Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti psychologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
EKO/EVOP Evoluční psychologie Letní Čeština 4  
FIF/93KD1 Efektivní komunikace Zimní a letní Čeština 5  
HUM/KIB11 Klinická psychologie Letní Čeština 3  
HUM/PA013 Komunikace Zimní Čeština 0  
HUM/PA022 Psychoterapie Zimní Čeština 2  
HUM/PB013 Komunikace Letní Čeština 3  
HUM/PB051 Zdravotnická, lékařská psychologie Letní Čeština 3  
HUM/PKB51 Zdravotnická, lékařská psychologie Letní Čeština 3  
HUM/RB012 Lékařská psychologie Letní Čeština 2  
KAE/MPS Manažerská psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/CKOMQ Verbální a neverbální komunikace Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/COMM Verbální a nonverbální komunikace Zimní a letní Čeština 1  
KAJ/VNVCQ Verbal and Non-verbal Communication Zimní a letní Angličtina 2  
KAL/AW1 English Academic Writing 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/AW2 English Academic Writing 2 Letní Angličtina 4  
KAT/@SECO Counseling in Special Education Letní Angličtina 5  
KAZ/NSPPD Psychologie a pedagogika s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KBH/LDC Leadership Communication Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT Čítanka textů z kognitivní lingvistiky Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT2 Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2 Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VCIT3 Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 3 Zimní a letní Čeština 4  
KBH/VPCT Praktická cvičení z tvarosloví Zimní a letní Čeština 2  
KMU/AHPS Aplikovaná hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HAM Hudba a mozek Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPS Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPSK Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPSU Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK1 Specializační kurz syst. muzikologie 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK3 Specializační kurz syst. muzikologie 3 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK4 Specializační kurz syst. muzikologie 4 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK5 Specializační kurz syst. muzikologie 5 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK6 Specializační kurz syst. muzikologie 6 Zimní a letní Čeština 4  
KPS/DUHYG Dušev. hygiena pro učitele Letní Čeština 1  
KPS/KOPSY Obecná psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KPS/KPSVY Kapitoly z vývojové psychologie Letní Čeština 4  
KPS/MVÝPS Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPS/WPOR2 Poradenské služby v podmínkách školy...2 Zimní a letní Čeština 4  
KPS/WPSS1 Práce se skupinou 1 Letní Čeština 5  
KPS/WPSS2 Práce se skupinou 2 Letní Čeština 5  
KPS/WPSS3 Práce se skupinou 3 Letní Čeština 5  
KPS/WURZ1 Umění relaxace a zvládání stresu 1 Letní Čeština 5  
KPS/WURZ2 Umění relaxace a zvládání stresu 2 Letní Čeština 5  
KPS/WURZ3 Umění relaxace a zvládání stresu 3 Letní Čeština 5  
KPS/WURZ4 Umění relaxace a zvládání stresu 4 Letní Čeština 5  
KRL/EVZ2 Evaluace a zpětná vazba 2 Zimní a letní Čeština 2  
KRS/9OBH Obhajoba disertační práce Zimní a letní Čeština 0  
KSA/KPRI Psych. řízení vých. a vzděl. inst. - RVI Zimní a letní Čeština 4  
KSA/PPRI Psych. řízení vých. a vzděl. inst. - RVI Zimní a letní Čeština 4  
KSA/UFPM Uvědomění ve fen. přístupu v met. - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/VOP Vybrané otázky z dějin psych. a obe - KA Zimní a letní Čeština 3  
KSA/VOPD Vybrané otázky z dějin psychol. a obe - Zimní a letní Čeština 3  
OCH/BEPI Bez praxe do praxe I Zimní a letní Čeština 5  
OCH/BEPII Bez praxe do praxe II Zimní a letní Čeština 5  
ONK/VCA31 Molekulární onkologie pro praxi Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ONK/VC021 Psychol. aspekty v péči o pacienta Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PCH/ADV Adiktologický výzkum Zimní Čeština 3  
PCH/AD1 Adiktologie 1 Letní Čeština 4  
PCH/AD2 Adiktologie 2, nealk. drogy Zimní Čeština 3  
PCH/AD2A Adiktologie 2 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/AD2CN Adiktologie 2, nealkoholické drogy Zimní Čeština 3  
PCH/AD2M Adiktologie 2, nealkoholické drogy Zimní Čeština 3  
PCH/AD2N Adiktologie 2 Zimní Čeština 3  
PCH/APP1 Aplikace psychologie v personalistice1 Zimní Čeština 2  
PCH/APP1N Aplikace psychologie v personalistice1 Zimní Čeština 2  
PCH/APP2 Aplikace psychologie v personalistice2 Letní Čeština 2  
PCH/APP2N Aplikace psychologie v personalistice2 Letní Čeština 2  
PCH/APZA2 Aplikovaná psychoanalýza 2 Letní Čeština 2  
PCH/APZA3 Aplikovaná psychoanalýza 3 Zimní Čeština 3  
PCH/BCDP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
PCH/BSZ1 Obecná psychologie Zimní a letní Čeština 0  
PCH/BSZ2 Základy klinické psychologie Zimní a letní Čeština 0  
PCH/BSZ3 Sociální psychologie Zimní a letní Čeština 0  
PCH/BSZ4 Psychodiagnostika Zimní a letní Čeština 0  
PCH/CZP1 Cvičení z psychoterapie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/CZP2 Cvičení z psychoterapie 2 Letní Čeština 2  
PCH/DAVS Daseinsanalytický výklad snů Zimní Čeština 2  
PCH/DAVSN Daseinsanalytický výklad snů Zimní Čeština 2  
PCH/DD Diferenciální diagnostika Letní Čeština 3  
PCH/DDM Diferenciální diagnostika Letní Čeština 3  
PCH/DDN Diferenciální diagnostika Letní Čeština 3  
PCH/DIS11 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 6  
PCH/DIS22 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 6  
PCH/DIS33 Diplomový seminář 3 Zimní a letní Čeština 6  
PCH/DIS44 Diplomový seminář 4 Zimní a letní Čeština 6  
PCH/DPM Diplomová práce Zimní a letní Čeština 10  
PCH/DPN Diplomová práce Zimní a letní Čeština 10  
PCH/DPS Didaktika psychologie Zimní Čeština 4  
PCH/DPSUZ Didaktika psychologie Zimní Čeština 0  
PCH/DPS1 Dějiny psychologie 1 Zimní Čeština 4  
PCH/DPS1B Dějiny psychologie 1 Zimní Čeština 4  
PCH/DPS1D Dějiny psychologie 1 Zimní Čeština 4  
PCH/DPS1K Dějiny psychologie 1 Zimní Čeština 4  
PCH/DPS2 Dějiny psychologie 2 Letní Čeština 4  
PCH/DPS2A Dějiny psychologie 2 Zimní a letní Čeština 7  
PCH/DPS2B Dějiny psychologie 2 Letní Čeština 4  
PCH/DPS2D Dějiny psychologie 2 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/DPS2K Dějiny psychologie 2 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/DPXB Diplomová praxe Zimní a letní Čeština 1  
PCH/DP1 Dopravní psychologie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/DP1CN Dopravní psychologie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/DP1M Dopravní psychologie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/DP1N Dopravní psychologie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/DP2 Dopravní psychologie 2 Letní Čeština 2  
PCH/DS1B Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/DS2B Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/EAR Ekologie a antropologie rodiny Zimní Čeština 3  
PCH/EM1B Experimentální metoda 1 Letní Čeština 2  
PCH/EM1D Experimentální metoda 1 Letní Čeština 2  
PCH/EM1K Experimentální metoda 1 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/EM2B Experimentální metoda 2 Zimní Čeština 3  
PCH/EM2D Experimentální metoda 2 Zimní Čeština 3  
PCH/EM2K Experimentální metoda 2 Zimní Čeština 2  
PCH/EPSY Ekonomická psychologie Letní Čeština 3  
PCH/ETL Etologie Letní Čeština 3  
PCH/ETLB Etologie Letní Čeština 3  
PCH/EVO Evoluční psychologie Letní Čeština 3  
PCH/EVP Etika v psychologii Letní Čeština 3  
PCH/EVPB Etika v psychologii Letní Čeština 3  
PCH/EVPD Etika v psychologii Letní Čeština 3  
PCH/EVPK Etika v psychologii Letní Čeština 2  
PCH/EXKB Exkurze Zimní Čeština 1  
PCH/EXP1 Experimentální psychologie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/EXP2 Experimentální psychologie 2 Letní Čeština 3  
PCH/FPP Forenzní a penitenciární psychologie Zimní Čeština 6  
PCH/HP Humanistická psychologie Letní Čeština 3  
PCH/HPB Humanistická psychologie Letní Čeština 3  
PCH/HPK Humanistická psychologie Zimní a letní Čeština 2  
PCH/HTPB Humanistická a transpersonální psych. Letní Čeština 3  
PCH/IDP1 Individuální diplomová praxe 1 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/IDP2 Individuální diplomová praxe 2 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/INPN Interkulturní psychologie Letní Čeština 2  
PCH/INTB Psychologie Inteligence Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PCH/IP Internetové poradenství Letní Čeština 3  
PCH/IPCN Internetové poradenství Letní Čeština 2  
PCH/IPM Internetové poradenství Letní Čeština 2  
PCH/IPN Internetové poradenství Letní Čeština 3  
PCH/IPV1 Interakční psychologický výcvik 1 Zimní Čeština 3  
PCH/IPV1A Interakční psychologický výcvik 1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/IPV1B Interakční psychologický výcvik 1 Zimní Čeština 3  
PCH/IPV1D Interakční psychologický výcvik 1 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/IPV1K Interakční psychologický výcvik 1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/IPV2 Interakční psychologický výcvik 2 Letní Čeština 2  
PCH/IPV2B Interakční psychologický výcvik 2 Letní Čeština 2  
PCH/IPV2D Interakční psychologický výcvik 2 Letní Čeština 2  
PCH/IPV2K Interakční psychologický výcvik 2 Letní Čeština 2  
PCH/IPV3 Interakční psychologický výcvik 3 Zimní Čeština 2  
PCH/IPV3B Interakční psychologický výcvik 3 Zimní Čeština 2  
PCH/IPV3D Interakční psychologický výcvik 3 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/IPV3K Interakční psychologický výcvik 3 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/IPV4 Interakční psychologický výcvik 4 Letní Čeština 2  
PCH/IPV4B Interakční psychologický výcvik 4 Letní Čeština 2  
PCH/IPV4D Interakční psychologický výcvik 4 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/IPV4K Interakční psychologický výcvik 4 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/KA2 Kulturní antropologie 2 Letní Čeština 3  
PCH/KA2B Kulturní antropologie 2 Letní Čeština 3  
PCH/KA2D Kulturní antropologie 2 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KA2K Kulturní antropologie 2 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KIKCN Krizová intervence Zimní Čeština 3  
PCH/KIKM Krizová intervence Zimní Čeština 4  
PCH/KIKMM Krizová intervence Zimní Čeština 3  
PCH/KIKN Krizová intervence Zimní Čeština 2  
PCH/KMB Kvantitativní metodologie Zimní Čeština 4  
PCH/KMDCN Kvantitativní metodol.- pokr.designy Letní Čeština 3  
PCH/KMEB Kvantitativní metodologie Letní Čeština 4  
PCH/KMPDM Kvantitativní metodol.- pokr.designy Letní Čeština 3  
PCH/KMPDN Kvantitativní metodol.- pokr.designy Letní Čeština 2  
PCH/KODO Komunikační dovednosti Letní Čeština 3  
PCH/KODOB Komunikační dovednosti Letní Čeština 3  
PCH/KODOD Komunikační dovednosti Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KODOK Komunikační dovednosti Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KPB Kognitivní psychologie Zimní Čeština 4  
PCH/KPD Kognitivní psychologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/KPK Kognitivní psychologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/KPM Kapitoly z psychosomatické medicíny Letní Čeština 2  
PCH/KPMB Kapitoly z psychosomatické medicíny Letní Čeština 2  
PCH/KPMD Kapitoly z psychosomatické medicíny Zimní a letní Čeština 2  
PCH/KPMK Kapitoly z psychosomatické medicíny Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KPOM Komparativní psychologie osobnosti Letní Čeština 3  
PCH/KPON Komparativní psychologie osobnosti Letní Čeština 3  
PCH/KPPDA Klin. psychol. a psychoter. dětí Zimní a letní Čeština 5  
PCH/KPR1 Klinická praxe 1 Zimní a letní Čeština 1  
PCH/KPR1B Klinická praxe 1 Zimní Čeština 1  
PCH/KPR1D Klinická praxe 1 Zimní a letní Čeština 1  
PCH/KPR1K Klinická praxe 1 Zimní a letní Čeština 1  
PCH/KPR2 Klinická praxe 2 Zimní a letní Čeština 1  
PCH/KPR2B Klinická praxe 2 Letní Čeština 1  
PCH/KPR2D Klinická praxe 2 Zimní a letní Čeština 1  
PCH/KPR2K Klinická praxe 2 Zimní a letní Čeština 1  
PCH/KPR3 Klinická praxe 3 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/KPR4 Klinická praxe 4 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/KTD Konstrukce testů a dotazníků Zimní Čeština 3  
PCH/KTDB Konstrukce testů a dotazníků Zimní Čeština 3  
PCH/KTDD Konstrukce testů a dotazníků Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KTDK Konstrukce testů a dotazníků Zimní a letní Čeština 3  
PCH/KYB Kyberpsychologie Zimní Čeština 3  
PCH/KYBM Kyberpsychologie Zimní Čeština 3  
PCH/KYBN Kyberpsychologie Zimní Čeština 3  
PCH/MADP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
PCH/MADPM Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
PCH/MAM Management marketingu Letní Čeština 3  
PCH/METD1 Metodologie 1-kvantitativní přístup Zimní a letní Čeština 5  
PCH/METD2 Metodologie 2-kvalitativní přístup Zimní a letní Čeština 2  
PCH/METD3 Metodologie 3-aplikace ve výzkumné praxi Zimní a letní Čeština 4  
PCH/MPP Psychologické porad. v soc. služ.- stáž Letní Čeština 2  
PCH/MPPM Psychologické porad. v soc. služ.- stáž Letní Čeština 2  
PCH/MPPN Psychologické porad. v soc. služ.-stáž Letní Čeština 2  
PCH/MPV1 Metodologie psycholog. výzkumu 1 Letní Čeština 2  
PCH/MPV2 Metodologie psychologického výzkumu 2 Zimní Čeština 3  
PCH/MPV3 Metodologie psychologického výzkumu 3 Letní Čeština 3  
PCH/MPV4 Metodologie psychologického výzkumu 4 Zimní Čeština 3  
PCH/MRP Manželské a rodinné poradenství Letní Čeština 5  
PCH/MRPM Manželské a rodinné poradenství Letní Čeština 3  
PCH/MRPN Manželské a rodinné poradenství Letní Čeština 3  
PCH/MVPCN Metodologie - výzkumná praktika Zimní Čeština 2  
PCH/MVPM Metodologie - výzkumná praktika Zimní Čeština 2  
PCH/MVPN Metodologie - výzkumná praktika Letní Čeština 3  
PCH/MVPO Metody výzkumu v psych. práce a org. Zimní Čeština 2  
PCH/MYROP Myšlení a rozhodování v praxi Zimní a letní Čeština 3  
PCH/MYRPN Myšlení a rozhodování v praxi Zimní Čeština 3  
PCH/MZPP Manažerská psych. a manaž. por. Letní Čeština 3  
PCH/MZPP2 Manažerská psychologie 2 Zimní Čeština 3  
PCH/MZP1M Manažerská psychologie 1 Letní Čeština 3  
PCH/MZP1N Manažerská psychologie 1 Letní Čeština 3  
PCH/MZP2M Manažerská psychologie 2 Zimní Čeština 2  
PCH/MZP2N Manažerská psychologie 2 Zimní Čeština 2  
PCH/NFYZ Neurofyziologie Letní Čeština 4  
PCH/NPS Neuropsychologie Letní Čeština, Angličtina 4  
PCH/NPSA Neuropsychologie Zimní a letní Čeština 5  
PCH/NPSCN Neuropsychologie Zimní Čeština 4  
PCH/NPSM Neuropsychologie Zimní Čeština 4  
PCH/NPSN Neuropsychologie Letní Čeština 4  
PCH/NRK Neuropsych. rehab. kognitivních funkcí Zimní Čeština 3  
PCH/NRKCN Neuropsych. rehab. kognitivních funkcí Zimní Čeština 2  
PCH/NRKN Neuropsych. rehab. kognitivních funkcí Zimní Čeština 3  
PCH/NRPM Psychologie v náhradní rodinné péči Zimní Čeština 2  
PCH/NRPN Psychologie v náhradní rodinné péči Zimní Čeština 2  
PCH/OKU Organizační kultura Letní Čeština 3  
PCH/OOSO1 Otázky socializace 1 Letní Čeština 5  
PCH/OPF Obecná psychofyziologie Zimní Čeština 2  
PCH/OPPP Odborná pedagogicko-psychologická praxe Zimní a letní Čeština 3  
PCH/OPPP1 Odborná pedagogicko-psychologická praxe Letní Čeština 3  
PCH/OPP1B Odborná pedagog. - psych. praxe 1 Zimní Čeština 2  
PCH/OPP2B Odborná pedagog. - psych. praxe 2 Letní Čeština 2  
PCH/OPT Obecná psychoterapie Zimní Čeština 7  
PCH/OPTCN Obecná psychoterapie Zimní Čeština 4  
PCH/OPTM Obecná psychoterapie Zimní Čeština 4  
PCH/OPTN Obecná psychoterapie Zimní Čeština 5  
PCH/OSO1 Otázky socializace 1 Letní Čeština 3  
PCH/OSO1B Otázky socializace 1 Letní Čeština 3  
PCH/OSO1D Otázky socializace 1 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/OSO1K Otázky socializace 1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/OSO2 Otázky socializace 2 Zimní Čeština 4  
PCH/OSO2B Otázky socializace 2 Zimní Čeština 4  
PCH/OSO2D Otázky socializace 2 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/OSO2K Otázky socializace 2 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/OSP Odborná studentská praxe Letní Čeština 2  
PCH/OSPB Odborná studentská praxe Letní Čeština 2  
PCH/PAD Psychologie agrese a destruktivity Zimní Čeština 3  
PCH/PADB Psychologie agrese a destruktivity Zimní Čeština 3  
PCH/PADD Psychologie agrese a destruktivity Zimní a letní Čeština 3  
PCH/PADK Psychologie agrese a destruktivity Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PDD Psychodiagnostika dětí Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PDG Psychodiagnostika dětí Letní Čeština 3  
PCH/PDGD2 Psychodiagnostika dospělých2 Letní Čeština 3  
PCH/PD1 Psychoterapie dětí 1 Letní Čeština 3  
PCH/PD1CN Psychoterapie dětí 1 Letní Čeština 3  
PCH/PD1M Psychoterapie dětí 1 Letní Čeština 3  
PCH/PD1N Psychoterapie dětí 1 Letní Čeština 3  
PCH/PD2 Psychoterapie dětí 2 Zimní Čeština 3  
PCH/PD2M Psychoterapie dětí 2 Zimní Čeština 3  
PCH/PD2N Psychoterapie dětí 2 Zimní Čeština 3  
PCH/PEDM Pedagogická psychologie Zimní Čeština 3  
PCH/PGD1B Psychodiagnostika dospělých1 Zimní Čeština 2  
PCH/PGD2B Psychodiagnostika dospělých2 Letní Čeština 3  
PCH/PGES Psychologie genderu a sexuality Zimní Čeština, Angličtina 4  
PCH/PGYN Psychologie v gynekologii a porodnictví Letní Čeština 2  
PCH/PHYG Psychohygiena Letní Čeština 3  
PCH/PHYGM Psychohygiena Letní Čeština 2  
PCH/PHYGN Psychohygiena Letní Čeština 2  
PCH/PCHA Psychometrie Zimní a letní Čeština 5  
PCH/PCHA2 Psychometrie 2 Letní Čeština 5  
PCH/PCHLB Psycholingvistika Letní Čeština 2  
PCH/PCH1 Psychometrie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/PCH1B Psychometrie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/PCH1D Psychometrie 1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PCH1K Psychometrie 1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PCH2 Psychometrie 2 Letní Čeština 4  
PCH/PCH2B Psychometrie 2 Letní Čeština 4  
PCH/PCH2D Psychometrie 2 Letní Čeština 4  
PCH/PCH2K Psychometrie 2 Letní Čeština 2  
PCH/PCH3 Psychometrie 3 Letní Čeština 5  
PCH/PM Personální management Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PMA Personální management Zimní a letní Čeština 4  
PCH/PMN Personální management Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PNA Psychologie náboženství Zimní Čeština 3  
PCH/PNAB Psychologie náboženství Zimní Čeština 3  
PCH/PNAD Psychologie náboženství Zimní a letní Čeština 3  
PCH/PNAK Psychologie náboženství Zimní a letní Čeština 3  
PCH/POCM Počítačové psychodiagnostické metody Zimní Čeština 2  
PCH/POCMB Počítačové psychodiagnostické metody Zimní Čeština 2  
PCH/POCMD Počítačové psychodiagnostické metody Zimní a letní Čeština 2  
PCH/POCMK Počítačové psychodiagnostické metody Zimní a letní Čeština 2  
PCH/POL Psychologie v policejní praxi Zimní Čeština 2  
PCH/POLM Policejní psychologie Letní Čeština 2  
PCH/POLN Policejní psychologie Zimní Čeština 2  
PCH/POP Politická psychologie Letní Čeština 3  
PCH/POPCN Politická psychologie Letní Čeština 2  
PCH/POPM Politická psychologie Letní Čeština 2  
PCH/POPN Politická psychologie Letní Čeština 3  
PCH/PO1 Psychologie osobnosti1 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PO2 Psychologie osobnosti2 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/PPC Písemná práce Letní Čeština 5  
PCH/PPCN Pedagogická psychologie Zimní Čeština 3  
PCH/PPN Pedagogická psychologie Letní Čeština 3  
PCH/PPOD Psychologie podnikání Zimní Čeština 2  
PCH/PPODN Psychologie podnikání Zimní Čeština 2  
PCH/PPP1 Praxe v psychologii práce 1 Zimní a letní Čeština 1  
PCH/PPTD Patopsychologie dětí Zimní Čeština 4  
PCH/PPTDB Patopsychologie dětí Zimní Čeština 4  
PCH/PPTDD Patopsychologie dětí Zimní a letní Čeština 4  
PCH/PPTDK Patopsychologie dětí Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PPT1 Psychopatologie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/PPT2 Psychopatologie 2 Letní Čeština 4  
PCH/PPUUZ Psychologie pro učitele Zimní a letní Čeština 0  
PCH/PROM Projektový management 1 Zimní Čeština, Angličtina 4  
PCH/PSFI1 Filmový seminář 1 Zimní Čeština 2  
PCH/PSFI2 Filmový seminář 2 Letní Čeština 2  
PCH/PSF1B Filmový seminář 1 Zimní Čeština 2  
PCH/PSF1D Filmový seminář 1 Zimní Čeština 2  
PCH/PSF2B Filmový seminář 2 Letní Čeština 2  
PCH/PSF2D Filmový seminář 2 Letní Čeština 2  
PCH/PSH Psychologie hodnot Zimní a letní Čeština 4  
PCH/PSM2 Metodologie2 Zimní Čeština 4  
PCH/PSM3 Metodologie3 Letní Čeština 3  
PCH/PSN Psychoonkologie a pacient se som. onem. Zimní a letní Čeština 2  
PCH/PSNM Psychoonkologie a pacient se som. onem. Zimní Čeština 2  
PCH/PSNN Psychoonkologie a pacient se som. onem. Zimní Čeština 2  
PCH/PSR Psychologie rodiny Zimní Čeština 3  
PCH/PSRA Psychologie rodiny Zimní a letní Čeština 4  
PCH/PSRM Psychologie rodiny Zimní Čeština 3  
PCH/PSRN Psychologie rodiny Zimní Čeština 3  
PCH/PTO1 Psychodyn. teorie osobnosti 1 Zimní Čeština 3  
PCH/PTO2 Psychodyn. teorie osobnosti 2 Letní Čeština 4  
PCH/PTPD Patopsychologie dětí Zimní a letní Čeština 4  
PCH/PVM Psychologie veřejného mínění Zimní Čeština 3  
PCH/PVMCN Psychologie veřejného mínění Zimní Čeština 2  
PCH/PVMM Psychologie veřejného mínění Zimní Čeština 2  
PCH/PVMN Psychologie veřejného mínění Zimní Čeština 3  
PCH/PVYCN Psychologie a výběr zaměstnanců Zimní Čeština 3  
PCH/PVYP Psychologie a výběr pracovníků Zimní Čeština 3  
PCH/PVYPM Psychologie a výběr zaměstnanců Zimní Čeština 3  
PCH/PVYPN Psychologie a výběr zaměstnanců Zimní Čeština 2  
PCH/PZZP Psychologie zrakově postižených Zimní Čeština 3  
PCH/PZZPN Psychologie zrakově postižených Zimní Čeština 3  
PCH/QMB Kvalitativní metodologie Letní Čeština 3  
PCH/QMD Kvalitativní metodologie Zimní a letní Čeština 3  
PCH/QMEB Kvalitativní metodologie Zimní Čeština 3  
PCH/QMED Kvalitativní metodologie Zimní Čeština 3  
PCH/QMK Kvalitativní metodologie Zimní a letní Čeština 2  
PCH/RL1M Řízení lidských zdrojů 1 Zimní Čeština 3  
PCH/RL2M Řízení lidských zdrojů 2 Letní Čeština 3  
PCH/RMC1N Rorschachova metoda 1 Zimní Čeština 3  
PCH/RME1 Rorschachova metoda 1 Zimní Čeština 2  
PCH/RME1M Rorschachova metoda 1 Zimní Čeština 3  
PCH/RME1N Rorschachova metoda 1 Zimní Čeština 2  
PCH/RME2 Rorschachova metoda 2 Letní Čeština 2  
PCH/RME2M Rorschachova metoda 2 Letní Čeština 3  
PCH/RME2N Rorschachova metoda 2 Letní Čeština 2  
PCH/RME3 Rorschachova metoda 3 Zimní Čeština 3  
PCH/RME3M Rorschachova metoda 3 Zimní Čeština 3  
PCH/RME3N Rorschachova metoda 3 Zimní Čeština 3  
PCH/RMT Relaxační a meditační techniky Zimní Čeština 3  
PCH/RM2CN Rorschachova metoda 2 Letní Čeština 3  
PCH/SBZKB Bakalářská státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
PCH/SEPP Seminář k písem. pracím Letní Čeština 2  
PCH/SEX Sexuální psychologie Letní Čeština 4  
PCH/SHC Soc. služby a člověk s handicapem Zimní Čeština 4  
PCH/SHCB Soc. služby a člověk s handicapem Zimní Čeština 4  
PCH/SHCD Soc. služby a člověk s handicapem Zimní Čeština 4  
PCH/SHCK Soc. služby a člověk s handicapem Zimní Čeština 2  
PCH/SHV Statistické hodnocení výzkumu Letní Čeština 2  
PCH/SK Sociální komunikace Zimní Čeština 3  
PCH/SKB Sociální komunikace Zimní Čeština 3  
PCH/SKCN Pedagogickopsych. poradenství - praxe Zimní Čeština 2  
PCH/SKD Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 3  
PCH/SKK Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 2  
PCH/SKOCN Pedagogickopsychologické poradenství Zimní Čeština 3  
PCH/SKOP Pedagogickopsychologické poradenství Zimní a letní Čeština 3  
PCH/SKOPM Pedagogickopsychologické poradenství Zimní Čeština 3  
PCH/SKOPN Pedagogickopsychologické poradenství Letní Čeština 3  
PCH/SMP1 Statistické metody v psychologii 1 Zimní Čeština 3  
PCH/SMP1B Statistické metody v psychologii 1 Zimní Čeština 2  
PCH/SMP1D Statistické metody v psychologii 1 Zimní Čeština 2  
PCH/SMP1K Statistické metody v psychologii 1 Zimní Čeština 2  
PCH/SMP2 Statistické metody v psychologii 2 Letní Čeština 3  
PCH/SMP2B Statistické metody v psychologii 2 Letní Čeština 4  
PCH/SMP2D Statistické metody v psychologii 2 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/SMP2K Statistické metody v psychologii 2 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/SM1 Self management 1 Zimní Čeština 3  
PCH/SM2 Self management 2 Letní Čeština 3  
PCH/SOM Speciální otázky metodologie Letní Čeština 2  
PCH/SOM1 Speciální otázky metodologie 1 Zimní Čeština 2  
PCH/SOM2 Speciální otázky metodologie 2 Letní Čeština 3  
PCH/SOPDA Speciální otázky psychodiagnostiky A Zimní Čeština 3  
PCH/SOPDB Speciální otázky psychodiagnostiky B Letní Čeština 4  
PCH/SOPF Speciální otázky psychofyziologie Letní Čeština 3  
PCH/SOPO Speciální otázky psychologie osobnosti Letní Čeština 5  
PCH/SOPOA Speciální otázky psychologie osobnosti Zimní a letní Čeština 4  
PCH/SOPOB Speciální otázky psychologie osobnosti Letní Čeština 5  
PCH/SOPOD Speciální otázky psychologie osobnosti Zimní a letní Čeština 5  
PCH/SOPOK Speciální otázky psychologie osobnosti Zimní a letní Čeština 3  
PCH/SOPP Speciální otázky pedagogické psychologie Letní Čeština 3  
PCH/SOPPB Speciální otázky pedagogické psychologie Letní Čeština 3  
PCH/SOPPD Speciální otázky pedagogické psychologie Zimní a letní Čeština 3  
PCH/SOPPK Speciální otázky pedagogické psychologie Zimní a letní Čeština 2  
PCH/SOPTM Speciální otázky psychoanal.teorie Letní Čeština 3  
PCH/SOPTN Speciální otázky psychoanal.teorie Letní Čeština 3  
PCH/SPB Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
PCH/SPD Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
PCH/SPN Školní psychologie Zimní a letní Čeština 3  
PCH/SPOR Speciální otázky poradenské psychologie Letní Čeština 2  
PCH/SPORN Speciální otázky poradenské psychologie Zimní Čeština 2  
PCH/SPP Sociální psychologie práce Zimní Čeština 4  
PCH/SPPA Sociální psychologie práce Zimní a letní Čeština 4  
PCH/SPPM Sociální psychologie práce Zimní Čeština 3  
PCH/SPPN Sociální psychologie práce Zimní Čeština 3  
PCH/SPS Pedagogickopsychol.poradenství, stáž Zimní a letní Čeština 1  
PCH/SPSM Pedagogickopsychol.poradenství, praxe Zimní Čeština 2  
PCH/SPSN Pedagogickopsychol.poradenství, stáž Zimní a letní Čeština 1  
PCH/SPT Speciální psychoterapie Letní Čeština 5  
PCH/SPTCN Speciální psychoterapie Letní Čeština 4  
PCH/SPTM Speciální psychoterapie Letní Čeština 4  
PCH/SPTN Speciální psychoterapie Letní Čeština 3  
PCH/SPZK Souborná postupová zkouška Zimní a letní Čeština 0  
PCH/SSMP2 Statistické metody v psychologii 2a Letní Čeština 1  
PCH/SUPV1 Supervizní seminář 1 Zimní Čeština 2  
PCH/SUPV2 Supervizní seminář 2 Letní Čeština 2  
PCH/SUV1M Supervizní seminář 1 Zimní Čeština 2  
PCH/SUV1N Supervizní seminář 1 Zimní Čeština 2  
PCH/SUV2M Supervizní seminář 2 Letní Čeština 2  
PCH/SUV2N Supervizní seminář 2 Letní Čeština 2  
PCH/SZZK Státní závěrečná zkouška z psychologie Zimní a letní Čeština 0  
PCH/SZ1 Psychologie osobnosti Zimní a letní Čeština 0  
PCH/SZ2 Klinická psychologie Zimní a letní Čeština 0  
PCH/SZ3 Psychologie práce a řízení Zimní a letní Čeština 0  
PCH/SZ4 Poradenská psychologie Zimní a letní Čeština 0  
PCH/SZ5 Pedagogická psychologie Zimní a letní Čeština 0  
PCH/TMP Týmová práce Letní Čeština 3  
PCH/TPOM Teorie poruch osobnosti Zimní Čeština 3  
PCH/TPON Teorie poruch osobnosti Zimní Čeština 3  
PCH/TRV Techniky a real. výzkumu Zimní a letní Čeština 4  
PCH/TSPV Teorie sociálně - psych. výcviku Zimní Čeština 3  
PCH/TSPVB Teorie sociálně - psych. výcviku Zimní a letní Čeština 3  
PCH/TSPVD Teorie sociálně - psych. výcviku Zimní a letní Čeština 3  
PCH/TSPVK Teorie sociálně - psych. výcviku Zimní a letní Čeština 2  
PCH/UDSP Úvod do školní psychologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/UDSPB Úvod do školní psychologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/UDSPD Úvod do školní psychologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/UDSPK Úvod do školní psychologie Zimní a letní Čeština 3  
PCH/UMPV Úvod do metodologie psycholog. výzkumu Zimní Čeština 4  
PCH/UNPS Úvod do neuropsychologie Zimní Čeština 4  
PCH/UOP Úvod do obecné psychologie Zimní Čeština 4  
PCH/UPK Úvod do práce s klientem Zimní Čeština 3  
PCH/UPO Úvod do psychologie osobnosti Zimní Čeština 3  
PCH/UPOB Úvod do psychologie osobnosti Zimní Čeština, Angličtina 3  
PCH/UPOD Úvod do psychologie osobnosti Zimní Čeština 3  
PCH/UPOK Úvod do psychologie osobnosti Zimní Čeština 4  
PCH/UPOR Úvod do poradenské psychologie Zimní Čeština 4  
PCH/UPORB Úvod do poradenské psychologie Zimní Čeština, Angličtina 4  
PCH/UPORD Úvod do poradenské psychologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/UPORK Úvod do poradenské psychologie Zimní a letní Čeština 3  
PCH/UPP Úvod do pedagogické psychologie Zimní Čeština 3  
PCH/UPPB Úvod do pedagogické psychologie Zimní Čeština 3  
PCH/UPPD Úvod do pedagogické psychologie Zimní a letní Čeština 3  
PCH/UPPK Úvod do pedagogické psychologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/UPR Úvod do ps. práce a řízení Zimní a letní Čeština 4  
PCH/UPTCN Úvod do psychoanalytických teorií Zimní Čeština 2  
PCH/UPTM Úvod do psychoanalytických teorií Zimní Čeština 2  
PCH/UPTN Úvod do psychoanalytických teorií Zimní Čeština 3  
PCH/USP Úvod do sociální psychologie Letní Čeština 3  
PCH/USPB Úvod do sociální psychologie Letní Čeština 3  
PCH/USPD Úvod do sociální psychologie Zimní a letní Čeština 3  
PCH/USPK Úvod do sociální psychologie Zimní a letní Čeština 4  
PCH/UUPO Úvod do psychologie osobnosti 1 Zimní Čeština 1  
PCH/UZDI1 Didaktika psychologie 1 Zimní a letní Čeština 0  
PCH/UZDI2 Didaktika psychologie 2 Zimní a letní Čeština 0  
PCH/VOOP Vybrané otázky obecné psychologie Letní Čeština 4  
PCH/VOOPB Vybrané otázky obecné psychologie Letní Čeština 4  
PCH/VOOPD Vybrané otázky obecné psychologie Letní Čeština 4  
PCH/VOOPK Vybrané otázky obecné psychologie Letní Čeština 4  
PCH/VOPN Vybrané otázky psychologie náboženství Letní Čeština 3  
PCH/VOPNB Vybrané otázky psychologie náboženství Letní Čeština 3  
PCH/VOPND Vybrané otázky psychologie náboženství Zimní a letní Čeština 3  
PCH/VOPNK Vybrané otázky psychologie náboženství Zimní a letní Čeština 2  
PCH/VPS1 Vývojová psychologie 1 Letní Čeština 4  
PCH/VPS1B Vývojová psychologie 1 Letní Čeština 4  
PCH/VPS1D Vývojová psychologie 1 Letní Čeština 4  
PCH/VPS1K Vývojová psychologie 1 Letní Čeština 4  
PCH/VPS2 Vývojová psychologie 2 Zimní Čeština 4  
PCH/VPS2B Vývojová psychologie 2 Zimní Čeština 4  
PCH/VPS2D Vývojová psychologie 2 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/VPS2K Vývojová psychologie 2 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/VPS3 Vývojová psychologie 3 Letní Čeština 4  
PCH/VPS3B Vývojová psychologie 3 Letní Čeština 4  
PCH/VPS3D Vývojová psychologie 3 Zimní a letní Čeština 4  
PCH/VPS3K Vývojová psychologie 3 Zimní a letní Čeština 2  
PCH/VSMCN Vícerozměrné statistické metody Zimní Čeština 2  
PCH/VSMM Vícerozměrné statistické metody Zimní Čeština 2  
PCH/VSMN Vícerozměrné statistické metody Letní Čeština 2  
PCH/VYTP Výpočetní technika v psychologii Zimní Čeština 2  
PCH/VYTPN Výpočetní technika v psychologii Zimní Čeština 2  
PCH/WLB Work life balance Zimní Čeština 3  
PCH/WLBM Work life balance Zimní Čeština 2  
PCH/WLBN Work life balance Zimní Čeština 2  
PCH/ZAFB Základy anatomie a fyziologie Zimní Čeština 4  
PCH/ZAPE Zážitková pedagogika Zimní Čeština 3  
PCH/ZAPEN Zážitková pedagogika Zimní Čeština 3  
PCH/ZERG Základy ergonomie Letní Čeština 2  
PCH/ZM1B Základy metodol. psych. výzkumu 1 Zimní Čeština 2  
PCH/ZM1D Základy metodologie psycholog. výzkumu 1 Zimní Čeština 2  
PCH/ZM1K Základy metodologie psycholog. výzkumu 1 Zimní Čeština 4  
PCH/ZM2B Základy metodologie psycholog. výzkumu 2 Letní Čeština 4  
PCH/ZSOC Základy sociologie Letní Čeština 3  
PCH/ZSOCB Základy sociologie Zimní Čeština 3  
PCH/ZSPM Základy speciální pedagogiky pro psychol Letní Čeština 3  
PCH/ZSPN Základy speciální pedagogiky pro psychol Letní Čeština 3  
PCH/ZVP Základy výpočetní techniky Letní Čeština 2  
PCH/ZVPB Základy výpočetní techniky Letní Čeština 2  
PCH/ZVPD Základy výpočetní techniky Zimní a letní Čeština 2  
PCH/ZVPK Základy výpočetní techniky Zimní a letní Čeština 2  
PCH/8OBD Dissertation Thesis Defense Zimní a letní Čeština 0  
PCH/8SDZK Final Doctoral Examination in Clinical P Zimní a letní Čeština 0  
PCH/8SDZP Final Doctoral Examination in Educationa Zimní a letní Čeština 0  
PCH/81AKP Clinical psychology Zimní a letní Angličtina 10  
PCH/81APO Personality and social psychology Zimní a letní Angličtina 10  
PCH/81APP Educational psychology Zimní a letní Angličtina 10  
PCH/81BC1 Paper in Journal RIV 1 Zimní a letní Čeština 10  
PCH/81BK1 Active conference participation 1 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/81BP1 Active conference participation 2 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/81BR1 Paper in Journal RIV 2 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/81CZS Foreign fellowship Zimní a letní Čeština 5  
PCH/82AS1 Invited expert seminar 1 Zimní a letní Angličtina 5  
PCH/82AW1 Invited expert workshop 1 Zimní a letní Angličtina 5  
PCH/85DIS Dissertation thesis submitting Zimní a letní Čeština 60  
PCH/85DS1 Dissertation thesis seminar 1 Zimní a letní Angličtina 5  
PCH/85DS2 Dissertation thesis seminar 2 Zimní a letní Angličtina 5  
PCH/9DIS Obhájení disertační práce - DSP Zimní a letní Čeština 25  
PCH/9KLP Zkouška z klinické psycholgie - DSP Zimní a letní Čeština 10  
PCH/9MET Zkouška z metodologie - DSP Zimní a letní Čeština 10  
PCH/9MMS Modul metodologicko-statistický - DSP Zimní a letní Čeština 8  
PCH/9MPM Modul projektový management - DSP Zimní a letní Čeština 8  
PCH/9M3P Modul ped., pub. a prez. dovedností -DSP Zimní a letní Čeština 8  
PCH/9PEP Zkouška z pedagogické psychologie - DSP Zimní a letní Čeština 10  
PCH/9POS Zkouška z psychologie osobnosti - DSP Zimní a letní Čeština 10  
PCH/9SEM Výběrové přednášky a semináře - DSP Zimní a letní Čeština 6  
PCH/9VVA Vědecko-výzkumná aktivita - DSP Zimní a letní Čeština 60  
PCH/9ZKP Státní doktorská zk. - klin. psych. -DSP Zimní a letní Čeština 15  
PCH/9ZPP Státní doktorská zk. - ped. psych. -DSP Zimní a letní Čeština 15  
PCH/91AKP Klinická psychologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
PCH/91APO Osobnost a sociální psychologie Zimní a letní Čeština 10  
PCH/91APP Pedagogická psychologie Zimní a letní Čeština 10  
PCH/91BC1 Článek v odborném časopisu RIV 1 Zimní a letní Čeština 10  
PCH/91BC2 Článek v odborném časopisu RIV 2 Zimní a letní Čeština 10  
PCH/91BC3 Článek v odborném časopisu RIV 3 Zimní a letní Čeština 10  
PCH/91BK1 Aktivní účast na konferenci 1 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/91BK2 Aktivní účast na konferenci 2 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/91BP1 Aktivní účast na konferenci 1 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/91BP2 Aktivní účast na konferenci 2 Zimní a letní Čeština 3  
PCH/91BR1 Článek v odborném časopisu RIV 1 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/91BR2 Článek v odborném časopisu RIV 2 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/91BR3 Článek v odborném časopisu RIV 3 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/91BR4 Článek v odborném časopisu RIV 4 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/91BR5 Článek v odborném časopisu RIV 5 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/91CZS Zahraniční stáž Zimní a letní Čeština 5  
PCH/91MPD Publikační dovednosti pro psychology Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/92AS1 Odborný seminář 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/92AS2 Odborný seminář 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/92AS5 Odborný seminář 5 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/92AW1 Odborný workshop 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/92AW2 Odborný workshop 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
PCH/92BCK Člověk a kyberprostor Zimní a letní Čeština 6  
PCH/92BPM Projektový management Zimní a letní Čeština 5  
PCH/95DIS Odevzdání disertační práce Zimní a letní Čeština 60  
PCH/95DS1 Disertační seminář 1 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/95DS2 Disertační seminář 2 Zimní a letní Čeština 5  
PCH/99OBD Obhajoba disertace Zimní a letní Čeština 0  
PCH/99ZZK Doktorská zkouška z klinické psych. Zimní a letní Čeština 0  
PCH/99ZZP Doktorská zkouška z pedagog. psych. Zimní a letní Čeština 0  
PSY/PA041 Psychopatologie, základy psychiatrie Zimní Čeština 3  
PSY/PKA41 Psychopatologie, základy psychiatrie Zimní Čeština 3  
PSY/RA021 Psychiatrie a psychoterapie Zimní Čeština 2  
PSY/VAA13 Medical Psychology 1 Zimní Angličtina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PSY/VAA31 Psychiatry and Psychother. in the Movies Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PSY/VAB13 Medical Psychology 2 Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PSY/VCA13 Lékařská psychologie 1 Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PSY/VCB13 Lékařská psychologie 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PSY/VCB31 Psychiatrie a psychoterapie ve filmu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PSY/VCB41 Relaxace a imaginace v psychiatrii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PSY/ZAB21 Psychology in Dental Practice Letní Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PSY/ZUB21 Psychologická propedeutika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/MA101 Psychohygiena manažera Letní Čeština 2  
SOL/MB102 Manipulace v mezilidské komunikaci Letní Čeština 2  
SOL/MB121 Vedení lidí a manažerské dovednosti Letní Čeština 6  
SOL/VAB32 Communication with a Patient in Praxis Letní Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VAB70 Basic Communication Ethics for Praxis Zimní Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VCA13 Sociální lékařství a lékařská etika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VCB32 Komunikace s pacientem v praxi Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
SOL/VC051 Komunikace s handicapovanými pacienty Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům