Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
BOT/OPE Organizace přírodovědných exkurzí Letní Čeština 2  
DSPT/PAP Pohybová aktivita a prostředí Zimní a letní Čeština 5  
DSPT/VTO Výzkumné techniky online Zimní a letní Čeština 5  
FTK/AIKI Aikido Zimní a letní Čeština 1  
FTK/KINOB Přestavba kinantropologických oboprů Zimní a letní Čeština 1  
FTK/KPL Kurz pobytu v letní přírodě 1 Zimní a letní Čeština 3  
FTK/PZP1 Kurz pobytu v zimní přírodě 1 Zimní a letní Čeština 3  
FTK/SVOČ Studentská vědecká činnost Zimní a letní Čeština 2  
FTK/TAIC1 Taoistické tai chi 1 Zimní a letní Čeština 1  
FTK/TAIC2 Taoistické tai chi 2 Zimní a letní Čeština 1  
IZS/BPS2 Bakalářská práce - seminář 2 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
IZS/EMPA Environmentální aspekty a monitoring PA Zimní a letní Čeština 3  
IZS/ITKI Informační technologie v kinantropologii Zimní a letní Čeština 2  
IZS/KITKI Informační technologie v kinantropologii Zimní a letní Čeština 2  
KAS/AEROB Aerobik Zimní a letní Čeština 2  
KAS/ATLC Atletika C Zimní a letní Čeština 1  
KAS/AT3 Atletika 3 Zimní a letní Čeština 2  
KAS/AVIC Atletické víceboje Letní Čeština 2  
KAS/BPS1 Bakalářská práce - seminář 1 Zimní a letní Čeština 5  
KAS/BPS2 Bakalářská práce - seminář 2 Zimní a letní Čeština 5  
KAS/DIA1 Didaktika atletiky 1 Zimní a letní Čeština 2  
KAS/DIA2 Didaktika atletiky 2 Zimní a letní Čeština 2  
KAS/DISV1 Diagnostika ve sportu 1 Zimní a letní Čeština 2  
KAS/DISV2 Diagnostika ve sportu 2 Zimní a letní Čeština 2  
KAS/DSH Didaktika sportovních her Zimní Čeština 2  
KAS/@FITG FIT Gymnastics Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAS/GYMMT Gymnastika - skoky z malé trampolíny Zimní a letní Čeština 2  
KAS/GYMSP Gymnastické sporty Zimní a letní Čeština 2  
KAS/GYNA Gymnastická nadstavba Zimní a letní Čeština 1  
KAS/GYSP Gymnastika - sportovní Zimní Čeština 2  
KAS/GYS1 Sportovní gymnastika 1 Zimní a letní Čeština 1  
KAS/GYS2 Sportovní gymnastika 2 Zimní a letní Čeština 1  
KAS/GYVSA Všeobecná gymnastika Zimní a letní Čeština 2  
KAS/INBR In line bruslení Zimní a letní Čeština 1  
KAS/KUSH Kurz sportovních her Zimní a letní Čeština 2  
KAS/MADO Manažerské dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KAS/MADV Manažerské dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KAS/@MASP Martial Sports Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAS/MATL Management atletických akcí Zimní a letní Čeština 1  
KAS/@MEIS Methods of Individual Sports Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAS/@METS Methods of Team Sports Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAS/PHA Pohybové hry Zimní a letní Čeština 2  
KAS/PHB Pohybové hry B Zimní a letní Čeština 2  
KAS/PL1 Plavání 1 Zimní a letní Čeština 2  
KAS/RATLB Rozhodování atletických disciplín Zimní a letní Čeština 2  
KAS/SHFL Florbal Letní Čeština 1  
KAS/SHHA Házená Zimní Čeština 1  
KAS/SHHAB Házená B Zimní Čeština 2  
KAS/SHVO Volejbal Letní Čeština 2  
KAS/SHVOB Volejbal B Letní Čeština 2  
KAS/SHVOC Volejbal C Zimní a letní Čeština 1  
KAS/SPAT1 Sportovní specializace 1 - atletika Zimní Čeština 5  
KAS/SPAT2 Sportovní specializace 2 - atletika Letní Čeština 5  
KAS/SPAT4 Sportovní specializace 4 - atletika Letní Čeština 5  
KAS/SPBA2 Sportovní specializace 2 - basketbal Zimní a letní Čeština 5  
KAS/SPH Sportovní hry Zimní a letní Čeština 2  
KAS/SPHA1 Sportovní specializace 1 - házená Zimní a letní Čeština 5  
KAS/SPHA2 Sportovní specializace 2 - házená Zimní a letní Čeština 5  
KAS/SPHA3 Sportovní specializace 3 - házená Zimní a letní Čeština 5  
KAS/SPHA4 Sportovní specializace 4 - házená Zimní a letní Čeština 5  
KAS/SPHA5 Sportovní specializace 5 - házená Letní Čeština 5  
KAS/@SWIM Swimming Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAS/@TAF Track and Field Athletics Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAS/TAIC Taoistické tai chi Zimní a letní Čeština 1  
KAS/TDG Teorie a didaktika gymnastiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAS/TDSH Teorie a didaktika sportovních her Letní Čeština 3  
KAS/TENIS Tenis Letní Čeština 2  
KAS/@TESP Team Sports Zimní Angličtina 4  
KAS/@TSC Team Sports Camp Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAS/WUSH Wushu Zimní a letní Čeština 1  
KAS/ZAMA Základy managementu Zimní a letní Čeština 2  
KAS/ZAST Základy sportovního tréninku Zimní a letní Čeština 3  
KAS/ZG2 Základní gymnastika 2 Zimní a letní Čeština 2  
KAT/@APAI Introduction to APA Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/@APAX Basics of APA Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/APAX Aplikované pohybové aktivity Zimní a letní Čeština 2  
KAT/@DISP Didactics of inclusive programmes Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/@DISS Disability Sports Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/F@IAP Inclusion in Physical Education Letní Angličtina 2  
KAT/F@RPS Recreation of Persons with Special Needs Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/@IAPA Inclusive and Adapted Physical Education Letní Angličtina 5  
KAT/@INPA Inclusion in Physical Activity Zimní Angličtina 5  
KAT/KZTV Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 2  
KAT/@PATP APA of persons with physical disability Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/PPBL1 Pedagogická praxe bloková 1 Zimní a letní Čeština 5  
KAT/@SECO Counseling in Special Education Letní Angličtina 5  
KAT/@SPTP Sports for pers with phys. disabilities Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/@THRE Therapeutic Recreation Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/@WHES Wheelchair Sports Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAT/ZDTV Zdravotní tělesná výchova Zimní Čeština 2  
KAT/ZTV Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 2  
KPK/ANT Antropomotorika Zimní a letní Čeština 3  
KPK/ANT2 Antropomotorika 2 Zimní a letní Čeština 2  
KPK/APBMF Aplikovaná biomechanika Zimní Čeština 4  
KPK/ATPF Antropomotorika Zimní Čeština 2  
KPK/BIAP Biomechanika pro APA Zimní a letní Čeština 2  
KPK/BIME Biomechanika Zimní a letní Čeština 3  
KPK/BIOMF Biomechanika F Letní Čeština 3  
KPK/BIOMS Biomechanika sportu Zimní a letní Čeština 3  
KPK/BIPRO Biologická propedeutika Letní Čeština 1  
KPK/FACS Fyziologické aspekty cyklických sportů Letní Čeština 1  
KPK/FACY Fyziologické aspekty cyklických sportů Zimní a letní Čeština 2  
KPK/FAN Funkční anatomie Zimní a letní Čeština 4  
KPK/FASH Fyziologické aspekty sportovních her Zimní Čeština 1  
KPK/FYZA Fyziologie zátěže Zimní a letní Čeština 2  
KPK/FYZF1 Fyziologie 1 Zimní Čeština 2  
KPK/FYZF2 Fyziologie 2 Letní Čeština 3  
KPK/FYZM Fyziologie pro magistry Zimní a letní Čeština 3  
KPK/IMGT Informační management Zimní a letní Čeština 2  
KPK/KITAM Informační technologie a multimédia Zimní a letní Čeština 4  
KPK/KKORE Kompenzace a regenerace ve sportu Zimní a letní Čeština 7  
KPK/@MOCL Motor Control and Learning Zimní Angličtina 5  
KPK/MSP Motorika ve sportu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPK/REGMA Regenerační a sportovní masáže Zimní a letní Čeština 3  
KPK/SOMD Somatodiagnostika Zimní a letní Čeština 2  
KPK/SOMDF Somatodiagnostika Zimní a letní Čeština 2  
KPK/TWEB Základy tvorby www stránek Zimní a letní Čeština 1  
KPK/ZAINT Základy internetu Zimní a letní Čeština 1  
KPK/ZAPC Základy PC, MS Windows, MS Word Zimní a letní Čeština 2  
KRL/BEST Bezpečnostní standardy a legislativa Zimní a letní Čeština 2  
KRL/BSTL Bezpečnostní standardy a legislativa Zimní a letní Čeština 3  
KRL/EVAZ Evaluace a zpětná vazba Zimní a letní Čeština 2  
KRL/EVZ2 Evaluace a zpětná vazba 2 Zimní a letní Čeština 2  
KRL/F@HLP Healthy Lifestyle Promotion and PA Letní Čeština 2  
KRL/FILP Filosofie přírody Zimní a letní Čeština 2  
KRL/F@LPF Lifetime Physical Fitness Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRL/FTNS1 Fitness 1 Zimní a letní Čeština 2  
KRL/FTNS2 Fitness 2 Zimní a letní Čeština 2  
KRL/GOLF3 Golf 3 Zimní a letní Čeština 2  
KRL/HPPR Herní programy v přírodě Zimní a letní Čeština 2  
KRL/HRYP1 Kurz her v přírodě 1 Zimní a letní Čeština 2  
KRL/@IHLI Intro to Healthy Lifestyle Zimní Angličtina 2  
KRL/JEZDE Jezdectví Zimní a letní Čeština 2  
KRL/KAYAK Kayaking - eskymácké obraty Zimní a letní Čeština 1  
KRL/KHLPA Healthy Lifestyle Promotion and PA Letní Čeština 2  
KRL/KIMG Informační management Zimní a letní Čeština 2  
KRL/KPLP2 Kurz pobytu v let. přírodě 2-vod.turist. Letní Čeština 2  
KRL/KPLP3 Kurz pobytu v letní přírodě 3 - Cyklotur Letní Čeština 2  
KRL/KPZPF Kurz pobytu v zimní přírodě základní Zimní Čeština 2  
KRL/KPZP2 Kurz pobytu v zimní přírodě 2 - sjezd Zimní Čeština 2  
KRL/KPZP3 Kurz pobytu v zimní přírodě 3-Snowboard Zimní Čeština 2  
KRL/KPZP4 Kurz pobytu v zimní přírodě 4 - Skialp Zimní a letní Čeština 2  
KRL/KZAKA Základy kanoistiky Zimní a letní Čeština 2  
KRL/@LSNT Lifestyle and Nutrition Letní Angličtina 5  
KRL/NETH Netradiční hry Zimní a letní Čeština 2  
KRL/@OULS Outdoor and Lifestyle Sports Letní Angličtina 5  
KRL/REVE Rekreace a věk Zimní a letní Čeština 2  
KRL/RVK2 Rekreace a věk 2 Zimní a letní Čeština 3  
KRL/SKD1 Skupinová dynamika Zimní a letní Čeština 2  
KRL/TYSP Týmová spolupráce Zimní a letní Čeština 2  
KRL/VYPO1 Výchova a pobyt v přírodě 1 Zimní Čeština 1  
KRL/VYPO2 Výchova a pobyt v přírodě 2 Zimní a letní Čeština 1  
KRL/@WLFT Wellness & Fitness Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRL/ZAHO Základy horolezectví Zimní a letní Čeština 2  
KRL/ZAKA Základy kanoistiky Zimní a letní Čeština 2  
KRL/ZAKA1 Základy kanoistiky Zimní a letní Čeština 2  
KSK/@CFAL Counseling in Active Lifestyle Letní Angličtina 5  
KSK/CIJČ1 Cizí jazyk - čínština úroveň 1 Zimní a letní Čeština, Čínština 2  
KSK/CIJČ2 Cizí jazyk - čínština úroveň 2 Zimní a letní Čeština, Čínština 2  
KSK/DSP Dějiny sportů Zimní a letní Čeština 2  
KSK/EFL01 Anglický jazyk - začátečníci 1 Zimní a letní Čeština 1  
KSK/EFL02 Anglický jazyk - začátečníci 2 Zimní a letní Čeština 1  
KSK/F@ESC English in PE and Sports: Conversation Zimní a letní Angličtina 2  
KSK/F@SPG Sport Pedagogy Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSK/HISOL Historie - olympismus Zimní a letní Čeština 1  
KSK/HITK Historie tělesné kultury Zimní a letní Čeština 2  
KSK/@IPSY Intro to Psychology Zimní Angličtina 2  
KSK/KEL01 Anglický jazyk - začátečníci 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 1  
KSK/METS Metodologie a statistika Zimní a letní Čeština 5  
KSK/MEVYZ Metodologie pedagogického výzkumu Zimní a letní Čeština 2  
KSK/MV Metodologie výzkumu Zimní Čeština 2  
KSK/PDTV Pedagogika školní tělesné výchovy Zimní a letní Čeština 1  
KSK/PTVS Pedagogika tělesné výchovy a sportu Zimní a letní Čeština 2  
KSK/@SPPG Sport Pedagogy Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSK/UCP2 Učitelská praxe 2 Zimní Čeština 2  
OPD/FZV01 Antropometrie v nelékařských oborech Letní Čeština 2