čeština 1  
KAJ/REA1Q Angloamerické reálie Letní Čeština 2  
KAJ/REA2Q Angloamerické reálie Zimní Čeština 2  
KAJ/REA3Q Další anglicky mluvící země Letní Čeština 2  
KAJ/WHIR Historie a angloamerické reálie Zimní Čeština 7  
KAJ/WHIS Historie Letní Čeština 5  
KAJ/WHUS Historie USA Zimní Čeština 6  
KAJ/WHVB Historie Velké Británie Letní Čeština 4  
KAL/AEPH Academic English Presentations - History Letní Angličtina 5  
KAL/AEWH Academic English Writing - History Zimní Angličtina 5  
KAL/ALL1 Approaches to Language and Literature 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/ALL2 Approaches to Language and Literature 2 Letní Angličtina 4  
KAL/AW1 English Academic Writing 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/AW2 English Academic Writing 2 Letní Angličtina 4  
KAL/IDUP1 Italština pro dějiny umění-př. kurz 1 Zimní Čeština, Italština 2  
KAL/ITAO1 Italština v opeře 1 Zimní Čeština, Italština 3  
KAL/RON1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RON2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RO1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO3 Úvod do rumunského jazyka a kultury 3 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO4 Úvod do rumunského jazyka a kultury 4 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/92BJE Britské ostrovy a Jihovýchodní Evropa - Angličtina 5  
KCD/CDČ Církevní dějiny české Letní Čeština 2  
KCD/CD00 Církevní dějepisectví a metodologie Zimní Čeština 1  
KCD/CD01 Církevní dějiny starověku Zimní Čeština 3  
KCD/CD02 Církevní dějiny středověku Letní Čeština 4  
KCD/CD03 Círk. dějiny raného novověku Zimní Čeština 3  
KCD/DFFD7 Dějiny ve filmu - film v dějinách 7 Zimní Čeština 2  
KCD/DFFD8 Dějiny ve filmu - film v dějinách 8 Letní Čeština 2  
KCD/KDEV1 Kulturní dějiny Evropy I Zimní Čeština 2  
KCD/ZCA Základy církevního archivnictví Zimní Čeština 6  
KCD/4CDS Církevní dějiny starověku a středověku Letní Čeština 7  
KCD/4ÚSCD Úvod do studia církevních dějin Zimní Čeština 2  
KGG/POH Regionální geografie pohraničí Zimní a letní Čeština 3  
KHI/AAI Artefaktuální archeologie I Zimní Čeština 2  
KHI/AAII Artefaktuální archeologie II Zimní Čeština 2  
KHI/AAIII Artefaktuální archeologie III Letní Čeština 2  
KHI/AAIV Artefaktuální archeologie IV Letní Čeština 2  
KHI/AAV Artefaktuální archeologie V Zimní Čeština 2  
KHI/AAVI Artefaktuální archeologie VI Zimní Čeština 2  
KHI/AGBS1 Diplomový seminář k BP 1 Letní Čeština 8  
KHI/AGBS2 Diplomový seminář k BP 2 Zimní Čeština 6  
KHI/AGBS3 Diplomový seminář k BP 3 Zimní a letní Čeština 6  
KHI/APP Archeologická památková péče a muzejní Letní Čeština 2  
KHI/ARSA Archivnictví Zimní a letní Čeština 0  
KHI/ARSD Paleografie a diplomatika Zimní a letní Čeština 0  
KHI/ARSDS Dějiny správy Zimní a letní Čeština 0  
KHI/ARZAM Zpracování a zpřístupnění ar. materiálu Zimní a letní Čeština 0  
KHI/BCDP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KHI/CRS Církevní reforma ve středověku Letní Čeština 4  
KHI/DBAH Doba bronzová a halštatská Zimní Čeština 4  
KHI/DEA1 Dokumentace a evidence archeologie 1 Zimní Čeština 2  
KHI/DEA2 Dokumentace a evidence archeologie 2 Letní Čeština 2  
KHI/DEA3 Dokumentace a evidence archeologie 3 Zimní Čeština 2  
KHI/DEA4 Dokumentace a evidence archeologie 4 Letní Čeština 2  
KHI/DEA5 Dokumentace a evidence archeologie 5 Zimní Čeština 2  
KHI/DP Dějiny pravěku Zimní Čeština 4  
KHI/DPA Dějiny pravěku Zimní Čeština 4  
KHI/DSAS Doba slovanská a středověk Zimní Čeština 4  
KHI/EMAG Witchhunts in Early Modern Europe Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HDS Hospodářské dějiny středověku Zimní Čeština 4  
KHI/HF1 Historický film 1 Zimní Čeština 3  
KHI/HO Historical Olomouc Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HOF1 History on Film, Film on History 1 Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/HOF2 History on Film, Film on History 2 Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/JHSAS Dějiny antického starověku Zimní a letní Čeština 0  
KHI/JHSH Historie Zimní a letní Čeština 0  
KHI/JHSRN Dějiny raného novověku Zimní a letní Čeština 0  
KHI/JHSST Dějiny středověku Zimní a letní Čeština 0  
KHI/JHS19 Dějiny 19. století Zimní a letní Čeština 0  
KHI/JHS20 Dějiny 20. století Zimní a letní Čeština 0  
KHI/KRN Orbis Pictus - Kultura raného novověku Letní Čeština 4  
KHI/MADP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
KHI/NAE Neolit a eneolit Letní Čeština 4  
KHI/NSAW Western Civilisation at Crossroads Letní Angličtina 15  
KHI/OAE1 Odborná archeologická exkurze 1 Letní Čeština 1  
KHI/OAE2 Odborná archeologická exkurze 2 Letní Čeština 1  
KHI/OPA1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
KHI/OPA2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 2  
KHI/PAM Paleolit a mezolit Zimní Čeština 4  
KHI/PROT Protohistorie Letní Čeština 4  
KHI/QAO Odborná praxe v Arcibiskupské knihovně Zimní a letní Čeština 4  
KHI/QAW Akademické psaní a prezentační dovednost Zimní Čeština 5  
KHI/QCOP Cyklus přednášek odborníků z praxe Zimní a letní Čeština 2  
KHI/QDD1 Didaktika dějepisu v praxi 1 Zimní Čeština 3  
KHI/QDD2 Didaktika dějepisu v praxi 2 Letní Čeština 5  
KHI/QDEN1 Dokumentace a evidence arch.nálezů 1 Zimní Čeština 2  
KHI/QDEN3 Dokumentace a evidence arch.nálezů 3 Zimní Čeština 2  
KHI/QDK Revize historického fondu děkanské knih. Zimní a letní Čeština 2  
KHI/QITH IT pro historiky Zimní a letní Čeština 2  
KHI/QKFK Pořádání a zpracování farní knihovny Zimní a letní Čeština 5  
KHI/QKNM Ošetření, pořádání a katalogizace not Zimní a letní Čeština 2  
KHI/QKST Katalogizace starých tisků Zimní a letní Čeština 5  
KHI/QNHP Evidence bohoslužebných předmětů Letní Čeština 2  
KHI/QNP1 Nauka o pramenech I Zimní Čeština 5  
KHI/QNP2 Nauka o pramenech II Letní Čeština 5  
KHI/QNP3 Nauka o pramenech III Zimní Čeština 5  
KHI/QNP4 Nauka o pramenech IV Letní Čeština 5  
KHI/QPH Pictures in History - History in Picture Letní Čeština 5  
KHI/QPM Projektový management Zimní Čeština 5  
KHI/QSP Stavební památka Letní Čeština 4  
KHI/QSPM Středověké počátky měst ve stř. Evropě Zimní Čeština 5  
KHI/QTD1 Trendy současného dějepisectví I Zimní Čeština 5  
KHI/QTD2 Trendy současného dějepisectví II Letní Čeština 5  
KHI/QTD3 Trendy současného dějepisectví III Zimní Čeština 5  
KHI/QTD4 Trendy současného dějepisectví IV Letní Čeština 5  
KHI/QWMA Woman in the Middle Ages Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/SPI Středověké prameny a jejich interpretace Zimní Čeština 4  
KHI/SZZG Archeologie Zimní a letní Čeština 0  
KHI/TA Teorie archeologického výzkumu Zimní Čeština 2  
KHI/UA Úvod do studia archeologie Zimní Čeština 2  
KHI/VPA1 Výběrová přednáška z archeologie 1 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/VPA10 Výběrová přednáška z archeologie 10 Zimní Čeština 2  
KHI/VPA2 Výběrová přednáška z archeologie 2 Letní Čeština 2  
KHI/VPA3 Výběrová přednáška z archeologie 3 Zimní Čeština 2  
KHI/VPA4 Výběrová přednáška z archeologie 4 Letní Čeština 2  
KHI/VPA5 Výběrová přednáška z archeologie 5 Zimní Čeština 2  
KHI/VPA6 Výběrová přednáška z archeologie 6 Letní Čeština 2  
KHI/VPA7 Výběrová přednáška z archeologie 7 Zimní Čeština 2  
KHI/VPA8 Výběrová přednáška z archeologie 8 Letní Čeština 2  
KHI/VPA9 Výběrová přednáška z archeologie 9 Zimní Čeština 2  
KHI/VSJH Výklad společenských jevů v historickém Zimní a letní Čeština 0  
KHI/XADI1 Diplomatika I.1 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/XADI3 Diplomatika II.1 Zimní Čeština 2  
KHI/XADI5 Diplomatika II.3 Zimní Čeština 3  
KHI/XBEX Text a kontext: Beletrie jako historický Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XBS1 Diplomový seminář k BP 1 Letní Čeština 4  
KHI/XBS2 Diplomový seminář k BP 2 Zimní Čeština 6  
KHI/XBS3 Diplomový seminář k BP 3 Zimní a letní Čeština 10  
KHI/XDF1 Dějiny ve filmu - film v dějinách 1 Zimní Čeština 2  
KHI/XDP Dějiny pravěku Zimní Čeština 1  
KHI/XDPS Seminář z dějin pravěku Zimní Čeština 2  
KHI/XDSI Seminář k děj. středověku I Letní Čeština 3  
KHI/XDSM1 Diplomový seminář 1 Zimní Čeština 5  
KHI/XDSM2 Diplomový seminář 2 Letní Čeština 5  
KHI/XDSM3 Diplomový seminář 3 Zimní Čeština 5  
KHI/XEPV Evropa po 2. sv. válce (1945-1950) Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XEV Evropské velmoci po 2. sv. válce Zimní Čeština 5  
KHI/XJLA2 Latina pro historiky a archiváře 2 Letní Čeština 4  
KHI/XKČH Kapitoly z dějin české historiografie Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XKI Katolická inteligence v komunist. režimu Letní Čeština 5  
KHI/XKOM Vybrané kapitoly z dějin komunismu Zimní Čeština 5  
KHI/XKSR2 K smrti se rodíme 2 Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XLPS Latinská paleografie starověku a středov Zimní Čeština 5  
KHI/XMČ Magie a čarodějnické procesy v Evropě Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XMMSI Město a měst. spol. středových. Evropy Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XMPI Mezinárodní politika I. Zimní a letní Slovenština 5  
KHI/XNF Národní fronta a nekomunistické strany Letní Čeština 5  
KHI/XNPP Nauka o pramenech prehistorie Zimní Čeština 5  
KHI/XOP Odborná praxe Letní Čeština 3  
KHI/XOPR Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XOPS Orbis Pictus: Svět 17. století Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XPA Publikační aktivity Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XPTDP Prezentace tématu diplomové práce Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XPVCP Přehled vývoje církevního práva a vztahu Letní Čeština 5  
KHI/XSSI Studijní stáž v zahraničí I Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XSSP Sídelní strategie pravěku Zimní Čeština 3  
KHI/XSZ1 Souborná zkouška z trendů a nauky 1 Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XSZ2 Souborná zkouška z trendů a nauky 2 Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XTHP Trendy v historiografii prehistorie Zimní Čeština 5  
KHI/XUHK Účast na historické konferenci Zimní a letní Čeština 5  
KHI/XVKN Vybrané kapitoly z neolitu a eneolitu Letní Čeština 3  
KHI/XVPA1 Výběrová přednáška z arch. pro his. 1 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/XVPA2 Výběrová přednáška z arch. pro his. 2 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/XŽE Žena v Evropě 19. století Zimní Čeština 5  
KHI/1AAD1 Artefaktuální archeologie 1 Zimní Čeština 2  
KHI/1AA1 Artefaktuální archeologie 1 Zimní Čeština 3  
KHI/1AP1 Archeologická prospekce 1 Letní Čeština 2  
KHI/1DEA1 Dokumentace a evidence archeologie 1 Zimní Čeština 2  
KHI/1DEA2 Dokumentace a evidence archeologie 2 Letní Čeština 2  
KHI/1DEA3 Dokumentace a evidence archeologie 3 Zimní Čeština 2  
KHI/1DEA4 Dokumentace a evidence archeologie 4 Letní Čeština 2  
KHI/1OPA1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
KHI/2AA1 Artefaktuální archeologie 1 Zimní Čeština 3  
KHI/2DEA1 Dokumentace a evidence archeologie 1 Zimní Čeština 2  
KHI/2DEA2 Dokumentace a evidence archeologie 2 Letní Čeština 2  
KHI/2DEA3 Dokumentace a evidence archeologie 3 Zimní Čeština 2  
KHI/2DEA4 Dokumentace a evidence archeologie 4 Letní Čeština 2  
KHI/2OPA1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
KHI/3AEB Archeologie evropského barbarika Zimní Čeština 4  
KHI/3AP Archeologické prameny Zimní Čeština 4  
KHI/3ATPM Aktuální trendy v paleolitu a mezolitu Zimní Čeština 4  
KHI/3DLČE Doba laténská v českém a evrop. kontextu Letní Čeština 4  
KHI/3DPS1 Diplomový seminář 1 Zimní Čeština 5  
KHI/3DPS2 Diplomový seminář 2 Letní Čeština 5  
KHI/3DPS3 Diplomový seminář 3 Zimní Čeština 5  
KHI/3DPS4 Diplomový seminář 4 Zimní a letní Čeština 5  
KHI/3EM Erdwerky a megality v neolitu a eneolitu Letní Čeština 4  
KHI/3HAPP Historická archeologie v kontextu APP Zimní Čeština 4  
KHI/3HGHK Historická geografie a kartografie Zimní Čeština 3  
KHI/3MADL Movité artefakty doby laténské Letní Čeština 3  
KHI/3MADP Obhajoba magisterské diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
KHI/3MADŘ Movité artefakty doby římské Zimní Čeština 3  
KHI/3MAEB Movité artefakty z eneolitu a d. bronz. Zimní Čeština 3  
KHI/3MANE Movité artefakty neolitu a eneolitu Letní Čeština 3  
KHI/3MAPM Movité artefakty paleolitu a mezolitu Letní Čeština 3  
KHI/3MASN Movité artefakty stěhování národů Zimní Čeština 3  
KHI/3MIPV Metody a interpretace paleo. výzkumu Letní Čeština 4  
KHI/3MIV Metody interdisciplinárního výzkumu Zimní Čeština 4  
KHI/3MSN Movité artefakty středověku a novověku Zimní Čeština 3  
KHI/3NS Neolitická sídliště Zimní Čeština 4  
KHI/3OK Účast na odborné konferenci Zimní a letní Čeština 5  
KHI/3OP Odborná praxe na terénním výzkumu Letní Čeština 3  
KHI/3OPI Odborná praxe na interdisc. výzkumu Zimní Čeština 2  
KHI/3PA Publikační aktivity Zimní a letní Čeština 5  
KHI/3PKK Paměť kulturní krajiny Letní Čeština 3  
KHI/3PPDB Pohřební praktiky doby bronzové Letní Čeština 4  
KHI/3PPZE Pohřební praktiky závěru eneolitu Zimní Čeština 4  
KHI/3RP1 Ročníková práce 1 Letní Čeština 1  
KHI/3RP2 Ročníková práce 2 Zimní a letní Čeština 2  
KHI/3ŘPAN Římsko-provinc. archeol. a numismatika Zimní Čeština 4  
KHI/3SAEB Seminář k archeologii evrop. barbarika Zimní Čeština 3  
KHI/3SALS Sídelní archeologie lovců a sběračů Zimní Čeština 4  
KHI/3SATP Seminář k aktuálním trendům paleolitu Zimní Čeština 3  
KHI/3SEAT Seminář k Archeol. terén. projekt Letní Čeština 2  
KHI/3SEDB Seminář k závěru eneolitu a doby bronz. Zimní Čeština 3  
KHI/3SEM Seminář k erdwerkům a megalitům Letní Čeština 3  
KHI/3SH Seminář historické archeologie k APP Zimní Čeština 3  
KHI/3SHA Seminář k Historické archeologii v APP Zimní Čeština 3  
KHI/3SIPR Svět ideí a pohřební ritus Letní Čeština 4  
KHI/3SMIP Seminář k metodám a interpret. pal. výz. Letní Čeština 3  
KHI/3SNS Seminář k předmětu neolitická sídliště Zimní Čeština 3  
KHI/3SSAL Seminář k sídelní archeol. lovců Zimní Čeština 3  
KHI/3SSDB Sídelní struktura doby bronzové Letní Čeština 3  
KHI/3SSS Sídelní struktury a strategie Zimní Čeština 4  
KHI/3SSZE Sídelní struktura závěru eneolitu Zimní Čeština 3  
KHI/3STSA Seminář k Trendům v souč. archeol. Zimní Čeština 2  
KHI/3STVM Seminář k technologiím výrob Zimní Čeština 3  
KHI/3SZAM Zkouška z archeologických metod Zimní a letní Čeština 0  
KHI/3TVMA Technologie výrob movitých artefaktů Zimní Čeština 4  
KHI/3VDB Vznik doby bronzové Letní Čeština 4  
KHI/3000 Výběr předmětů ze specializačních modulů - Čeština 0  
KKF/J1LA2 Latina pro historiky 2 Letní Čeština 4  
KKF/XJLA2 Latina pro historiky a archiváře 2 Letní Čeština 4  
KMU/THZK Teorie hudebního zápisu Zimní a letní Čeština 8  
KMU/THZPK Teorie hudebního zápisu Zimní a letní Čeština 6  
KMU/THZ1 Teorie hudebního zápisu 1 Zimní Čeština 2  
KMU/THZ2 Teorie hudebního zápisu 2 Letní Čeština 3  
KRI/LDIR Literatura a divadlo italské renesance Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KRP/DPORT Dějiny Portugalska Zimní a letní Portugalština 5  
KRS/DKS1 Dějiny a kultura Španělska 1 Zimní a letní Španělština 4  
KRS/DKS2 Dějiny a kultura Španělska 2 Zimní a letní Španělština 5  
KRS/KDS2 Vybrané kapitoly z dějin Španělska 2 Zimní a letní Čeština, Španělština 4  
KRS/SPI Španělská inkvizice Zimní a letní Čeština, Španělština 4  
KRS/SSPI Současné Španělsko a španělská identita Zimní a letní Španělština 4  
KVS/BCED1 České dějiny 19. a 20. století 1 Letní Čeština 3  
KVS/BCED2 České dějiny 19. a 20. století 2 Zimní Čeština 4  
KVS/BDENA Dějiny náboženství Zimní Čeština 2  
KVS/BDKD1 Dějepis v kurikulu sekundárního vzdělává Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BDKD2 Dějepis v kurikulu sekundárního vzdělává Zimní a letní Čeština 3  
KVS/BDNAQ Dějiny náboženství Zimní a letní Čeština 3  
KVS/BDSS Dějiny státní správy Zimní Čeština 3  
KVS/BDSSP Dějiny státní správy Zimní Čeština 2  
KVS/BEXVQ Vlastivědná exkurze Zimní Čeština 1  
KVS/BHIOQ Historická Olomouc Letní Čeština 1  
KVS/BHZP1 Historie českých zemí 1 Zimní Čeština 2  
KVS/BHZP2 Historie českých zemí 2 Letní Čeština 4  
KVS/BHZ1K Historie českých zemí 1 Zimní Čeština 2  
KVS/BHZ1Q Historie českých zemí 1 Zimní Čeština 2  
KVS/BHZ2K Historie českých zemí 2 Letní Čeština 3  
KVS/BHZ2Q Historie českých zemí 2 Letní Čeština 4  
KVS/BKEDK Významné kapitoly evropských dějin Zimní a letní Čeština 1  
KVS/BKEDP Významné kapitoly evropských dějin Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BMESP Moderní evropská státnost Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BOLHI Historická Olomouc Letní Čeština 2  
KVS/BOLHP Historická Olomouc Letní Čeština 2  
KVS/BTCST Tradice české státnosti Zimní a letní Čeština 4  
KVS/BVCSP Vývoj české státnosti Zimní a letní Čeština 2  
KVS/BVEXP Vlastivědná exkurze Zimní Čeština 2  
KVS/BVLEX Vlastivědná exkurze Zimní Čeština 2  
KVS/KZČN Člověk a náboženství Letní Čeština 2  
KVS/NDDD1 Didaktika dějepisu I Zimní Čeština 2  
KVS/NDDD2 Didaktika dějepisu II Letní Čeština 2  
KVS/NDDD3 Didaktika dějepisu III Zimní Čeština 2  
KVS/NDERQ Dějiny Evropy Zimní Čeština 1  
KVS/NDEVP Dějiny Evropy (1) Zimní a letní Čeština 1  
KVS/NDEVR Dějiny Evropy Zimní a letní Čeština 2  
KVS/NDSS Dějiny státní správy ČR Zimní Čeština 2  
KVS/NHEXP Kulturně-historická exkurze Praha Zimní a letní Čeština 1  
KVS/NKHEX Kulturně-historická exkurze Praha Zimní a letní Čeština 3  
KVS/NPOSY Politický systém ČR Zimní Čeština 2  
KVS/NRHE Regionální historická exkurze Zimní Čeština 2  
KVS/PNHDQ Historie a didaktika dějepisu Zimní a letní Čeština 0  
PCH/91MQA Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti Zimní a letní Čeština 5