Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecně odborná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FIF/91MIZ Elektronické informační zdroje Zimní a letní Čeština 5  
KBF/DIPB1 Diplomový seminář 1 Letní Čeština 5  
KBF/DIPB3 Diplomový seminář 3 Letní Čeština 15  
KBH/VPCT Praktická cvičení z tvarosloví Zimní a letní Čeština 2  
KDU/BPS Badatelský proseminář Zimní a letní Čeština 3  
KFC/ACH Angličtina pro chemiky Zimní Čeština 3  
KKS/DSM2 Diplomový seminář pro MEHUSOP 2 Letní Čeština 1  
KKS/DSM3 Diplomový seminář pro MEHUSOP 3 Zimní Čeština 1  
KKS/1DSE2 Diplom. sem. pro charit. a soc. práci II Letní Čeština 1  
KKS/2DSE1 Diplom. sem. pro charit. a soc. práci I Zimní Čeština 1  
KSK/METS Metodologie a statistika Zimní a letní Čeština 5  
OCH/BEPI Bez praxe do praxe I Zimní a letní Čeština 5  
OCH/BEPII Bez praxe do praxe II Zimní a letní Čeština 5  
PCH/METD1 Metodologie 1-kvantitativní přístup Zimní a letní Čeština 5  
PCH/METD2 Metodologie 2-kvalitativní přístup Zimní a letní Čeština 2  
PCH/METD3 Metodologie 3-aplikace ve výzkumné praxi Zimní a letní Čeština 4  
PCH/MPV1 Metodologie psycholog. výzkumu 1 Letní Čeština 2  
PCH/QMB Kvalitativní metodologie Letní Čeština 3  
PCH/QMD Kvalitativní metodologie Zimní a letní Čeština 3  
PCH/QMEB Kvalitativní metodologie Zimní Čeština 3  
PCH/QMED Kvalitativní metodologie Zimní Čeština 3  
PCH/QMK Kvalitativní metodologie Zimní a letní Čeština 2  
PCH/UMPV Úvod do metodologie psycholog. výzkumu Zimní Čeština 4  
PCH/ZM1D Základy metodologie psycholog. výzkumu 1 Zimní Čeština 2  
PCH/ZM1K Základy metodologie psycholog. výzkumu 1 Zimní Čeština 4