Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
BOT/OPE Organizace přírodovědných exkurzí Letní Čeština 2  
KAA/CULT Czech Culture and the Olomouc Region Zimní a letní Angličtina 5  
KAJ/ADSJ7 Výběrový seminář - současný jazyk Zimní Čeština 1  
KAJ/ADSJ8 Současný jazyk Letní Čeština 1  
KAJ/AMAAQ American Art and Architecture Letní Angličtina 3  
KAJ/AMHIQ American History Zimní Angličtina 3  
KAJ/APJA5 Současný jazyk - anglická mluvnice II Zimní Čeština 2  
KAJ/APJA6 Současný jazyk - anglická mluvnice II Letní Čeština 3  
KAJ/APJA7 Současný jazyk - lexikologie Zimní Čeština 3  
KAJ/APJA9 Současný jazyk - textová analýza Zimní Čeština 3  
KAJ/APXS9 Pedagogická praxe souvislá - z AJ Zimní Čeština 5  
KAJ/ART1 Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 2  
KAJ/ART2 Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 2  
KAJ/BCOMP Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/BCOMQ Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/BFILI Film a literatura Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/BNC ICT - Britský národní korpus Zimní a letní Čeština 1  
KAJ/BPRJB Praktický jazyk Letní Čeština 3  
KAJ/BPRON Procvičování výslovnosti Letní Čeština 2  
KAJ/BRAAQ British Art and Architecture Zimní Angličtina 3  
KAJ/BRHIQ British History Letní Angličtina 3  
KAJ/CAR1Q Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 3  
KAJ/CAR2Q Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 3  
KAJ/CJ9A1 Anglický jazyk 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/CJ9A2 Anglický jazyk 2 Letní Čeština 4  
KAJ/CJ9A3 Anglický jazyk 3 Zimní Čeština 4  
KAJ/CJ9A4 Anglický jazyk 4 Letní Čeština 5  
KAJ/CJ9A5 Anglický jazyk 5 Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/CJ9A6 Anglický jazyk 6 Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/CJ9A7 Anglický jazyk 7 Zimní Čeština 2  
KAJ/CJ9A8 Anglický jazyk 8 Letní Čeština 2  
KAJ/CJ9A9 Anglický jazyk 9 Zimní Čeština 3  
KAJ/CLP2Q Praktický jazyk - procvičování Letní Čeština 2  
KAJ/COMPU Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/DIDA4 Didaktika Letní Čeština 1  
KAJ/DIEVA Evaluace učebních materiálů Zimní Čeština 1  
KAJ/DIPRO Projektová práce a sebereflexe Zimní Čeština 1  
KAJ/DITEQ Hodnocení a testování Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DITES Hodnocení a testování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/ECOMP Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/EFONE Fonetika Zimní Čeština 5  
KAJ/EHI1 Britská historie Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KAJ/EHI2 Americká historie Zimní Čeština, Angličtina 5  
KAJ/ELEXI Lexikologie Zimní Čeština 5  
KAJ/EPRJ5 Praktický jazyk Zimní Čeština 5  
KAJ/FILIQ Film and Literature Zimní a letní Angličtina 2  
KAJ/FONCV Fonetika - cvičení Zimní Čeština 1  
KAJ/FONEQ Fonetika Zimní Čeština 3  
KAJ/FONET Fonetika Zimní Čeština 3  
KAJ/HIAQ Americká historie Zimní Čeština 3  
KAJ/HIBQ Britská historie Letní Čeština 3  
KAJ/HIS1 Britská historie Zimní Čeština 2  
KAJ/HIS2 Americká historie Letní Čeština 3  
KAJ/HI1 Britská historie Zimní Čeština 2  
KAJ/HI2 Americká historie Letní Čeština 3  
KAJ/ICTEQ ICT for Students of English Zimní a letní Angličtina 4  
KAJ/ICTMA ICT pro učitele angličtiny Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/ICTMQ Výpočetní technika pro učitele AJ Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/KAHIQ American History Zimní Angličtina 3  
KAJ/KBCOQ Výpočetní technika pro angličtináře Zimní a letní Čeština 3  
KAJ/KBFON Fonetika Zimní Čeština 3  
KAJ/KBHIQ British History Letní Angličtina 3  
KAJ/KBLEX Lexikologie Zimní Čeština 4  
KAJ/KBPJ5 Praktický jazyk Zimní Čeština 6  
KAJ/KCOM Výpočetní technika pro angličtináře Zimní Čeština 1  
KAJ/KDID2 Didaktika Letní Čeština 4  
KAJ/KDID4 Didaktika Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/KDIPR Projektová práce a sebereflexe Zimní Čeština 1  
KAJ/KDM2Q Didaktika Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/KDM4Q Didaktika Letní Čeština 2  
KAJ/KEM2Q ELT Methodology Letní Angličtina 4  
KAJ/KEM4Q ELT Methodology Letní Angličtina 2  
KAJ/KFONQ Fonetika Zimní Čeština 3  
KAJ/KHIAQ Americká historie Zimní Čeština 3  
KAJ/KHIBQ Britská historie Letní Čeština 3  
KAJ/KHIS1 Britská historie Zimní Čeština 2  
KAJ/KHIS2 Americká historie Letní Čeština 4  
KAJ/KICTQ ICT for Students of English Zimní a letní Angličtina 3  
KAJ/KLEXI Lexikologie Zimní Čeština 5  
KAJ/KLEXQ Lexikologie Zimní Čeština 3  
KAJ/KLP5Q Language Practice Zimní Angličtina 4  
KAJ/KLXCQ Lexicology Zimní Angličtina 3  
KAJ/KPB5Q Praktický jazyk Zimní Čeština 4  
KAJ/KPHOQ Phonetics Zimní Angličtina 3  
KAJ/KPJB5 Praktický jazyk Zimní Čeština 7  
KAJ/KUA1Q Anglický jazyk 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/KUA2Q Anglický jazyk 2 Letní Čeština 4  
KAJ/KUA4Q Anglický jazyk 4 Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/KUA5Q Anglický jazyk 5 Zimní Čeština 2  
KAJ/KUA6Q Anglický jazyk 6 Letní Čeština 2  
KAJ/KUA7Q Anglický jazyk 7 Zimní Čeština 2  
KAJ/KUA8Q Anglický jazyk 8 Letní Čeština 2  
KAJ/KUA9Q Anglický jazyk 9 Zimní Čeština 3  
KAJ/K9AJ1 Anglický jazyk 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/K9AJ2 Anglický jazyk 2 Letní Čeština 4  
KAJ/K9AJ4 Anglický jazyk 4 Zimní a letní Čeština 5  
KAJ/K9AJ5 Anglický jazyk 5 Zimní Čeština 2  
KAJ/K9AJ6 Anglický jazyk 6 Letní Čeština 2  
KAJ/K9AJ7 Anglický jazyk 7 Zimní Čeština 2  
KAJ/K9AJ8 Anglický jazyk 8 Letní Čeština 2  
KAJ/K9AJ9 Anglický jazyk 9 Zimní Čeština 3  
KAJ/LEXIK Lexikologie Zimní Čeština 3  
KAJ/LEXIQ Lexikologie Zimní Čeština 3  
KAJ/LITFI Literatura a film Zimní a letní Čeština 1  
KAJ/LPB5Q Language Practice Zimní Angličtina 4  
KAJ/LPE2Q Language Practice - Exercises Letní Angličtina 2  
KAJ/LXCOQ Lexicology Zimní Angličtina 3  
KAJ/PHONQ Phonetics Zimní Angličtina 3  
KAJ/PHPRQ Phonetics - Practice Letní Angličtina 2  
KAJ/PJB5Q Praktický jazyk Zimní Čeština 4  
KAJ/PRCV2 Praktický jazyk - procvičování Letní Čeština 1  
KAJ/PRICT Metodika výuky výslovnosti a pravopisu Zimní Čeština 1  
KAJ/PRJB5 Praktický jazyk Zimní Čeština 4  
KAJ/PRJB6 Praktický jazyk Letní Čeština 2  
KAJ/TCOMQ ICT for ELT Zimní a letní Angličtina 4  
KAJ/TSASQ Testing and Assessment Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/UA1Q Anglický jazyk 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/UA2Q Anglický jazyk 2 Letní Čeština 4  
KAJ/UA3Q Anglický jazyk 3 Zimní Čeština 4  
KAJ/UA4Q Anglický jazyk 4 Letní Čeština 4  
KAJ/UA5Q Anglický jazyk 5 Zimní Čeština 2  
KAJ/UA6Q Anglický jazyk 6 Letní Čeština 2  
KAJ/UA7Q Anglický jazyk 7 Zimní Čeština 2  
KAJ/UA8Q Anglický jazyk 8 Letní Čeština 2  
KAJ/UA9Q Anglický jazyk 9 Zimní Čeština 3  
KAJ/WHIR Historie a angloamerické reálie Zimní Čeština 7  
KAJ/WHIS Historie Letní Čeština 5  
KAJ/WHUS Historie USA Zimní Čeština 6  
KAJ/WHVB Historie Velké Británie Letní Čeština 4  
KAJ/WLEX Lexikologie Letní Čeština 7  
KAJ/WLEXI Lexikologie Zimní Čeština 10  
KAJ/WMOR2 Morfologie Zimní Čeština 8  
KAJ/WNMO1 Morfologie 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/WNSY1 Syntax 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/WNTA Textová analýza Zimní Čeština 10  
KAJ/WPC Počítače Letní Čeština 4  
KAJ/WPMO1 Morfologie 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/WPOC1 Počítače pro učitele anglického jazyka Zimní Čeština 3  
KAJ/WPOC2 Počítače pro učitele anglického jazyka Letní Čeština 3  
KAJ/WPSY1 Syntax 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/WPTA Textová analýza Zimní Čeština 10  
KAJ/WSYN2 Syntax Zimní Čeština 8  
KAJ/WSY1 Syntax Zimní Čeština 4  
KAJ/WTEX Textová analýza Zimní Čeština 8  
KAS/DSH Didaktika sportovních her Zimní Čeština 2  
KAS/HZCL Hra v životě člověka Zimní a letní Čeština 2  
KAS/KHRYS Pohybové hry ve sportu Zimní a letní Čeština 4  
KAS/PHA Pohybové hry Zimní a letní Čeština 2  
KAS/PHB Pohybové hry B Zimní a letní Čeština 2  
KAS/SHFL Florbal Letní Čeština 1  
KAS/SHHA Házená Zimní Čeština 1  
KAS/SHHAB Házená B Zimní Čeština 2  
KAS/SHVOC Volejbal C Zimní a letní Čeština 1  
KAS/SPH Sportovní hry Zimní a letní Čeština 2  
KAS/SPHA1 Sportovní specializace 1 - házená Zimní a letní Čeština 5  
KAS/SPHA2 Sportovní specializace 2 - házená Zimní a letní Čeština 5  
KAS/SPHA3 Sportovní specializace 3 - házená Zimní a letní Čeština 5  
KAS/SPHA4 Sportovní specializace 4 - házená Zimní a letní Čeština 5  
KAS/STR1 Sportovní trénink 1 Zimní a letní Čeština 3  
KAS/TDSH Teorie a didaktika sportovních her Letní Čeština 3  
KAS/@TDST Sport training Letní Angličtina 2  
KAS/TES Teorie sportu Zimní a letní Čeština 2  
KAT/APMP Didaktika APA-MP Zimní a letní Čeština 2  
KAT/PPBL1 Pedagogická praxe bloková 1 Zimní a letní Čeština 5  
KAT/@SECO Counseling in Special Education Letní Angličtina 5  
KAT/SPEF Speciální pedagogika pro fyzioterapeuty Zimní Čeština 1  
KAZ/ANAS1 Somatologie A1 Zimní Čeština 6  
KAZ/ANAS2 Somatologie A2 Letní Čeština 6  
KAZ/AŠET Základy zdravotní a soc. péče Letní Čeština 7  
KAZ/AVAN Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/BANTC Antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/BANTP Antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/BANTR Úvod do antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/BDANQ Developmental Anthropology Letní Čeština 3  
KAZ/BDZP1 Biologie dítěte a zdravověda 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BDZP2 Biologie dítěte a zdravověda 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BDZV1 Biologie dítěte a zdravověda Zimní Čeština 2  
KAZ/BDZV2 Biologie dítěte a zdravověda Letní Čeština 3  
KAZ/BFALQ Family Law Letní Čeština 2  
KAZ/BHPEQ Healthy physical education Letní Čeština 2  
KAZ/BHREQ Health of reproduction Zimní Čeština 3  
KAZ/BKANB Úvod do antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/BKANT Antropometrická technika Zimní Čeština 2  
KAZ/BKBAK Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 1  
KAZ/BKBSZ Seminář k závěrečné práci 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BKB1Q Seminář k bakalářské práci 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BKB2Q Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 1  
KAZ/BKDOQ Dopravní výchova Zimní Čeština 2  
KAZ/BKESZ Edukace v práci soc. zdrav. pracovníka Zimní Čeština 3  
KAZ/BKE1Q Odborná stáž 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BKE2Q Odborná stáž 2 Letní Čeština 1  
KAZ/BKFAN Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFAQ Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFTP Fyziologie těhotenství a porodu Letní Čeština 3  
KAZ/BKFVY Fyziologie výživy Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFYA Fyzická antropologie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/BKFYQ Fyziologie výživy Zimní Čeština 2  
KAZ/BKFYV Fyziologie výživy Zimní Čeština 3  
KAZ/BKGER Geriatrie Zimní Čeština 3  
KAZ/BKHYG Hygiena Letní Čeština 3  
KAZ/BKHYQ Hygiena Zimní Čeština 3  
KAZ/BKHYZ Hygiena Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BKKUS Kulturní a sociální antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BKMDQ Péče o matku a dítě Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BKNSP Nauka o potravinách, stravování a stolov Letní Čeština 2  
KAZ/BKNZS Návaznost zdravotní a sociální péče Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BKOS1 Odborná stáž 1 Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/BKOS2 Odborná stáž 2 Letní Čeština 2  
KAZ/BKPAZ Pohyb a zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/BKPMD Péče o matku a dítě Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BKPNC Péče o nem.se zam.na dom.péči-cv.u lůžka Letní Čeština 3  
KAZ/BKPR1 Souvislá odborná praxe 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BKPR2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní Čeština 4  
KAZ/BKPR3 Souvislá odborná praxe 3 Zimní Čeština 4  
KAZ/BKPR4 Souvislá odborná praxe 4 Letní Čeština 3  
KAZ/BKPSZ Právo sociálního zabezpečení Zimní Čeština 3  
KAZ/BKPVZ Propedeutika výchovy ke zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/BKREP Repetitorium předmětů SZZ Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/BKREQ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/BKREZ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/BKROQ Rodinné právo Letní Čeština 2  
KAZ/BKRPA Rodinné právo Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/BKRPZ Rodinná problematika Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/BKRZD Reprodukční zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/BKSMP Somatologie a somatopatologie Letní Čeština 3  
KAZ/BKSO1 Somatologie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BKSO2 Somatologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BKSPT Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 5  
KAZ/BKSSP Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 5  
KAZ/BKSST Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 5  
KAZ/BKSZ2 Seminář k závěrečné práci 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/BKS1Q Somatologie 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BKS2Q Somatologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BKTVQ Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 2  
KAZ/BKTZQ Teorie zdraví a nemoci Zimní Čeština 2  
KAZ/BKVAN Vývojová antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/BKVAQ Vývojová antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BKVYA Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/BKVZD Výchova ke zdraví Letní Čeština 2  
KAZ/BKZAR Základy aromaterapie v domácí péči Letní Čeština 2  
KAZ/BKZDQ Programy a projekty k podpoře zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/BKZDS Základy zdrav. a soc. péče Zimní a letní Čeština 7  
KAZ/BKZPS Základy prevent. stomatologie pro pedag. Letní Čeština 2  
KAZ/BKZSQ Prevence vybraných spektů život. stylu Zimní Čeština 2  
KAZ/BKZTV Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 2  
KAZ/BMCCQ Mother and Child Care Letní Čeština 3  
KAZ/BNPSQ Nutrition Physiology Zimní Čeština 2  
KAZ/BPANK Úvod do antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/BPBAK Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 1  
KAZ/BPBSZ Seminář k závěrečné práci 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BPBS2 Seminář k závěrečné práci 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/BPB1Q Seminář k bakalářské práci 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BPB2Q Seminář k bakalářské práci 2 Zimní Čeština 1  
KAZ/BPCEQ Protect of citizens within emergency Letní Čeština 2  
KAZ/BPCPP Cvičení z první pomoci Letní Čeština 2  
KAZ/BPDOQ Dopravní výchova Zimní Čeština 2  
KAZ/BPEHQ Personal Hygiene Zimní Čeština 3  
KAZ/BPESZ Edukace v práci soc. zdrav. pracovníka Zimní Čeština 3  
KAZ/BPEXS Exkurze do vybraných sociálních zařízení Letní Čeština 2  
KAZ/BPE1Q Odborná stáž 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BPE2Q Odborná stáž 2 Letní Čeština 1  
KAZ/BPFAN Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFAQ Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFTP Fyziologie těhotenství a porodu Zimní Čeština 3  
KAZ/BPFVY Fyziologie výživy Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFYA Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFYQ Fyziologie výživy Zimní Čeština 2  
KAZ/BPFYV Fyziologie výživy Zimní Čeština 3  
KAZ/BPGER Geriatrie Zimní Čeština 3  
KAZ/BPHAQ Physical Anthropology Zimní Čeština 2  
KAZ/BPHYQ Hygiena Zimní Čeština 3  
KAZ/BPHYZ Hygiena Zimní Čeština 3  
KAZ/BPMDQ Péče o matku a dítě Letní Čeština 3  
KAZ/BPNSP Nauka o potravinách, stravování a stolov Letní Čeština 2  
KAZ/BPOS1 Odborná stáž 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BPOS2 Odborná stáž 2 Letní Čeština 2  
KAZ/BPPHQ Programs and projects to promote health Zimní Čeština 2  
KAZ/BPPMD Péče o matku a dítě Letní Čeština 3  
KAZ/BPPNC Péče o nem.se zam.na dom.péči-cv.u lůžka Letní Čeština 3  
KAZ/BPPR1 Souvislá odborná praxe 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BPPR2 Souvislá odborná praxe 2 Letní Čeština 4  
KAZ/BPPR3 Souvislá odborná praxe 3 Zimní Čeština 4  
KAZ/BPPR4 Souvislá odborná praxe 4 Letní Čeština 3  
KAZ/BPPVZ Propedeutika výchovy ke zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/BPPZ1 Prevence závislostí u dětí a dospívající Letní Čeština 1  
KAZ/BPPZ2 Prevence závislostí u dětí a dospívající Zimní Čeština 3  
KAZ/BPREQ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/BPREZ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/BPROQ Rodinné právo Letní Čeština 2  
KAZ/BPRPA Rodinné právo Letní Čeština 2  
KAZ/BPRSK Repetitorium státnicových předmětů (4) Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/BPRZD Reprodukční zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/BPR1Q Prevention of Addiction Letní Čeština 1  
KAZ/BPR2Q Prevention of Addiction Zimní Čeština 3  
KAZ/BPSAQ Prevention of selected aspects of lifest Zimní Čeština 2  
KAZ/BPSMP Somatologie a somatopatologie Letní Čeština 3  
KAZ/BPSO1 Somatologie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/BPSO2 Somatologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BPSPA Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 5  
KAZ/BPSPT Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 5  
KAZ/BPSSP Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 3  
KAZ/BPSST Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 5  
KAZ/BPSZZ Sociální práce se zam. na vzdělávání Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/BPSZ2 Seminář k závěrečné práci 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/BPS1Q Somatologie 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BPS2Q Somatologie 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BPTVQ Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 2  
KAZ/BPTZQ Teorie zdraví a nemoci Zimní Čeština 2  
KAZ/BPVAN Vývojová antropologie Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/BPVAQ Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/BPVYA Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/BPVZD Výchova ke zdraví Letní Čeština 2  
KAZ/BPZAR Základy aromaterapie v domácí péči Letní Čeština 2  
KAZ/BPZDQ Programy a projekty k podpoře zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/BPZDS Základy zdravotní a sociální péče Letní Čeština 7  
KAZ/BPZPS Základy prevent. stomatologie pro pedag. Letní Čeština 2  
KAZ/BPZSQ Prevence vybraných aspektů život. stylu Zimní Čeština 2  
KAZ/BPZTE Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 2  
KAZ/BPZTV Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 2  
KAZ/BPZ1Q Prevence závislostí u dětí a dosp. 1 Letní Čeština 1  
KAZ/BPZ2Q Prevence závislostí u dětí a dosp. 2 Zimní Čeština 3  
KAZ/BSF1Q Seminar focused on final thesis 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BSF2Q Seminar focused on final thesis 2 Zimní Čeština 1  
KAZ/BSM2Q Somatology 2 Letní Čeština 3  
KAZ/BSOM Somatologie Letní Čeština 5  
KAZ/BSOMC Somatologie Letní Čeština 2  
KAZ/BSOMP Somatologie Letní Čeština 3  
KAZ/BSOMQ Somatologie I Zimní Čeština 2  
KAZ/BSO1Q Somatology 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BSO2Q Somatologie II Letní Čeština 2  
KAZ/BSSP Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 5  
KAZ/BST1Q Specialist Training 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/BST2Q Specialist Training 2 Letní Čeština 1  
KAZ/BŠHP Školní hygiena a první pomoc Zimní Čeština 2  
KAZ/BTRAQ Traffic education Zimní Čeština 2  
KAZ/BZAKL Základy první pomoci Letní Čeština 3  
KAZ/BZAP1 Základy první pomoci 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/BZAP2 Základy první pomoci 2 Letní Čeština 3  
KAZ/B2KSA Kulturní a sociální antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/B2ZPP Základy první pomoci Letní Čeština 2  
KAZ/DISS1 Diplomový seminář Zimní Čeština 2  
KAZ/DISS2 Diplomový seminář 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/DI1KZ Diplomový seminář 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/DI2KZ Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/DSPT1 Somatologie a somatopatologie 1 Zimní Čeština 4  
KAZ/DSPT2 Somatologie a somatopatologie 2 Letní Čeština 4  
KAZ/DZDS1 Didaktika zdravovědy 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/DZDS2 Didaktika zdravovědy 2 Letní Čeština 3  
KAZ/DZS11 Didaktika zdravovědy 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/DZS12 Didaktika zdravovědy 2 Letní Čeština 4  
KAZ/FYANZ Fyzická antropologie Zimní Čeština 4  
KAZ/FYTPK Fyziologie těhotenství a porodu (5) Zimní Čeština 4  
KAZ/FYTPS Fyziologie těhotenství a porodu (7) Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/FYZ1S Somatologie F 1 Zimní Čeština 4  
KAZ/FYZ2S Somatologie F 2 Letní Čeština 5  
KAZ/HEFEQ Health education with focus on education Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/HLIQ Health Literacy Letní Angličtina 2  
KAZ/HYGIN Hygiena Letní Čeština 4  
KAZ/HYGIS Hygiena Zimní Čeština 3  
KAZ/KANTB Kulturní antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/KAŠET Základy zdrav. a soc. péče Zimní a letní Čeština 7  
KAZ/KAVAN Vývojová antropologie Zimní a letní Čeština 4  
KAZ/KBSSP Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 5  
KAZ/KHLIQ Health Literacy Letní Angličtina 2  
KAZ/KJELP Lékařská propedeutika Zimní a letní Čeština 1  
KAZ/KMDVQ Dopravní výchova Letní Čeština 2  
KAZ/KMRZQ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/KPREQ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/KPZAQ Zdravotní aspekty v předšk. vzdělávání Zimní Čeština 3  
KAZ/KSOMQ Somatologie I Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/KSOMS Somatologie Letní Čeština 5  
KAZ/KSOPA Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 6  
KAZ/KSO2Q Somatologie II Letní Čeština 2  
KAZ/KUB1Q Biologie dítěte a zdravověda 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/KUB2Q Biologie a zdravověda dítěte 2 Letní Čeština 3  
KAZ/KUDVQ Dopravní výchova Zimní Čeština 2  
KAZ/KURZQ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/KZAKL Základy první pomoci Letní Čeština 3  
KAZ/KZDGQ Zdravotní gramotnost Letní Čeština 2  
KAZ/KZPPS Základy první pomoci Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/KZ1PQ Základy první pomoci Letní Čeština 2  
KAZ/K2ERG Ergonomie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/K2ZPP Základy první pomoci Letní Čeština 2  
KAZ/LZGQ Rozvoj zdravotní gramotnosti Zimní Čeština 2  
KAZ/MDISQ Didaktika somatologie Letní Čeština 2  
KAZ/MKBD1 Biologie dítěte a zdravověda 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/MKBD2 Biologie a zdravověda dítěte 2 Letní Čeština 3  
KAZ/MKDSQ Didaktika somatologie Letní Čeština 2  
KAZ/MKSP1 Somatol. a somatopatol. proped.1 Zimní Čeština 2  
KAZ/MKSP2 Somat. a somatopatol. proped.2 Letní Čeština 4  
KAZ/MPBD1 Biologie dítěte a zdravověda 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/MPSP1 Somatol. a somatopatol. proped.1 Zimní Čeština 2  
KAZ/MPSP2 Somat. a somatopatol. proped.2 Letní Čeština 3  
KAZ/MRZQ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/MSOPA Somatologie a somatopatologie Zimní Čeština 6  
KAZ/NAGE Speciálněpedagogická gerontoandragogika Letní Čeština 2  
KAZ/NÁSPR Náslechová praxe Zimní Čeština 1  
KAZ/NCAPQ Child Accident Prevention Zimní Čeština 1  
KAZ/NDH1Q Didactic Education for Health 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/NDH2Q Didactic Education for Health 2 Letní Čeština 3  
KAZ/NDIPQ Diplomový projekt Letní Čeština 2  
KAZ/NDMPQ Design and methodology of projects to pr Zimní Čeština 2  
KAZ/NDOŠQ Didaktika ošetř. a prakt. vyuč. ve zdr. Letní Čeština 2  
KAZ/NDPZQ Didaktika podpory zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/NDP1Q Diploma seminar 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/NDSOQ Didaktika somatologie Letní Čeština 2  
KAZ/NDS1Q Diplomový seminář 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/NDS2Q Diplomový seminář 2 Letní Čeština 2  
KAZ/NFANQ Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NHEDQ Health education with didactics Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NHGEQ Hygiene and Epidemiology Zimní Čeština 2  
KAZ/NKANE Antropologie národ. a etnic. menšin Letní Čeština 3  
KAZ/NKANU Antropologie pro učitele Letní Čeština 2  
KAZ/NKAPQ Repetitorium anatomie a patol. anatomie Zimní Čeština 2  
KAZ/NKAPU Antropologie pro učitele Zimní Čeština 2  
KAZ/NKDIQ Diplomový projekt Letní Čeština 2  
KAZ/NKDIS Diplomový seminář Zimní Čeština 2  
KAZ/NKDKP Didaktika klinické praxe Letní Čeština 6  
KAZ/NKDK2 Didaktika klinické praxe 2 Letní Čeština 6  
KAZ/NKDPJ Diplomový projekt Letní Čeština 5  
KAZ/NKDSQ Didaktika somatologie Letní Čeština 2  
KAZ/NKDS1 Didaktika somatologie 1. Zimní Čeština 2  
KAZ/NKDS2 Didaktika somatologie 2. Letní Čeština 2  
KAZ/NKDŠQ Didaktika oše. a prakt. vyuč. ve zdr. př Letní Čeština 2  
KAZ/NKDZQ Didaktika podpory zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/NKDZ1 Didaktika zdravovědy 1 Letní Čeština 3  
KAZ/NKDZ2 Didaktika zdravovědy 2 Zimní Čeština 3  
KAZ/NKEPQ Prevence neinfekčních epidemií Letní Čeština 1  
KAZ/NKE1Q Edukace k pedag. praxi a její reflexe 1 Letní Čeština 1  
KAZ/NKFAQ Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NKHYE Hygiena a epidemiologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NKIGA Integrální a pedagogická antropologie Zimní Čeština 3  
KAZ/NKIPA Integrální a pedagogická antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/NKKUQ Podpora zdraví v kurikulárních dokument. Letní Čeština 1  
KAZ/NKOČQ Ochrana člověka za mimořádných událostí Letní Čeština 2  
KAZ/NKODO Ošetřovatelství s didaktikou ošetřov. Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NKOOU Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Letní Čeština 2  
KAZ/NKOŠQ Vědní komponenty oboru ošetřovatelství Zimní Čeština 1  
KAZ/NKPDP Psychol. a pedagog. s did. psych. a ped. Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NKPO1 Souvislá odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
KAZ/NKPO2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/NKPP1 Pedagogická praxe 1. Letní Čeština 6  
KAZ/NKPP2 Pedagogická praxe 2. Zimní Čeština 6  
KAZ/NKPS1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/NKPS2 Souvislá pedagogická praxe 2 Letní Čeština 4  
KAZ/NKRPZ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/NKRSO Repetitorium somatol. a organizace SZZ Letní Čeština 2  
KAZ/NKRSZ Repetitorium předmětů SZZ Zimní Čeština 2  
KAZ/NKRXQ Supervize spec. ped. praxe ve zdr. zař. Letní Čeština 1  
KAZ/NKRZQ Podpora zdr. a rozvoj zdr. gramotnosti Zimní Čeština 1  
KAZ/NKSDS Somatologie s didaktikou somatologie Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NKSEV Sexuální výchova Letní Čeština 2  
KAZ/NKSP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Čeština 3  
KAZ/NKSP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní Čeština 3  
KAZ/NKŠPQ Řízení ošetřovatelské péče Zimní Čeština 2  
KAZ/NKTVQ Současné trendy ve výž. děti, dos. a sen Letní Čeština 1  
KAZ/NKVAQ Vývojová antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NKVF1 Fyzická antropologie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/NKVF2 Vývojová antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NKVKZ Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/NKZGQ Podpora zdraví a rozvoj zdr. gramotnosti Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/NKZSQ Aktuální trendy v obl. repro. zdr. a sex Letní Čeština 2  
KAZ/NMEOQ Moderní edukativní postupy v ošetřovatel Letní Čeština 2  
KAZ/NNUTQ Nutrition Letní Čeština 2  
KAZ/NOČUQ Ochrana člověka za mimořádných událostí Letní Čeština 2  
KAZ/NOŠPQ Řízení ošetřovatelské péče Zimní Čeština 2  
KAZ/NPANU Antropologie pro učitele Zimní Čeština 2  
KAZ/NPAPU Antropologie pro učitele Zimní Čeština 2  
KAZ/NPDS1 Diplomový seminář 1 Letní Čeština 1  
KAZ/NPDZ1 Didaktika výchovy ke zdraví 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/NPDZ2 Didaktika výchovy ke zdraví 2 Letní Čeština 2  
KAZ/NPD1Q Didaktika výchovy ke zdraví 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/NPD2Q Didaktika výchovy ke zdraví 2 Letní Čeština 3  
KAZ/NPEPQ Prevence neinfekčních epidemií Letní Čeština 1  
KAZ/NPEXQ Odborná stáž Zimní Čeština 1  
KAZ/NPE1Q Edukace k pedag. praxi a její reflexe 1 Letní Čeština 1  
KAZ/NPE2Q Edukace k pedag. praxi a její reflexe 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/NPFIQ Professional Internship Zimní Čeština 1  
KAZ/NPFPQ Fyziologie těhotenství a porodu Letní Čeština 2  
KAZ/NPFYP Fyziologie těhotenství a porodu Zimní Čeština 1  
KAZ/NPHYE Hygiena a epidemiologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NPHYQ Hygiena a epidemiologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NPKUQ Podpora zdraví v kurikulárních dokument. Letní Čeština 1  
KAZ/NPLEQ Právo pro učitele výchovy ke zdraví Letní Čeština 1  
KAZ/NPMET Metodický seminář Výchovy ke zdraví Zimní Čeština 1  
KAZ/NPM1Q Metodický seminář Výchovy ke zdraví 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/NPM2Q Metodický seminář Výchovy ke zdraví 2 Letní Čeština 2  
KAZ/NPOOM Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Letní Čeština 1  
KAZ/NPOSV Odborná stáž Letní Čeština 1  
KAZ/NPPCQ Physiology of pregnancy and childbirth Letní Čeština 2  
KAZ/NPPOA Výchova k pohybovým aktivitám Zimní Čeština 2  
KAZ/NPPRO Tvorba a metodika projektů k podpoře zdr Zimní Čeština 2  
KAZ/NPPUQ Prevence dětských úrazů Zimní Čeština 1  
KAZ/NPRIQ Prevence rizikového chování Zimní Čeština 2  
KAZ/NPSDV Somatologie dětského věku Zimní Čeština 1  
KAZ/NPSEX Sexuální výchova Letní Čeština 2  
KAZ/NPSOD Somatologie dětského věku Zimní Čeština 1  
KAZ/NPSP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Čeština 2  
KAZ/NPSP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní Čeština 4  
KAZ/NPSXQ Sexuální výchova Letní Čeština 2  
KAZ/NPSZV Výchova ke zdraví s didak.vých.ke zdraví Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NPS1Q Diplomový seminář 1 Zimní Čeština 1  
KAZ/NPTPQ Tvorba a metodika projektů k podpoře zdr Zimní Čeština 2  
KAZ/NPVKZ Výchova ke zdraví Zimní Čeština 1  
KAZ/NPVYQ Výživa Letní Čeština 2  
KAZ/NPVYZ Výživa Letní Čeština 1  
KAZ/NPZGQ Podpora zdraví a rozvoj zdr. gramotnosti Zimní Čeština 2  
KAZ/NRAPQ Repetitorium anatomie a patol. anatomie Zimní Čeština 2  
KAZ/NRZSQ Aktuální trendy v obl. repro. zdr. a sex Letní Čeština 2  
KAZ/NSANE Antropologie národ. a etnických menšin Letní Čeština 3  
KAZ/NSDIS Diplomový seminář Zimní Čeština 2  
KAZ/NSDKE Teorie didaktiky klinické praxe Zimní Čeština 2  
KAZ/NSDKP Didaktika klinické praxe Letní Čeština 6  
KAZ/NSDK1 Didaktika klinické praxe 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/NSDK2 Didaktika klinické praxe 2 Letní Čeština 6  
KAZ/NSDO1 Didaktika ošetřovatelství 1 Letní Čeština 2  
KAZ/NSDO2 Didaktika ošetřovatelství 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/NSDPJ Diplomový projekt Letní Čeština 5  
KAZ/NSDPS Diplomový seminář Zimní Čeština 2  
KAZ/NSDS1 Didaktika somatologie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/NSDS2 Didaktika somatologie 2 Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/NSDZ1 Didaktika zdravovědy 1 Letní Čeština 3  
KAZ/NSDZ2 Didaktika zdravovědy 2 Zimní Čeština 3  
KAZ/NSEXQ Sex Education Zimní Čeština 2  
KAZ/NSHYE Hygiena a epidemiologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NSMKO Vybr. kapitoly z managem. kvality v oš. Zimní Čeština 3  
KAZ/NSMRO Management rizik v ošetřovatelství Zimní Čeština 3  
KAZ/NSMVO Multikulturní ošetřovatelství Letní Čeština 3  
KAZ/NSODO Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatel Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NSOOU Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Letní Čeština 2  
KAZ/NSPDP Psych.a pedag.s didaktikou psych. a ped. Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NSPO1 Souvislá odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
KAZ/NSPO2 Souvislá odborná praxe 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/NSPP1 Pedagogická praxe souvislá 1 Letní Čeština 6  
KAZ/NSPP2 Pedagogická praxe souvislá 2 Zimní Čeština 6  
KAZ/NSPXQ Spec. pedagog. praxe ve zdr. zařízeních Letní Čeština 2  
KAZ/NSRPZ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/NSRSO Repetitorium somatologie a organizace SZ Letní Čeština 2  
KAZ/NSRXQ Supervize spec. ped. praxe ve zdr. zař. Letní Čeština 1  
KAZ/NSSDS Somatologie s didaktikou somatologie Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NSSEV Sexuální výchova Letní Čeština 2  
KAZ/NSSP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Čeština 3  
KAZ/NSSP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní Čeština 3  
KAZ/NSVF1 Fyzická antropologie Zimní Čeština 2  
KAZ/NSVF2 Vývojová antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NSVKZ Výchova ke zdraví Letní Čeština 2  
KAZ/NSVOP Úvod do řízení ošetřovatelské péče Letní Čeština 2  
KAZ/NSVYŽ Výživa Letní Čeština 2  
KAZ/NSZDZ Sociální práce s didaktikou sociál.práce Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/NVANQ Vývojová antropologie Letní Čeština 2  
KAZ/NVDSQ Současné trendy ve výž. dětí, dos., sen. Letní Čeština 1  
KAZ/NVOŠQ Vědní komponenty oboru ošetřovatelství Zimní Čeština 1  
KAZ/NZRZQ Podpora zdraví a rozvoj zdrav. gramotnos Zimní Čeština 1  
KAZ/OKZDR Zdravotní propedeutika Zimní Čeština 4  
KAZ/PDIAK Pediatrie Zimní Čeština 4  
KAZ/PDIAS Pediatrie Zimní Čeština 4  
KAZ/PEDIM Pediatrie Letní Čeština 2  
KAZ/PEDMK Pediatrie Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/PEDSP Pediatrie Letní Čeština 3  
KAZ/PEDSZ Pediatrie Zimní Čeština 3  
KAZ/PEP22 Pedagogická praxe (1) Letní Čeština 5  
KAZ/PRCZQ Prevence rizikového chování Letní Čeština 1  
KAZ/PRZQ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/PZAQ Zdravotní aspekty v předšk. vzdělávání Zimní Čeština 3  
KAZ/SBIZD Biol. a zdrav. propedeutika (2) Zimní Čeština 2  
KAZ/SBIZK Biologická a zdrav. propedeutika Zimní Čeština 3  
KAZ/SERV Výchova k partner., manž. a rodičovství Letní Čeština 2  
KAZ/SEVRV Sexuální výchova pro učitele RV Zimní Čeština 3  
KAZ/SOM Somatologie Letní Čeština 4  
KAZ/SOM1 Somatologie 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/SOSPL Somatologie 2 Letní Čeština 4  
KAZ/SOSPZ Somatologie 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/SOUOP Odborná praxe (1) Letní Čeština 5  
KAZ/SPRŠ1 Souvislá pedagogická praxe 1 (3) Letní Čeština 3  
KAZ/SZBVZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděl. Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/SZP1Z Speciální zdravotní propedeutika Zimní Čeština 2  
KAZ/SZP2L Speciální zdravotní propedeutika Letní Čeština 2  
KAZ/SZZPP Psychologie s pedagogikou a didaktika Zimní a letní Čeština 0  
KAZ/UB1Q Biologie dítěte a zdravověda 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/UB2Q Biologie dítěte a zdravověda 2 Letní Čeština 3  
KAZ/URZQ Reprodukční zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/USSPS Úvod do studia sociální problematiky Letní Čeština 4  
KAZ/UZAK2 Základy první pomoci 2 Letní Čeština 5  
KAZ/VKPOL Výchova k podpoře a ochraně zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/VKZDK Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 4  
KAZ/VKZDS Výchova ke zdraví Zimní Čeština 2  
KAZ/VKZM Výchova k podpoře zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/VKZMK Výchova k podpoře zdraví Zimní Čeština 4  
KAZ/VPES1 Pečovatelství 1 Letní Čeština 4  
KAZ/VPES2 Pečovatelství V2 Zimní Čeština 4  
KAZ/VYAN1 Vývojová antropologie 1 Zimní Čeština 3  
KAZ/VYAN2 Vývojová antropologie 2 Letní Čeština 4  
KAZ/VÝPZD Výchova k podpoře zdraví Zimní Čeština 3  
KAZ/VYVA Vývojová antropologie Letní Čeština 3  
KAZ/VYZI1 Výživa 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/VYZI2 Výživa 2 Letní Čeština 3  
KAZ/VYZS1 Výživa 1 Letní Čeština 2  
KAZ/VYZS2 Výživa 2 Zimní Čeština 2  
KAZ/VYZŽS Výchova ke zdravému životnímu stylu (7) Zimní Čeština 3  
KAZ/WANTR Antropologie Letní Čeština 6  
KAZ/WBIDM Biologie dětí a mládeže Zimní Čeština 15  
KAZ/WDZP1 Didaktika zdravotnických předmětů 1 Letní Čeština 10  
KAZ/WDZP2 Didaktika zdravotnických předmětů 2 Zimní Čeština 8  
KAZ/WMSOM Somatologie a somatopatologie Zimní a letní Čeština 8  
KAZ/WSOM Somatologie Zimní Čeština 6  
KAZ/WSOMP Somatologie a somatopatologie Zimní a letní Čeština 10  
KAZ/WVSAN Vývojová a sociální antropologie Zimní Čeština 4  
KAZ/WZSOM Somatopatologie Zimní Čeština 6  
KAZ/ZAPVP Zdravotní aspekty v předšk. vzdělávání Zimní Čeština 3  
KAZ/ZDGQ Zdravotní gramotnost Letní Čeština 2  
KAZ/ZDPRG Zdravotní propedeutika (1) Letní Čeština 3  
KAZ/ZDTVK Zdravotní tělesná výchova Zimní a letní Čeština 3  
KAZ/ZDTVL Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 3  
KAZ/ZPMD1 Základy péče o matku, dítě a nemocné 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/ZPMD2 Základy péče o matku, dítě a nemocné 2 Letní Čeština 2  
KAZ/ZSPA1 Základy somatologie a somatopatologie 1 Zimní Čeština 4  
KAZ/ZSPA2 Základy somatologie a somatopatologie 2 Letní Čeština 9  
KAZ/ZVÝR1 Základy výživy 1 Zimní Čeština 2  
KAZ/ZVÝR2 Základy výživy 2 Letní Čeština 3  
KAZ/ZZVMK Základy zdravé výživy a zdr. živ. styl Zimní a letní Čeština 2  
KAZ/Z1PQ Základy první pomoci Letní Čeština 2  
KBH/EMC Morfologie Zimní a letní Čeština 3  
KBH/EMCS Morfologie Zimní a letní Čeština 1  
KBH/KSHP Stylistické hodnocení překladu-kolokvium Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBH/LDC Leadership Communication Zimní a letní Čeština 4  
KBH/MORF Morfologie Zimní a letní Čeština 3  
KBH/MORFP Morfologie Zimní a letní Čeština 1  
KBH/MORFS Morfologie Zimní a letní Čeština 1  
KBH/SGP Současné gramatické popisy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBH/SGPO Současné gramatické popisy Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBH/SGPS Současné gramatické popisy Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBH/VCF Český funkcionalismus Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT Čítanka textů z kognitivní lingvistiky Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT2 Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2 Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT3 Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 3 Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VPCT Praktická cvičení z tvarosloví Zimní a letní Čeština 2  
KBH/VPCTV Praktická cvičení z tvarosloví Zimní a letní Čeština 3  
KBH/VSHP Stylistické hodnocení překladu Zimní a letní Čeština 2  
KBH/VSHPR Stylistické hodnocení překladu Zimní a letní Čeština 3  
KCP/DP Dětská práva Letní Čeština 2  
KCP/KARTP Kapitoly z rodinného a trestního práva Zimní Čeština 3  
KCP/KRTP Kapitoly z rodinného a trestního práva Zimní Čeština 3  
KČJ/AKOGK Aktuální otázky gramatiky (8) Zimní Čeština 4  
KČJ/AMVČ Aktivizační metody ve výuce ČJL (8) Zimní Čeština 4  
KČJ/AOG Aktuální otázky gramatiky (8) Zimní Čeština 4  
KČJ/ČD20B České drama 20. století Zimní Čeština 2  
KČJ/DIMJA Didaktika mateřského jazyka A Letní Čeština 1  
KČJ/DIMJB Didaktika mateřského jazyka B Zimní Čeština 4  
KČJ/DMJAK Didaktika mateřského jazyka A Letní Čeština 1  
KČJ/DMJBK Didaktika mateřského jazyka B Zimní Čeština 4  
KČJ/DMJCK Didaktika mateřského jazyka C Letní Čeština 3  
KČJ/ILITB Interpretace literárního textu Zimní Čeština 2  
KČJ/KLDM1 Literatura pro děti a mládež 1 Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/KLDM2 Literatura pro děti a mládež 2 Zimní a letní Čeština 5  
KČJ/KMLDQ Literatura pro děti Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/KSVLM Světová literatura pro děti a mládež Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/KTMJ4 Mateřský jazyk s didaktikou 4 Letní Čeština 3  
KČJ/KTMJ5 Mateřský jazyk s didaktikou 5 Zimní a letní Čeština 3  
KČJ/KUAOQ Aktuální otázky gramatiky (8) Zimní Čeština 4  
KČJ/KUDAQ Didaktika mateřského jazyka A Letní Čeština 2  
KČJ/KUDBQ Didaktika mateřského jazyka B Zimní Čeština 4  
KČJ/KUDCQ Didaktika mateřského jazyka C Letní Čeština 3  
KČJ/KUDLQ Literatura pro děti a mládež Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/KUTLQ Teorie literatury Zimní Čeština 1  
KČJ/LDAMK Literatura pro děti a mládež Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/LDML2 Literatura pro děti a mládež 2 Zimní Čeština 3  
KČJ/LDM1B Literatura pro děti a mládež 1 Letní Čeština 3  
KČJ/LDM2B Literatura pro děti a mládež 2 Zimní Čeština 3  
KČJ/LIDM Literatura pro děti a mládež Letní Čeština 4  
KČJ/LIDMK Literatura pro děti Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/LITPM Literární praktikum Zimní Čeština 3  
KČJ/MLPQ Literární praktikum Zimní Čeština 3  
KČJ/MSPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/MSPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní a letní Čeština 4  
KČJ/NAPČJ Aktuální problémy vyučování českého jazy Zimní Čeština 1  
KČJ/NDČJ2 Didaktika českého jazyka 2 Letní Čeština 2  
KČJ/NDKL1 Didaktika literatury 1 Zimní Čeština 1  
KČJ/NDKL2 Didaktika literatury 2 Letní Čeština 2  
KČJ/NITM Interpretace textů literatury pro děti a Zimní Čeština 1  
KČJ/NSOL2 Současná česká literatura 2 Letní Čeština 2  
KČJ/PČJMK Problematika přípravy na hodiny ČJ se za Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/PČJMV Problematika přípravy na hodiny ČJ se za Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/SDMJ4 MJ s didaktikou 4 Letní Čeština 3  
KČJ/SDMJ5 MJ s didaktikou 5 Zimní Čeština 2  
KČJ/SLDMK Světová literatura pro děti a mládež Letní Čeština 4  
KČJ/SVDMB Světová literatura pro děti a mládež Letní Čeština 2  
KČJ/SVLMB Světová literatura pro děti a mládež Letní Čeština 3  
KČJ/TELI Teorie literatury Zimní Čeština 1  
KČJ/TELIK Teorie literatury Zimní Čeština 1  
KČJ/TLDM Teorie literatury pro děti a mládež Zimní Čeština 3  
KČJ/TMJ5 Mateřský jazyk s didaktikou 5 Zimní Čeština 3  
KČJ/TM5Q Mateřský jazyk s didaktikou 5 Zimní Čeština 3  
KČJ/UAMQ Aktivizační metody ve výuce ČJL Zimní Čeština 3  
KČJ/UAOQ Aktuální otázky gramatiky Zimní Čeština 4  
KČJ/UDAQ Didaktika mateřského jazyka A Letní Čeština 2  
KČJ/UDBQ Didaktika mateřského jazyka B Zimní Čeština 4  
KČJ/UDLQ Literatura pro děti a mládež Letní Čeština 4  
KČJ/UTLQ Teorie literatury Zimní Čeština 1  
KČJ/VJAS Výběrový jazykový seminář - zaměření na Letní Čeština 3  
KČJ/VJAZS Výběrový jazykový seminář - zaměření na Letní Čeština 2  
KČJ/VJSK Výběr. jaz. sem. - zaměření na pravopis Letní Čeština 2  
KČJ/VŽSVP Výuka žáků se SPU (7) Zimní Čeština 3  
KČJ/WČJ2 Didaktika českého jazyka 2* Zimní a letní Čeština 10  
KČJ/WČLI1 Současná česká literatura 1 Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/WLDML Literatura pro děti a mládež Zimní a letní Čeština 6  
KČJ/WLIDM Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština 6  
KČJ/WPDT1 Prezentační a diskusní techniky 1 Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/WPDT2 Prezentační a diskusní techniky 2 Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/WPSŠ1 Písemný projev v praxi střední školy 1 Zimní a letní Čeština 1  
KČJ/WPSŠ2 Písemný projev v praxi střední školy 2 Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/WSHM1 Základy slavistiky a staroslověnštiny a Zimní a letní Čeština 2  
KČJ/WSHM2 Základy slavistiky a staroslověnštiny a Zimní a letní Čeština 5  
KČJ/XČSLD DČJ, čes. a svě. lit. pro děti a mládež Zimní a letní Čeština 5  
KČJ/XMOSČ DČJ, morf. charakt. souč. č. j. Zimní a letní Čeština 5  
KČJ/XSSČJ DČJ, styl. charak. souč. č. jaz. Zimní a letní Čeština 5  
KEF/APVF Aktuální problémy výuky středošk. fyziky Letní Čeština 3  
KHV/BNRS3 Řízení sboru 3 Zimní Čeština 2  
KHV/BRIZ3 Řízení sboru 3 Zimní Čeština 2  
KHV/EBCO3 Conducting a Choir 3 Zimní Čeština 2  
KHV/HPDP1 Hudebně psychologická diagnostika 1 Zimní Čeština 2  
KHV/KXNH1 Sborová hlasová výchova 1 Zimní Čeština 1  
KKV/DID Didaktika Zimní Čeština 2  
KKV/DP Dětská práva Letní Čeština 2  
KKV/FV Filosofie výchovy Letní Čeština 2  
KKV/IDSP Integrace žáků se spec. potřebami Zimní Čeština, Angličtina 2  
KKV/KSP Komunikace se sluchově postiženými Letní Čeština 2  
KKV/MZČDR Metodika zájm.čin. - duchovní rozměr Letní Čeština 4  
KKV/VASP1 Výzkumné aktivity v soc.ped. 1 Zimní Čeština 2  
KKV/VASP2 Výzkumné aktivity v soc.ped. 2 Letní Čeština 2  
KKV/VASP3 Výzkumné aktivity v soc.ped. 3 Zimní Čeština 2  
KKV/VASP4 Výzkumné aktivity v soc.ped. 4 Letní Čeština 2  
KMT/ABILI Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní Čeština 3  
KMT/ABILK Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní Čeština 2  
KMT/AKTO Aktuální otázky prim. mat.vzdělávání (9) Zimní Čeština 4  
KMT/AKTOK Aktuální otázky prim.mat. vzdělávání (9) Zimní Čeština 4  
KMT/AKTUK Aktuál.otázky primár. mat. vyučování (5) Zimní Čeština 3  
KMT/ALGOB Algoritmizace Letní Čeština 3  
KMT/ALPVQ Algoritmizace a programování výpočtů Letní Čeština 2  
KMT/AMTQ Anglická matematická terminologie Zimní Angličtina 2  
KMT/APMQ Aplikace vybraných partií matematiky Letní Čeština 2  
KMT/BKALG Algoritmizace Letní Čeština 2  
KMT/BKKG Konstrukční geometrie Zimní Čeština 4  
KMT/BKMA1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 4  
KMT/BKMA2 Matematická analýza 2 Letní Čeština 4  
KMT/BKMA3 Matematická analýza 3 Zimní Čeština 4  
KMT/BKMA4 Matematická analýza 4 Zimní a letní Čeština 4  
KMT/BKMET Metody řešení matematických úloh Zimní a letní Čeština 3  
KMT/BKRSM Repetitorium středoškolské matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMT/BKSKG Seminář z konstrukční geometrie Letní Čeština 2  
KMT/BKSMA Seminář z matematické analýzy Zimní Čeština 2  
KMT/DIMA Didaktika matematiky A Zimní Čeština 4  
KMT/DIMA1 Didaktika matematiky 1 Zimní Čeština 2  
KMT/DIMA2 Didaktika matematiky 2 Letní Čeština 3  
KMT/DIMB Didaktika matematiky B Letní Čeština 5  
KMT/DIMBK Didaktika matematiky B Zimní a letní Čeština 5  
KMT/DIMK1 Didaktika matematiky 1 Zimní Čeština 2  
KMT/DIMK2 Didaktika matematiky 2 Letní Čeština 2  
KMT/DIMK3 Didaktika matematiky 3 Zimní Čeština 4  
KMT/DIM1 Didaktika matematiky 1 Zimní Čeština 2  
KMT/DIM2 Didaktika matematiky 2 Letní Čeština 4  
KMT/ELEM1 Elementární matematika 1 Letní Čeština 2  
KMT/ELEM2 Elementární matematika 2 Zimní Čeština 2  
KMT/ELEM3 Elementární matematika 3 Letní Čeština 4  
KMT/EM1Q Elementární matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/EM2Q Elementární matematika 2 Letní Čeština 3  
KMT/GEKQ Konstrukční geometrie Zimní Čeština 3  
KMT/GRAFY Aplikace teorie grafů Zimní Čeština 3  
KMT/HANDI Matematické vzdělávání handicap. dětí Zimní Čeština 3  
KMT/HANDK Matematické vzdělávání handic. dětí Zimní Čeština 2  
KMT/IMA1 Matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/IMA1Q Matematika 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/IMA2 Matematika 2 Letní Čeština 3  
KMT/KALGQ Algoritmizace a programování výpočtů Letní Čeština 2  
KMT/KEM1Q Elementární matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/KGEKQ Konstrukční geometrie Zimní Čeština 4  
KMT/KIMA1 Matematika 1 Zimní Čeština 3  
KMT/KIMA2 Matematika 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KIM1Q Matematika 1 Zimní Čeština 2  
KMT/KMA1Q Matematická analýza 1 Zimní Čeština 3  
KMT/KMA2Q Matematická analýza 2 Letní Čeština 3  
KMT/KMA3Q Matematická analýza 3 Zimní Čeština 3  
KMT/KMA4Q Matematická analýza 4 Letní Čeština 3  
KMT/KMETQ Metody řešení matematických úloh Letní Čeština 2  
KMT/KMM1Q Rozvoj matematických představ 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/KMM2Q Rozvoj matematických představ 2 Zimní Čeština 3  
KMT/KMVSQ Mat. vzděl. žáků se spec. vzděl. potřeb. Zimní Čeština 2  
KMT/KOGEB Konstrukční geometrie Zimní Čeština 4  
KMT/KONGE Konstrukční geometrie Zimní Čeština 3  
KMT/KPM1Q Rozvoj matematických představ 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/KPM2Q Rozvoj matematických představ 2 Zimní Čeština 3  
KMT/KPRST Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti Zimní Čeština 3  
KMT/KRSMQ Repetitorium středoškolské matematiky Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KSKGQ Seminář z konstrukční geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/KSMAQ Seminář z matematické analýzy Zimní Čeština 2  
KMT/KŠGQ Vybrané kapitoly ze školské geometrie Zimní Čeština 3  
KMT/KTMA1 Matematika s didaktikou 1 Zimní Čeština 4  
KMT/KTMA2 Matematika s didaktikou 2 Letní Čeština 2  
KMT/KTMA3 Matematika s didaktikou 3 Zimní Čeština 4  
KMT/KTMA4 Matematika s didaktikou 4 Letní Čeština 4  
KMT/KTMSQ Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní a letní Čeština 2  
KMT/KTM1Q Matematika s didaktikou 1 Zimní Čeština 2  
KMT/KTM2Q Matematika s didaktikou 2 Letní Čeština 2  
KMT/KTM3Q Matematika s didaktikou 3 Zimní Čeština 3  
KMT/KTM4Q Matematika s didaktikou 4 Letní Čeština 4  
KMT/KUKGQ Konstrukční geometrie Zimní a letní Čeština 2  
KMT/KUKOQ Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KUMBQ Didaktika matematiky B Zimní a letní Čeština 4  
KMT/KUMNQ Matematické vzdělávání nadaných žáků Zimní Čeština 3  
KMT/KUMSQ Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní Čeština 3  
KMT/KUMUQ Řešení matematických úloh (9) Zimní Čeština 4  
KMT/KUM1Q Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 4  
KMT/KUM2Q Matematika 2 (Aritmetika) Zimní Čeština 3  
KMT/KUM3Q Matematika 3 (Aritmetika) Letní Čeština 4  
KMT/KUM4Q Matematika 4 (Geometrie) Zimní a letní Čeština 4  
KMT/KUOMQ Aktuální otázky prim.mat. vzdělávání (9) Zimní Čeština 4  
KMT/KURMQ Repetitorium matematiky Zimní Čeština 2  
KMT/KUSPQ Matematické vzdělávání žáků s SVP Zimní Čeština 3  
KMT/KUTGQ Aplikace teorie grafů Zimní a letní Čeština 3  
KMT/KVKGQ Vybrané kapitoly ze školské geometrie Zimní Čeština 3  
KMT/MANAD Matematické vzdělávání nadaných žáků Zimní Čeština 3  
KMT/MANAK Matematické vzdělávání nadaných žáků Zimní Čeština 2  
KMT/MAPM Program MAPLE ve výuce mat. analýzy Letní Čeština 2  
KMT/MAT1 Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 5  
KMT/MAT1K Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 5  
KMT/MAT2 Matematika 2 (Aritmetika) Zimní Čeština 3  
KMT/MAT2K Matematika 2 (Aritmetika) Zimní Čeština 3  
KMT/MAT3 Matematika 3 (Aritmetika) Letní Čeština 5  
KMT/MAT3K Matematika 3 (Aritmetika) Letní Čeština 4  
KMT/MAT4 Matematika 4 (Geometrie) Zimní Čeština 5  
KMT/MAT4K Matematika 4 (Geometrie) Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MAUK1 Řešení matematických úloh 1 (5) Zimní a letní Čeština 3  
KMT/MAZ1B Matematická analýza 1 Zimní Čeština 4  
KMT/MAZ1Q Matematická analýza 1 Zimní Čeština 3  
KMT/MAZ2 Matematická analýza 2 Letní Čeština 3  
KMT/MAZ2Q Matematická analýza 2 Letní Čeština 3  
KMT/MET Metody řešení matematických úloh Letní Čeština 3  
KMT/METB Metody řešení matematických úloh Letní Čeština 3  
KMT/METQ Metody řešení matematických úloh Letní Čeština 2  
KMT/MKPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/MKPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MM1Q Rozvoj matematických představ 1 Letní Čeština 2  
KMT/MM2Q Rozvoj matematických představ 2 Zimní Čeština 3  
KMT/MPAMT Anglická matematická terminologie Zimní Angličtina 2  
KMT/MPAPM Aplikace vybraných partií matematiky Zimní Čeština 2  
KMT/MPEM1 Elementární matematika 1 Zimní Čeština 2  
KMT/MPEM2 Elementární matematika 2 Letní Čeština 3  
KMT/MPKŠG Vybrané kapitoly ze školské geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/MPVSP Matem. vzděl. žáků se sp. vz. potřebami Zimní Čeština 2  
KMT/MSPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/MSPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MVM Multimedia ve výuce matematiky (9) Zimní Čeština 4  
KMT/MVZSK Matematické vzdělávání žáků s SVP Zimní Čeština 2  
KMT/MVZSP Matematické vzdělávání žáků s SVP Zimní Čeština 3  
KMT/NAPRA Náslechová praxe Zimní Čeština 2  
KMT/NKEM1 Elementární matematika 1 Zimní Čeština 2  
KMT/NKMVS Mat. vzděl. žáků se spec. vzděl. potřeb. Zimní Čeština 2  
KMT/NKVKG Vybrané kapitoly ze školské geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/PM1Q Rozvoj matematických představ 1 Letní Čeština 2  
KMT/PM2Q Rozvoj matematických představ 2 Zimní Čeština 3  
KMT/PPM Propedeutika primární matematiky Zimní Čeština 1  
KMT/PPMK Propedeutika primární matematiky Letní Čeština 2  
KMT/RMK Repetitorium matematiky Zimní Čeština 2  
KMT/RMP1 Rozvoj matematických představ 1 Letní Čeština 2  
KMT/RMP1K Rozvoj matematických představ 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMT/RMP2 Rozvoj matematických představ 2 Zimní Čeština 3  
KMT/RMP2K Rozvoj matematických představ 2 Zimní Čeština 3  
KMT/RMU Řešení matematických úloh (9) Zimní Čeština 4  
KMT/RMUK Řešení matematických úloh (9) Zimní Čeština 4  
KMT/RSMB Repetitorium středoškolské matematiky Letní Čeština 2  
KMT/RSMQ Repetitorium středoškolské matematiky Zimní Čeština 3  
KMT/SKOGB Seminář z konstrukční geometrie Letní Čeština 3  
KMT/SKOGQ Seminář z konstrukční geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/TMA1 Matematika s didaktikou 1 Zimní Čeština 4  
KMT/TMA2 Matematika s didaktikou 2 Letní Čeština 2  
KMT/TMA3 Matematika s didaktikou 3 Zimní Čeština 4  
KMT/TMA4 Matematika s didaktikou 4 Letní Čeština 4  
KMT/TMSQ Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní a letní Čeština 1  
KMT/TMVH Matematické vzdělávání handicap. dětí Zimní Čeština 2  
KMT/TM1Q Matematika s didaktikou 1 Zimní Čeština 2  
KMT/TM2Q Matematika s didaktikou 2 Letní Čeština 2  
KMT/TM3Q Matematika s didaktikou 3 Zimní Čeština 3  
KMT/TM4Q Matematika s didaktikou 4 Letní Čeština 4  
KMT/UKGQ Konstrukční geometrie Zimní Čeština 2  
KMT/UKOQ Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti Zimní Čeština 3  
KMT/UMAQ Didaktika matematiky A Zimní Čeština 3  
KMT/UMBQ Didaktika matematiky B Letní Čeština 4  
KMT/UMNQ Matematické vzdělávání nadaných žáků Zimní Čeština 3  
KMT/UMSQ Matemat. schopnosti a jejich rozvíjení Zimní Čeština 3  
KMT/UMUQ Řešení matematických úloh Zimní Čeština 4  
KMT/UMVQ Multimedia ve výuce matematiky Zimní Čeština 4  
KMT/UM1Q Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 4  
KMT/UM2Q Matematika 2 (Aritmetika) Zimní Čeština 3  
KMT/UM3Q Matematika 3 (Aritmetika) Letní Čeština 4  
KMT/UM4Q Matematika 4 (Geometrie) Zimní Čeština 4  
KMT/UOMQ Aktuální otázky prim. mat.vzdělávání Zimní Čeština 4  
KMT/USPQ Matematické vzdělávání žáků s SVP Zimní Čeština 3  
KMT/UTGQ Aplikace teorie grafů Zimní a letní Čeština 3  
KMT/VSPQ Matem. vzděl. žáků se sp. vz. potřebami Zimní Čeština 2  
KMT/VYGEO Vybrané kapitoly z geometrie Letní Čeština 2  
KMT/WMAT1 Matematika 1 (Aritmetika a algebra) Zimní a letní Čeština 6  
KMT/WMAT4 Matematika 4 (Geometrie) Zimní a letní Čeština 6  
KMT/WSKR Kinematická geometrie v rovině Zimní Čeština 6  
KMT/WSMA1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 6  
KMT/WSMA2 Matematická analýza 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/WSMRG Metody řešení geometrických úloh Zimní Čeština 4  
KMT/WZE12 Elementární matematika 1, 2 Zimní a letní Čeština 10  
KMT/WZKG Konstrukční geometrie Zimní a letní Čeština 4  
KMT/WZMA1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 9  
KMT/WZMA2 Matematická analýza 2 Zimní a letní Čeština 9  
KMT/XDMA Didaktika matematiky, matemat. analýza Zimní a letní Čeština 5  
KMT/XDMAT Didakt. matematiky, algebra a teor. arit Zimní a letní Čeština 5  
KNJ/AFON Fonetika a fonologie Zimní Čeština, Němčina 4  
KNJ/ASEM Sémantika Zimní a letní Čeština, Němčina 4  
KNJ/BFON Fonetika Zimní Čeština, Němčina 3  
KNJ/BKUR Německý jazyk v kurikulu školy Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/BLEX1 Lexikologie 1 Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/BLEX2 Lexikologie 2 Zimní Čeština, Němčina 3  
KNJ/BMOR1 Morfologie 1 Letní Čeština, Němčina 3  
KNJ/BMOR2 Morfologie 2 Zimní Čeština, Němčina 4  
KNJ/BNJOP Odborný jazyk pro pedagogická studia Zimní Čeština, Němčina 5  
KNJ/BODJN Odborný jazyk pro pedagogická studia Zimní Čeština, Němčina 6  
KNJ/BSLOV Slovotvorba Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/BUDI Úvod do didaktiky Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/DĚJ Dějiny Německa Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/ELEX1 Modul Lexikologie I. Zimní a letní Němčina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ELEX2 Modul Lexikologie II. Zimní a letní Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/EWORT Modul Wortbildung Zimní a letní Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/FONQ Fonetika Zimní Čeština, Němčina 3  
KNJ/KDIDB Didaktika němčiny B Zimní a letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/KDIDE Didaktika němčiny E Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/KFONQ Fonetika Zimní Čeština, Němčina 3  
KNJ/KLE1Q Lexikologie 1 Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/KLE2Q Lexikologie 2 Zimní Čeština, Němčina 4  
KNJ/KNJDQ Jazykově didaktický seminář Zimní a letní Čeština, Němčina 3  
KNJ/KNKMQ Vybrané kapitoly z morfosyntaxe Zimní Čeština, Němčina 3  
KNJ/KSLOQ Slovotvorba Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/KSYNQ Syntax Zimní Čeština, Němčina 4  
KNJ/KUNBQ Didaktika němčiny B Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/KUNEQ Didaktika němčiny E Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/KUVDQ Úvod do didaktiky Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/LEX5 Lexikologie I. Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/LEX6 Lexikologie II. Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/LE1Q Lexikologie 1 Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/LE2Q Lexikologie 2 Zimní Čeština, Němčina 3  
KNJ/MFON Fonetika Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/MKPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/MKPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/MLEX1 Lexikologie 1 Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/MLEX2 Lexikologie 2 Zimní Čeština, Němčina 3  
KNJ/MMOR Morfologie Zimní a letní Čeština, Němčina 9  
KNJ/MO1Q Morfologie 1 Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/MO2Q Morfologie 2 Letní Čeština, Němčina 3  
KNJ/MSLOV Slovotvorba Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/MSPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní a letní Čeština 2  
KNJ/MSPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní a letní Čeština 4  
KNJ/MSYN Syntax Zimní Čeština, Němčina 7  
KNJ/MYTO1 Germánská mytologie Zimní Čeština, Němčina 1  
KNJ/MYTO2 Germánská mytologie Zimní Čeština, Němčina 1  
KNJ/MYTO3 Germánská mytologie Zimní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NBS Němčina v bankách a směnárnách Zimní a letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/NFRA Frazeologie ve vyučovacím procesu Zimní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NJASE Jazykový seminář Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/NJDQ Jazykově-didaktický seminář Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NKFRA Frazeologie ve vyučovacím procesu Zimní a letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/NKGPP Gramatika pro pokročilé Zimní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NKJAD Jazykově didaktický seminář Zimní a letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NKPIS Písně ve výuce Zimní a letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/NLDQ Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/NLPQ Literární projekty Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NPFRA Frazeologie ve výuce NJ Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NPIQ Písně ve výuce Zimní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NPJAD Jazykově-didaktický seminář Zimní a letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NPKJL Dětská literatura ve výuce Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/NPLIP Literární projekty Letní Čeština, Němčina 2  
KNJ/NPPIS Písně ve výuce Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/NPRO2 Projektové vyučování 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/OET2 Obchodní etiketa Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/PDIDD Didaktika němčiny D Zimní a letní Čeština, Němčina 3  
KNJ/RENE3 Reálie Německa I Zimní Čeština, Němčina 2  
KNJ/RENE4 Reálie Německa II Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/SLOQ Slovotvorba Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/SLOV Slovotvorba Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/SZZAP Němčina se zaměřením na aplik. ekonomii Zimní Čeština, Němčina 0  
KNJ/SZZKB Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Zimní Čeština, Němčina 0  
KNJ/SZZKN Německý jazyk s didaktikou Zimní Čeština, Němčina 0  
KNJ/SZZMG Německý jazyk s didaktikou Zimní Čeština, Němčina 0  
KNJ/SZZNB Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Zimní Čeština, Němčina 0  
KNJ/SZZNJ Německý jazyk s didaktikou Zimní Čeština, Němčina 0  
KNJ/UDI6 Úvod do didaktiky Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/ULI2 Úvod do studia literatury Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/UNDQ Didaktika němčiny D Letní Čeština, Němčina 3  
KNJ/UVDQ Úvod do didaktiky Letní Čeština, Němčina 1  
KNJ/WDLK Reálie Německa Zimní Čeština, Němčina 4  
KNJ/WPOSL Výuka poslechu s porozuměním Zimní a letní Čeština, Němčina 4  
KNJ/WRFON Fonetika a fonologie Zimní Čeština, Němčina 5  
KNJ/WRMOR Morfologie Zimní Čeština, Němčina 5  
KNJ/WRREN Reálie Německa Zimní Čeština, Němčina 5  
KNJ/WRSTX Syntax Letní Čeština, Němčina 5  
KPG/ADIPQ The Educational Diagnosis Zimní Angličtina 3  
KPG/ADPMQ Volunteering and its management Zimní Angličtina 2  
KPG/ADUQ Adaptační kurz Zimní Čeština 3  
KPG/AFIL Filozofie výchovy Zimní Čeština 4  
KPG/AGŠQ Agresivita a šikana Zimní Čeština 3  
KPG/AHHČQ Games and Gaming Activities Zimní Angličtina 3  
KPG/AIANQ Integral Andragogy Letní Angličtina 3  
KPG/AKUQ Adaptační kurz Zimní Čeština 3  
KPG/AKZPQ Course in Experential Education Zimní Angličtina 4  
KPG/ALPQ Aktivity v letní přírodě (kurz) Letní Čeština 3  
KPG/APRZQ Project Management and Fundraising Letní Angličtina 3  
KPG/AZPQ Aktivity v zimní přírodě (kurz) Zimní Čeština 3  
KPG/BKDSP Komunikativní dovednosti sociálního prac Zimní Čeština 3  
KPG/BKIND Integrace dětí z dysfunkčních rodin Zimní a letní Čeština 2  
KPG/BKMSP Management v sociální práci Zimní Čeština 3  
KPG/BKOD Komunikativní dovednosti Letní Čeština 2  
KPG/BKSP1 Sociální péče 1 Letní Čeština 2  
KPG/BKSP2 Sociální péče 2 Zimní Čeština 2  
KPG/BKSP3 Sociální péče 3 Letní Čeština 3  
KPG/BKTMV Teorie a metody výchovné práce Zimní Čeština 2  
KPG/BKÚSP Ústavní sociální péče Letní Čeština 2  
KPG/BKZAN Základy andragogiky Zimní Čeština 3  
KPG/BKZAP Základy poradenství Zimní Čeština 3  
KPG/BMPSP Metodika prevence soc. patol. jevů Zimní Čeština 3  
KPG/BPEDP Praxe v edukačním procesu Zimní Čeština 2  
KPG/BPIND Integrace dětí z dysfunkčních rodin Letní Čeština 2  
KPG/BPMSP Management v sociální práci Zimní Čeština 3  
KPG/BPRED Praxe v edukačním procesu - náslechy Zimní Čeština 3  
KPG/BPSP1 Sociální péče 1 Letní Čeština 2  
KPG/BPSP2 Sociální péče 2 Zimní Čeština 2  
KPG/BPSP3 Sociální péče 3 Letní Čeština 3  
KPG/BPTMV Teorie a metody výchovné práce Zimní Čeština 2  
KPG/BPÚSP Ústavní sociální péče Letní Čeština 3  
KPG/BPZAN Základy andragogiky Zimní Čeština 3  
KPG/BSKOL Školská legislativa Zimní Čeština 3  
KPG/BUSŠ1 Učitel sekundární školy 1 Zimní Čeština 2  
KPG/BUSŠ2 Učitel sekundární školy 2 Letní Čeština 3  
KPG/BÚTEV Úvod do teorie výchovy Zimní Čeština 2  
KPG/BVPVČ Výchova pohledem věd o člověku Zimní Čeština 2  
KPG/BZAMA Zákl. managementu zájm. vzdělávání Zimní Čeština 4  
KPG/BŽS1 Žák sekundární školy 1 Zimní Čeština 2  
KPG/B2ALP Aktivity v letní přírodě (kurz) Letní Čeština 3  
KPG/B2ASP Asistentská péče Letní Čeština 2  
KPG/B2AŠI Agresivita a šikana Zimní Čeština 3  
KPG/B2AZP Aktivity v zimní přírodě (kurz) Zimní Čeština 3  
KPG/B2EVČ Exkurze vývoj člověka Letní Čeština 2  
KPG/B2GER Gerontagogika Letní Čeština 3  
KPG/B2HHČ Hry a herní činnosti Zimní Čeština 3  
KPG/B2HPV Historické proměny výchovy Zimní Čeština 4  
KPG/B2KDO Komunikativní dovednosti Zimní Čeština 4  
KPG/B2KRI Kriminologie Letní Čeština 2  
KPG/B2KRM Kriminalistika Letní Čeština 3  
KPG/B2LDT Praxe v letním dětském táboře Letní Čeština 3  
KPG/B2LSE Sociální práce s lidmi ohroženými Zimní Čeština 2  
KPG/B2MEH Metodika her a zábavních činností Letní Čeština 3  
KPG/B2MUV Multikulturní výchova Letní Čeština 3  
KPG/B2OBD Obecná didaktika Letní Čeština 4  
KPG/B2OPV Občansko právní vztahy Letní Čeština 4  
KPG/B2PAS Asistentská praxe v zařízeních ZV Letní Čeština 4  
KPG/B2PD Práva dítěte Letní Čeština 3  
KPG/B2PEM Sociální práce s etnickými menšinami Letní Čeština 2  
KPG/B2PET Úvod do profesní etiky Letní Čeština 3  
KPG/B2PPR Právní propedeutika Letní Čeština 3  
KPG/B2PRA Právo Zimní Čeština 3  
KPG/B2PSP Poradenství v sociální práci Zimní Čeština 4  
KPG/B2PSZ Právo sociálního zabezpečení Letní Čeština 3  
KPG/B2PVČ Základy pedagogiky volného času Letní Čeština 4  
KPG/B2PZS Praktikum sociálního zabezpečení Letní Čeština 2  
KPG/B2PŽS Posuzování životní situace klienta Zimní Čeština 2  
KPG/B2RPD Repetitorium právních disciplín Zimní Čeština 2  
KPG/B2RPR Rozhodovací procesy ve veřejné správě Letní Čeština 3  
KPG/B2SBP Seminář k bakalářské práci Letní Čeština 2  
KPG/B2SOP Sociální pedagogika Letní Čeština 3  
KPG/B2SPR Sociální práce s rodinou Letní Čeština 3  
KPG/B2SVP Úvod do studia a vědecké práce Zimní Čeština 2  
KPG/B2SZČ Společenskovědní zájmová činnost Zimní Čeština 2  
KPG/B2TEV Teorie výchovy Zimní Čeština 3  
KPG/B2TM1 Teorie a metody sociální práce 1 Letní Čeština 2  
KPG/B2TM2 Teorie a metody sociální práce 2 Zimní Čeština 3  
KPG/B2ÚPE Ústavní péče Letní Čeština 2  
KPG/B2ÚSP Úvod do sociální práce Zimní Čeština 3  
KPG/B2VSP Vývoj a zakotvení sociální práce Zimní Čeština 3  
KPG/B2ZAN Základy andragogiky Zimní Čeština 4  
KPG/CRX1 Teorija i praktika soc. raboty 1 Zimní Čeština 2  
KPG/CRX2 Teorija i praktika socialnoj raboty 2 Letní Čeština 4  
KPG/DFIL Filozofie výchovy Zimní Čeština 3  
KPG/DIPEG Pedagogická diagnostika Zimní Čeština 2  
KPG/DIPEK Pedagogická diagnostika Zimní Čeština 2  
KPG/DIPQ Pedagogická diagnostika Zimní Čeština 3  
KPG/DPMQ Dobrovolnická práce a její řízení Zimní Čeština 2  
KPG/DPPP1 Didaktika psychologie a pedagogiky 1 Letní Čeština 2  
KPG/DPPP2 Didaktika psychologie a pedagogiky 2 Zimní Čeština 3  
KPG/DPPS1 Didaktika psychologie a pedagogiky 1 Zimní a letní Čeština 3  
KPG/DPPS2 Didaktika psychologie a pedagogiky 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPG/DSPS1 Didaktika sociální práce 1 Letní Čeština 2  
KPG/DSPS2 Didaktika sociální práce 2 Zimní Čeština 3  
KPG/FANQ Foundations of Andragogy Zimní Angličtina 1  
KPG/FIGQ Finanční gramotnost Letní Čeština 2  
KPG/FLIQ Financial Literacy Letní Angličtina 2  
KPG/GAGQ Gerontagogika Letní Čeština 3  
KPG/HHČQ Hry a herní činnosti Zimní Čeština 3  
KPG/HPVQ Historické proměny výchovy Zimní Čeština 4  
KPG/IANQ Integrální andragogika Letní Čeština 3  
KPG/IDZDR Integrace dětí z dysfunkčních rodin (7) Zimní a letní Čeština 3  
KPG/INTDR Integrace dětí z dysfunkčních rodin (5) Zimní a letní Čeština 4  
KPG/INVQ Interkulturní výchova Letní Čeština 2  
KPG/KAFIL Filozofie výchovy Zimní Čeština 4  
KPG/KAGŠQ Agresivita a šikana Zimní Čeština 3  
KPG/KAKUQ Adaptační kurz Zimní Čeština 3  
KPG/KALPQ Aktivity v letní přírodě (kurz) Letní Čeština 3  
KPG/KAZPQ Aktivity v zimní přírodě (kurz) Zimní Čeština 3  
KPG/KDIPQ Pedagogická diagnostika Zimní Čeština 3  
KPG/KDPMQ Dobrovolnická práce a její řízení Zimní Čeština 2  
KPG/KFIGQ Finanční gramotnost Letní Čeština 2  
KPG/KFLIQ Financial Literacy Letní Angličtina 2  
KPG/KGAGQ Gerontagogika Letní Čeština 3  
KPG/KHHČQ Hry a herní činnosti Zimní Čeština 3  
KPG/KIANQ Integrální andragogika Letní Čeština 3  
KPG/KKDSP Komunikativní dovednosti soc. pracovníka Zimní Čeština 3  
KPG/KKZPQ Kurz zážitkové pedagogiky Zimní Čeština 4  
KPG/KLATQ Law for teachers Zimní Angličtina 2  
KPG/KMPPQ Metodika prevence soc. patol. jevů Letní Čeština 3  
KPG/KMPSP Metodika prevence soc. patol. jevů Zimní Čeština 3  
KPG/KMPTQ Praktikum z technologie vzdělávání Letní Čeština 2  
KPG/KMSAQ Sociální pedagogika Letní Čeština 3  
KPG/KMSJQ Prevence sociálně patologických jevů Zimní a letní Čeština 2  
KPG/KMSRQ Sociologie rodiny a výchovy Zimní Čeština 2  
KPG/KNSP1 Teorie a praxe sociální práce 1 Zimní Čeština 2  
KPG/KNSP2 Teorie a praxe sociální práce 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPG/KODDQ Obecná didaktika Letní Čeština 4  
KPG/KPDIQ Práva dítěte Letní Čeština 2  
KPG/KPETQ Profesní etika Letní Čeština 3  
KPG/KPFIL Filozofie výchovy Zimní Čeština 4  
KPG/KPFUQ Projektové řízení a fundraising Letní Čeština 3  
KPG/KPGSQ Sociální pedagogika Letní Čeština 3  
KPG/KPMGQ Project Management Letní Angličtina 2  
KPG/KPPRQ Právní propedeutika Letní Čeština 4  
KPG/KPRAQ Právo Zimní Čeština 3  
KPG/KPRČQ Projektová činnost Letní Čeština 2  
KPG/KPRUQ Právo pro učitele Zimní a letní Čeština 1  
KPG/KPRZQ Projektové řízení a fundraising Letní Čeština 3  
KPG/KSBAQ Seminář k bakalářské práci Letní Čeština 2  
KPG/KSBPQ Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 2  
KPG/KSOPE Sociální pedagogika Letní Čeština 3  
KPG/KSZČQ Společenskovědní zájmová činnost Letní Čeština 2  
KPG/KŠLGQ Školská legislativa Zimní Čeština 3  
KPG/KTPRQ Trh práce a politika zaměstnanosti Zimní Čeština 2  
KPG/KUSPQ Úvod do sociální práce Zimní Čeština 3  
KPG/KUSVQ Úvod do studia a vědecké práce Zimní Čeština 2  
KPG/KVFIL Filozofie výchovy Zimní Čeština 4  
KPG/KVMHQ Metodika her a zábavních činností Zimní a letní Čeština 2  
KPG/KZADQ Základy andragogiky Zimní Čeština 4  
KPG/KZAMA Zákl. managementu zájm. vzdělávání Zimní Čeština 3  
KPG/KZAZQ Základy andragogiky Zimní Čeština 1  
KPG/KZPČQ Základy pedagogiky volného času Letní Čeština 4  
KPG/KZPQ Kurz zážitkové pedagogiky Zimní Čeština 4  
KPG/KŽS1 Žák sekundární školy 1 Zimní Čeština 2  
KPG/K2ALP Aktivity v letní přírodě (kurz) Letní Čeština 3  
KPG/K2ASP Asistentská péče Zimní a letní Čeština 2  
KPG/K2AZP Aktivity v zimní přírodě (kurz) Zimní Čeština 3  
KPG/K2DDO Didaktika dospělých Zimní Čeština 3  
KPG/K2GER Gerontagogika Letní Čeština 3  
KPG/K2HPV Historické proměny výchovy Zimní Čeština 4  
KPG/K2LDT Praxe v letním dětském táboře Letní Čeština 3  
KPG/K2LSE Sociální práce s lidmi ohroženými Zimní Čeština 2  
KPG/K2MEH Metodika her a zábavních činností Letní Čeština 3  
KPG/K2MKV Multikulturní výchova Letní Čeština 2  
KPG/K2MUV Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 3  
KPG/K2OBD Obecná didaktika Letní Čeština 5  
KPG/K2OPV Občansko právní vztahy Zimní a letní Čeština 4  
KPG/K2OTP Orientace na trhu práce Zimní a letní Čeština 2  
KPG/K2PAS Asistentská praxe v zařízeních ZV Letní Čeština 4  
KPG/K2PEM Sociální práce s etnickými menšinami Zimní a letní Čeština 2  
KPG/K2PET Úvod do profesní etiky Letní Čeština 2  
KPG/K2POU Pedeutologie a osobnost učitele Letní Čeština 4  
KPG/K2PSP Poradenství v sociální práci Zimní a letní Čeština 4  
KPG/K2PVČ Základy pedagogiky volného času Letní Čeština 4  
KPG/K2PZS Praktikum sociálního zabezpečení Letní Čeština 3  
KPG/K2PŽS Posuzování životní situace klienta Zimní Čeština 2  
KPG/K2SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 2  
KPG/K2SPR Sociální práce s rodinou Letní Čeština 3  
KPG/K2SPS Sociální práce se seniory Zimní Čeština 3  
KPG/K2SVP Úvod do studia a vědecké práce Zimní Čeština 2  
KPG/K2SZČ Společenskovědní zájmová činnost Zimní Čeština 2  
KPG/K2TM1 Teorie a metody sociální práce 1 Letní Čeština 3  
KPG/K2TM2 Teorie a metody sociální práce 2 Zimní Čeština 3  
KPG/K2ÚPE Ústavní péče Letní Čeština 2  
KPG/K2ÚSP Úvod do sociální práce Zimní Čeština 3  
KPG/K2VSP Vývoj a zakotvení sociální práce Zimní a letní Čeština 3  
KPG/K2ZAN Základy andragogiky Zimní Čeština 4  
KPG/LATEQ Law for teachers Zimní Angličtina 2  
KPG/MANVK Management v sociální práci (5)(7) Zimní a letní Čeština 4  
KPG/MANVS Management v sociální práci (7) (11) Zimní a letní Čeština 3  
KPG/MHIPV Historické proměny výchovy Letní Čeština 2  
KPG/MKASE Kazuistický seminář Zimní Čeština 2  
KPG/MKKDT Konstrukce didaktického testu Zimní Čeština 1  
KPG/MKPET Profesní etika Zimní Čeština 2  
KPG/MKPVČ Pedagogika volného času Zimní Čeština 1  
KPG/MKSPD Sociální pedagogika Zimní Čeština 2  
KPG/MKTVY Teorie výchovy Zimní Čeština 2  
KPG/MKUPU Učební úlohy v práci učitele Zimní Čeština 1  
KPG/MKZAN Základy andragogiky Letní Čeština 2  
KPG/MPEVČ Pedagogika volného času Zimní Čeština 1  
KPG/MPRET Profesní etika Zimní Čeština 2  
KPG/MPTQ Praktikum z technologie vzdělávání Letní Čeština 2  
KPG/MSAQ Sociální pedagogika Letní Čeština 3  
KPG/MSJQ Prevence sociálně patologických jevů Zimní Čeština 2  
KPG/MSOPD Sociální pedagogika Zimní Čeština 2  
KPG/MSRQ Sociologie rodiny a výchovy Zimní Čeština 2  
KPG/MUUPU Učební úlohy v práci učitele Zimní Čeština 1  
KPG/MZAND Základy andragogiky Letní Čeština 2  
KPG/NAASP Assistant practice Zimní Angličtina 5  
KPG/NACET Contemporary educational theories Zimní Angličtina 2  
KPG/NACOM Communication Zimní Angličtina 2  
KPG/NAEMG Ethnic minorities and groups Letní Angličtina 3  
KPG/NAFOE Forms and organization of work Zimní Angličtina 4  
KPG/NAHSP History of Schooling and Pedagogy Letní Angličtina 3  
KPG/NAIAN Integral Andragogy Letní Angličtina 3  
KPG/NALTP Leisure Time Pedagogy Zimní Angličtina 4  
KPG/NAMLA Management of leisure activities Zimní Angličtina 0  
KPG/NAMLT Mass media and leisure time Zimní Angličtina 3  
KPG/NAPMF Project management and fundraising Zimní Angličtina 3  
KPG/NATME Theory and methods of interest education Zimní Angličtina 4  
KPG/NATPP Leisure time of adults and elderly peopl Zimní Angličtina 4  
KPG/NAVMA Volunteer work and its management Letní Angličtina 2  
KPG/NKAPP Azylová politika a péče Letní Čeština 3  
KPG/NKAPR Asistentská praxe Zimní Čeština 5  
KPG/NKDPŘ Dobrovolnická práce a její řízení Letní Čeština 2  
KPG/NKDP1 Didaktika psychologie a pedagogiky 1 Zimní Čeština 2  
KPG/NKDP2 Didaktika psychologie a pedagogiky 2 Letní Čeština 2  
KPG/NKDSP Dějiny správy Zimní a letní Čeština 3  
KPG/NKDS1 Didaktika sociální práce 1 Letní Čeština 3  
KPG/NKETM Etnické menšiny a skupiny Zimní a letní Čeština 3  
KPG/NKFIV Filozofie výchovy Zimní Čeština 3  
KPG/NKFOČ Formy a organizace činnosti Zimní Čeština 4  
KPG/NKCHČ Charitativní a humanitární činnost Zimní a letní Čeština 3  
KPG/NKIAN Integrální andragogika Zimní a letní Čeština 3  
KPG/NKKOM Komunikace Letní Čeština 2  
KPG/NKKOP Komunitní práce Zimní Čeština 3  
KPG/NKMSP Management sociální práce Zimní Čeština 4  
KPG/NKMVČ Média a volný čas Zimní Čeština 3  
KPG/NKMZV Teorie a metodika zájmového vzdělávání Zimní Čeština 4  
KPG/NKOMJ Žák s odlišným mateřským jazykem Zimní a letní Čeština 3  
KPG/NKPEM Personální management Zimní Čeština 3  
KPG/NKPHG Sociální práce z hlediska gender Zimní Čeština 2  
KPG/NKPHP Paliativní a hospicová péče Letní Čeština 3  
KPG/NKPMA Praktikum managementu sociální práce Zimní a letní Čeština 2  
KPG/NKPRV Historické proměny výchovy Letní Čeština 3  
KPG/NKPŘF Projektové řízení a fundraising Zimní Čeština 3  
KPG/NKPSK Pedagogický systém J. A. Komenského Letní Čeština 3  
KPG/NKPVČ Pedagogika volného času Zimní Čeština 4  
KPG/NKŘVA Řízení volnočasových aktivit Zimní Čeština 0  
KPG/NKSDP Seminář k diplomové práci Zimní Čeština 2  
KPG/NKSKV Standardy kvality sociální práce Letní Čeština 3  
KPG/NKSPA Sociální práce a její právní aspekty Zimní Čeština 0  
KPG/NKTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zimní Čeština 3  
KPG/NKTSP Trendy v sociální péči Zimní Čeština 3  
KPG/NKVČS Volný čas dospělých a seniorů Zimní Čeština 4  
KPG/NKVS1 Vybrané strategie sociální terapie 1 Letní Čeština 2  
KPG/NKVS2 Vybrané strategie sociální terapie 2 Zimní Čeština 3  
KPG/NKVVČ Výchova z pohledu věd o člověku Zimní Čeština 3  
KPG/NPAPP Azylová politika a péče Letní Čeština 3  
KPG/NPAPR Asistentská praxe Zimní Čeština 5  
KPG/NPDPŘ Dobrovolnická práce a její řízení Letní Čeština 2  
KPG/NPDP2 Didaktika pedagogiky 2 Letní Čeština 4  
KPG/NPDŠP Dějiny školy a pedagogiky Letní Čeština 3  
KPG/NPEMS Etnické a menšinové skupiny Zimní Čeština 2  
KPG/NPETM Etnické menšiny a skupiny Letní Čeština 3  
KPG/NPFOČ Formy a organizace činnosti Zimní Čeština 4  
KPG/NPGAV Genderové aspekty výchovy Letní Čeština 3  
KPG/NPCHČ Charitativní a humanitární činnost Letní Čeština 2  
KPG/NPIAN Integrální andragogika Letní Čeština 3  
KPG/NPKOM Komunikace Letní Čeština 2  
KPG/NPKOP Komunitní práce Zimní Čeština 3  
KPG/NPKZP Kurz zážitkové pedagogiky Zimní Čeština 3  
KPG/NPMSP Management sociální práce Zimní Čeština 5  
KPG/NPMVČ Média a volný čas Zimní Čeština 3  
KPG/NPMZV Teorie a metodika zájmového vzdělávání Zimní Čeština 4  
KPG/NPOMJ Žák s odlišným mateřským jazykem Letní Čeština 2  
KPG/NPPHG Sociální práce z hlediska gender Zimní Čeština 2  
KPG/NPPHP Paliativní a hospicová péče Letní Čeština 3  
KPG/NPPMA Praktikum managementu sociální práce Letní Čeština 2  
KPG/NPPŘF Projektové řízení a fundraising Zimní Čeština 3  
KPG/NPPVČ Pedagogika volného času Zimní Čeština 4  
KPG/NPŘVA Řízení volnočasových aktivit Zimní Čeština 0  
KPG/NPSKV Standardy kvality sociální práce Letní Čeština 3  
KPG/NPSPA Sociální práce a její právní aspekty Zimní Čeština 0  
KPG/NPSTV Soudobé teorie vzdělávání Zimní Čeština 2  
KPG/NPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti Zimní Čeština 3  
KPG/NPVČS Volný čas dospělých a seniorů Zimní Čeština 4  
KPG/NPVS1 Vybrané strategie sociální terapie 1 Letní Čeština 2  
KPG/NPVS2 Vybrané strategie sociální terapie 2 Zimní Čeština 2  
KPG/NPVVČ Výchova z pohledu věd o člověku Zimní Čeština 3  
KPG/NPŽOM Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem Zimní a letní Čeština 1  
KPG/NSDP2 Didaktika psychologie a pedagogiky 2 Letní Čeština 2  
KPG/NSDS1 Didaktika sociální práce 1 Letní Čeština 3  
KPG/NSDS2 Didaktika sociální práce 2 Zimní Čeština 3  
KPG/NSHPV Historické proměny výchovy Zimní Čeština 2  
KPG/NSIKV Interakční komunikativní výcvik Zimní Čeština 2  
KPG/NSKD Komunikativní dovednosti učitele Zimní Čeština 2  
KPG/NSKDT Konstrukce didaktických testů Letní Čeština 2  
KPG/NSPRV Historické proměny výchovy Zimní Čeština 3  
KPG/NSP1 Teorie a praxe sociální práce 1 Zimní Čeština 2  
KPG/NSP2 Teorie a praxe sociální práce 2 Letní Čeština 4  
KPG/NSŠKD Školní didaktika Zimní Čeština 2  
KPG/NSTSP Trendy v sociální péči Zimní Čeština 3  
KPG/NŽOMJ Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem Letní Čeština 1  
KPG/OBDP1 Obecná didaktika 1 Zimní Čeština 3  
KPG/ODDQ Obecná didaktika Letní Čeština 4  
KPG/PEDCQ Pedagogical Competence Zimní a letní Angličtina 0  
KPG/PEDIA Pedagogická diagnostika Zimní a letní Čeština 4  
KPG/PEPQ Practice in Educational Process Zimní a letní Angličtina 2  
KPG/PETQ Profesní etika Letní Čeština 3  
KPG/PFIL Filozofie výchovy Zimní Čeština 4  
KPG/PGSQ Sociální pedagogika Letní Čeština 3  
KPG/PPRQ Právní propedeutika Letní Čeština 4  
KPG/PRADQ Práva dítěte Letní Čeština 2  
KPG/PRAQ Právo Zimní Čeština 3  
KPG/PRUQ Právo pro učitele Zimní a letní Čeština 1  
KPG/PRZQ Projektové řízení a fundraising Letní Čeština 3  
KPG/PSPJM Prevence sociálně patol. jevů v MŠ Zimní Čeština 2  
KPG/PSPMK Prevence sociálně patolog. jevů v MŠ Zimní a letní Čeština 2  
KPG/PVAQ Výzkumné aktivity v MŠ Zimní Čeština 4  
KPG/RSOP Sociální práce Zimní Čeština 2  
KPG/SBAQ Seminář k bakalářské práci Letní Čeština 2  
KPG/SOCP1 Sociální péče 1 Zimní Čeština 3  
KPG/SOCP2 Sociální péče 2 Letní Čeština 4  
KPG/SOPS1 Sociální péče 1 Zimní Čeština 2  
KPG/SOPS2 Sociální péče 2 Letní Čeština 2  
KPG/SOPS3 Sociální péče 3 Zimní Čeština 3  
KPG/SPM Sociální pedagogika Letní Čeština 3  
KPG/SPMK Sociální pedagogika Zimní a letní Čeština 3  
KPG/SZBSO Sociální práce a její právní aspekty Zimní Čeština 0  
KPG/SZBVY Sociální pedagogika Zimní Čeština 0  
KPG/SZČQ Společenskovědní zájmová činnost Letní Čeština 2  
KPG/SZZPZ Pedagogická způsobilost Zimní a letní Čeština 0  
KPG/SZZSP Sociální práce a její právní aspekty Zimní Čeština 0  
KPG/SZZUZ Pedagogická způsobilost Letní Čeština 0  
KPG/ŠLGQ Školská legislativa Zimní Čeština 3  
KPG/TMSS1 Teorie a metody sociální práce 1 Letní Čeština 3  
KPG/TMSS2 Teorie a metody sociální práce 2 Zimní Čeština 3  
KPG/TMS11 Teorie a metody sociální práce 1 Zimní Čeština 3  
KPG/TMS12 Teorie a metody sociální práce 2 Letní Čeština 4  
KPG/TPRQ Trh práce a politika zaměstnanosti Zimní Čeština 2  
KPG/USPQ Úvod do sociální práce Zimní Čeština 3  
KPG/USSOP Ústavní sociální péče (7) Letní Čeština 3  
KPG/USTSP Ústavní sociální péče (5) Letní Čeština 4  
KPG/USVQ Úvod do studia a vědecké práce Zimní Čeština 2  
KPG/VAMŠ Výzkumné aktivity v MŠ Zimní Čeština 4  
KPG/VMHQ Metodika her a zábavních činností Letní Čeština 2  
KPG/XAND Andragogy Zimní a letní Angličtina 5  
KPG/XANDR Andragogika Zimní a letní Čeština 5  
KPG/XCJN1 Cizí jazyk 1 - německý Zimní a letní Čeština 7  
KPG/XCJ1N Cizí jazyk 1 - německý Zimní a letní Čeština 7  
KPG/XOFIN Organisational forms of instruction Zimní a letní Angličtina 5  
KPG/XOFV Organizační formy výuky Zimní a letní Čeština 5  
KPG/XTPCV Aktuální trendy teorie a praxe Zimní a letní Čeština 7  
KPG/X4CTP Current trends in the theory and practic Zimní a letní Čeština 7  
KPG/X4LG1 Foreign language 1 - German Zimní a letní Čeština 7  
KPG/ZAAZQ Základy andragogiky Zimní Čeština 1  
KPG/ZADQ Základy andragogiky Zimní Čeština 4  
KPG/ZAKLP Základy poradenství (6) (7) Letní Čeština 4  
KPG/ZPČQ Základy pedagogiky volného času Letní Čeština 4  
KPG/ZPORA Základy poradenství (10) (11) Letní Čeština 3  
KPŘ/BDIK Didaktika přírodopisu Letní Čeština 4  
KPŘ/BDIKQ Didaktika přírodopisu Letní Čeština 4  
KPŘ/BDPŘC Didaktika přírodopisu Letní Čeština 2  
KPŘ/BDPŘP Didaktika přírodopisu Letní Čeština 2  
KPŘ/JTPS Tvorba a udržování přírodovědných sbírek Zimní Čeština 1  
KPŘ/JTPSK Tvorba a udržování přírodovědných sbírek Zimní Čeština 1  
KPŘ/MDIK Nové trendy ve výuce přírodopisu Zimní Čeština 2  
KPŘ/MDIKQ Nové trendy ve výuce přírodopisu Zimní Čeština 2  
KPŘ/MEDGP Didaktika biol.geologie a pěstitelstí Zimní Čeština 2  
KPŘ/MKNQ Nové trendy ve výuce přírodopisu Zimní Čeština 2  
KPŘ/MKPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/MKPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPŘ/MKPŠQ Praktikum školních pokusů Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/MKŠPQ Praktikum školních pokusů Zimní Čeština 2  
KPŘ/MPŠP Praktikum školních pokusů Zimní Čeština 3  
KPŘ/MPŠPQ Praktikum školních pokusů Zimní Čeština 2  
KPŘ/WDPŘ1 Didaktika přírodopisu Zimní a letní Čeština 2  
KPŘ/WDPŘ2 Didaktika přírodopisu 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPŘ/WMVBI Didaktika biologie na střední škole Zimní Čeština 7  
KPŘ/WPŠP Praktikum školních pokusů Letní Čeština 5  
KPS/AAPP2 Patopsychologie 2 Letní Čeština 4  
KPS/APP1 Patopsychologie 1 Zimní Čeština 3  
KPS/APP2 Patopsychologie 2 Letní Čeština 5  
KPS/APSY Pedagogická psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/ASOP Sociální psychologie Letní Čeština 3  
KPS/ASPS Sociální psychologie Letní Čeština 3  
KPS/AZDHQ Foundations of Mental Hygiene Letní Angličtina 2  
KPS/AZPV Základy psychologie a vývoj. psychologie Zimní Čeština 5  
KPS/AZVP Základy psychologie a vývoj. psychologie Zimní Čeština 5  
KPS/BKOPS Obecná psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/BKPAD Patopsychologie a diagnostika Letní Čeština 3  
KPS/BKPAR Psychoterapie a reedukace Zimní a letní Čeština 3  
KPS/BKSOC Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/BKVPS Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/BKVYP Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/BKZP Zdravotnická psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/BOBPS Obecná psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/BPOPS Obecná psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/BPPAD Patopsychologie a diagnostika Letní Čeština 3  
KPS/BPPAR Psychoterapie a reedukace Letní Čeština 3  
KPS/BPPRK Psychologická propedeutika Letní Čeština 3  
KPS/BPPRP Psychologická propedeutika Letní Čeština 3  
KPS/BPPY2 Psychologie zdraví Zimní Čeština 3  
KPS/BPSČK Psychologie v životě člověka Zimní Čeština 3  
KPS/BPSČP Psychologie v životě člověka Zimní Čeština 3  
KPS/BPSOC Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/BPSPR Psychologie práce Zimní Čeština 3  
KPS/BPSYV Psychosociální výcvik Letní Čeština 3  
KPS/BPTER Psychoterapie Zimní Čeština 2  
KPS/BPTPS Patopsychologie Letní Čeština 2  
KPS/BPVYP Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/BPZP Zdravotnická psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/BVYVO Vývojová psychologie Letní Čeština 4  
KPS/BŽS2 Žák sekundární školy 2 Letní Čeština 3  
KPS/BŽS2K Žák sekundární školy 2 Letní Čeština 2  
KPS/BŽS2P Žák sekundární školy 2 Letní Čeština 2  
KPS/B2OPS Obecná psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/B2SOP Sociální psychologie Letní Čeština 3  
KPS/B2VYP Vývojová psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/CRPS Socialnaja psychologija Zimní Čeština 4  
KPS/CRST Psychoterapija Zimní Čeština 1  
KPS/DOPS Obecná psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/DPPS1 Patopsychologie 1 Letní Čeština 2  
KPS/DPPS2 Patopsychologie 2 Zimní Čeština 3  
KPS/DPSSO Sociální psychologie Letní Čeština 4  
KPS/DPST Základy psychoterapie Zimní Čeština 3  
KPS/DPSY Psychologie obecná Zimní Čeština 4  
KPS/DPTP1 Patopsychologie 1 Letní Čeština 2  
KPS/DPTP2 Patopsychologie 2 Zimní Čeština 3  
KPS/DUHYG Dušev. hygiena pro učitele Letní Čeština 1  
KPS/DVPS Vývojová psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/FP2Q Foundations of Psychology 2 Letní Angličtina 4  
KPS/IKVSS Interakční komunikativní výcvik Zimní a letní Čeština 4  
KPS/IKVS1 Interakční komunikativní výcvik Zimní Čeština 2  
KPS/KAPP1 Patopsychologie 1 Zimní Čeština 3  
KPS/KAPP2 Patopsychologie 2 Letní Čeština 4  
KPS/KAPSY Pedagogická psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/KAP1R Patopsychologie 1 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/KAP2R Patopsychologie 2 Zimní a letní Čeština 4  
KPS/KASOP Sociální psychologie Letní Čeština 5  
KPS/KAZPV Základy psychologie a vývoj. psychol. Zimní Čeština 5  
KPS/KAZVP Základy psychologie a vývoj. psychol. Zimní a letní Čeština 5  
KPS/KBPPS Patopsychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/KBPTE Psychoterapie Zimní Čeština 2  
KPS/KMTPS Patopsychologie Letní Čeština 4  
KPS/KNPST Psychoterapie Zimní Čeština 1  
KPS/KNSPS Sociální psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/KOBPS Obecná psychologie Zimní Čeština 5  
KPS/KOPSY Obecná psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KPS/KPDMA Kapitoly z psychologie dítěte Zimní Čeština 2  
KPS/KPDMS Kapitoly z psychologie dítěte Zimní Čeština 2  
KPS/KPEPS Pedagogická psychologie Letní Čeština 3  
KPS/KPCHR Psychoterapie Zimní a letní Čeština 3  
KPS/KPOMA Kapitoly z psychologie osobnosti Zimní Čeština 3  
KPS/KPOMS Kapitoly z psychologie osobnosti Zimní Čeština 3  
KPS/KPOPS Obecná psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/KPPPS Patopsychologie Letní Čeština 4  
KPS/KPPPT Pedagogická psychologie Letní Čeština 4  
KPS/KPPST Psychoterapie Letní Čeština 3  
KPS/KPSSO Kapitoly ze sociální psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/KPSSQ Sociální psychologie Letní Čeština 3  
KPS/KPSVY Kapitoly z vývojové psychologie Letní Čeština 4  
KPS/KPVPS Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/KSOCI Sociální psychologie Letní Čeština 4  
KPS/KTPPS Pedagogická psychologie Letní Čeština 3  
KPS/KTPPT Patopsychologie Letní Čeština 3  
KPS/KTVPS Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/KVOPO Ps. otázky prof. orientace a volby povol Zimní Čeština 4  
KPS/KVOPS Obecná psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/KVPPS Patopsychologie Zimní Čeština 4  
KPS/KVPPT Pedagogická psychologie Letní Čeština 3  
KPS/KVPT1 Psychoterapie 1 Zimní Čeština 2  
KPS/KVPT2 Psychoterapie 2 Letní Čeština 3  
KPS/KVVPS Vývojová psychologie Letní Čeština 4  
KPS/KVÝPS Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/KVYVO Vývojová psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KPS/KYKPS Vybrané kapitoly z psychologie Letní Čeština 3  
KPS/KYPSČ Význam psychologie v životě člověka Zimní Čeština 3  
KPS/KZDHQ Základy duševní hygieny Letní Čeština 2  
KPS/KZPPS Patopsychologie Zimní a letní Čeština 2  
KPS/KZPST Psychoterapie Zimní Čeština 3  
KPS/KŽS2 Žák sekundární školy 2 Letní Čeština 3  
KPS/K2OPS Obecná psychologie Zimní Čeština 5  
KPS/K2SOB Sociální psychologie Letní Čeština 3  
KPS/K2VYB Vývojová psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/LOVP Obecná a vývojová psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/LOVPS Obecná a vývojová psychologie Zimní Čeština 5  
KPS/LPAT1 Patopsychologie 1 Letní Čeština 5  
KPS/LPAT2 Patopsychologie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KPS/LPDI Psychologická diagnostika Letní Čeština 2  
KPS/LPKS Ps.kriz. situací a vyb.kap. z ps.rodiny Letní Čeština 2  
KPS/LPSP Pedagogická a sociální psychologie Letní Čeština 3  
KPS/LPSPS Pedagogická a sociální psychologie Letní Čeština 5  
KPS/LPTS1 Psychoterapie 1 Zimní Čeština 2  
KPS/LPTS2 Psychoterapie 2 Letní Čeština 3  
KPS/LPT1 Patopsychologie 1 Zimní Čeština 2  
KPS/LPT2 Patopsychologie 2 Letní Čeština 3  
KPS/LTER1 Psychoterapie 1 Letní Čeština 3  
KPS/LTER2 Psychoterapie 2 Zimní Čeština 4  
KPS/MOPSY Obecná psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/MOVPS Obecná psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/MPEPS Pedagogická psychologie Letní Čeština 3  
KPS/MPCHR Psychoterapie Letní Čeština 3  
KPS/MPSP Pedagogická psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/MPTPS Patopsychologie Letní Čeština 4  
KPS/MVÝPS Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/NAFMH Fundamentals of Mental Hygiene Letní Angličtina 2  
KPS/NAMDD Mental Development Disorders Letní Angličtina 3  
KPS/NAPEP Pedagogical psychology Zimní Angličtina 3  
KPS/NKIKV Interakční komunikační výcvik Zimní Čeština 3