Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FIF/93D Jak na disertaci Zimní a letní Čeština 5  
KCD/KDEV1 Kulturní dějiny Evropy I Zimní Čeština 2  
KCD/KDEV2 Kulturní dějiny Evropy II Letní Čeština 2  
KCD/KDE1 Kulturní dějiny Evropy I Zimní Čeština 3  
KCD/KDE2 Kulturní dějiny Evropy II Letní Čeština 3  
KEF/MATEM Matem. software v přírodovědných oborech Zimní a letní Čeština 4  
KKS/DSM1 Diplomový seminář pro MEHUSOP 1 Zimní Čeština 1  
KPE/PSB Politika v současném Bělorusku Zimní a letní Čeština 3  
KSK/EFL1 Anglický jazyk - úroveň 1 Zimní a letní Čeština 2  
KSK/EFL2 Anglický jazyk - úroveň 2 Zimní a letní Čeština 2  
KSK/@ELI2 English Language 2 Zimní a letní Angličtina 5  
KTE/ITG Technická grafika Zimní Čeština 3  
KTE/TG Technická grafika Zimní Čeština 3  
KTE/TGQ Technická grafika Zimní Čeština 3  
PRF/PGS00 Management vědy a výzkumu Zimní Angličtina 10  
VCJ/PREZ Prezentace v anglickém jazyce Zimní a letní Angličtina 3