Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Publicistika, knihovnictví a informatika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBH/EMC Morfologie Zimní a letní Čeština 3  
KBH/EMCS Morfologie Zimní a letní Čeština 1  
KBH/LDC Leadership Communication Zimní a letní Čeština 4  
KBH/MORFS Morfologie Zimní a letní Čeština 1  
KBH/VPCTV Praktická cvičení z tvarosloví Zimní a letní Čeština 3  
KCD/ZCA Základy církevního archivnictví Zimní Čeština 6  
KHI/QPPA Počítačové programy v česk. archivnictví Zimní a letní Čeština 2  
KRL/PUR2 Public relations 2 Zimní a letní Čeština 2  
KRS/SSPI Současné Španělsko a španělská identita Zimní a letní Španělština 4  
PCH/91MQA Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti Zimní a letní Čeština 5