Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie a dějiny umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
ASJ/KAU1 Kapitoly z asijského umění 1 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/AAC13 Art in the Czech lands 1350-1600 Letní Angličtina 4  
DVU/AAC9 Art in the Czech lands 900-1400 Zimní Angličtina 4  
DVU/ACFB Česká fotografie v letech 1948-1969 Zimní Čeština 3  
DVU/ACJC1 Umění v českých zemích 1000-1300 1 Letní Čeština 1  
DVU/ACJC2 Umění v českých zemích 1000-1300 2 Zimní Čeština 3  
DVU/ADSV1 Architektura 20. století 1 Zimní Čeština 2  
DVU/ADSV2 Architektura 20. století 2 Letní Čeština 5  
DVU/ADSW1 Dějiny sgrafita 1 Zimní Čeština 2  
DVU/ADSW2 Dějiny sgrafita 2 Letní Čeština 3  
DVU/ADU7P Renesance v Itálii a v Záalpí Zimní Čeština 3  
DVU/AD11D Úvod do evropského malířství 1550-1700 Zimní Čeština 3  
DVU/AD11U Úvod do teorie malířství Zimní Čeština 2  
DVU/AD6C1 Umění v českých zemích 1300-1420 1 Letní Čeština 1  
DVU/AD6C2 Umění v českých zemích 1300-1420 2 Zimní Čeština 3  
DVU/AEXA1 Uměnovědná exkurze 1 Zimní a letní Čeština 4  
DVU/AEXA2 Uměnovědná exkurze 2 Zimní a letní Čeština 4  
DVU/AEX1 Uměnovědná exkurze 1 Zimní a letní Čeština 6  
DVU/AEX2 Uměnovědná exkurze 2 Zimní a letní Čeština 6  
DVU/AFGRB Fotografie v galerijním prostoru Zimní Čeština 2  
DVU/AFTD1 Fotografie přelomu tisíciletí 1 Letní Čeština 4  
DVU/AFTD2 Fotografie přelomu tisíciletí 2 Letní Čeština 3  
DVU/AHAB1 Historická archeologie 1 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/AHAB2 Historická archeologie 2 Letní Čeština 3  
DVU/AIATZ Ikonografie antických témat - interpreta Zimní Čeština 3  
DVU/AIKW1 Úvod do ikonografie 1 Letní Čeština 1  
DVU/AIKW2 Úvod do ikonografie 2 Zimní Čeština 3  
DVU/AOMS1 Osobnosti moderního a současného umění 1 Zimní a letní Čeština 3  
DVU/AOMS2 Osobnosti moderního a současného umění 2 Zimní a letní Čeština 3  
DVU/AOMS3 Osobnosti moderního a současného umění 3 Zimní a letní Čeština 1  
DVU/APMP Praktické metody památkové péče Zimní a letní Čeština 3  
DVU/APPBL Archeologie v památkové praxi Zimní Čeština 4  
DVU/APRP1 Památky Olomoucka 1 Zimní Čeština 3  
DVU/APRP2 Památky Olomoucka 2 Letní Čeština 3  
DVU/APRP3 Památky Olomoucka 3 Zimní Čeština 2  
DVU/ARIS Restaurování in situ Letní Čeština 3  
DVU/ARUST Arabské umění v Evropě Letní Čeština 4  
DVU/ASSB1 Současný stav bádání v oboru 1 Zimní Čeština 2  
DVU/ASSB2 Současný stav bádání v oboru 2 Letní Čeština 2  
DVU/ASSB3 Současný stav bádání v oboru 3 Zimní Čeština 2  
DVU/ASSB4 Současný stav bádání v oboru 4 Letní Čeština 2  
DVU/ASSB5 Současný stav bádání v oboru 5 Zimní Čeština 2  
DVU/ASSB6 Současný stav bádání v oboru 6 Letní Čeština 2  
DVU/ASSB7 Současný stav bádání v oboru 7 Zimní Čeština 2  
DVU/ASSB8 Současný stav bádání v oboru 8 Letní Čeština 2  
DVU/ASSC1 Seminář středověkého umění 1 Zimní Čeština 3  
DVU/ASSC2 Seminář středověkého umění 2 Letní Čeština 3  
DVU/ATOC Kapitoly z evropského umění let 1350 ... Zimní Čeština 3  
DVU/AUSTP Úvod do studia dějin umění Zimní a letní Čeština 3  
DVU/A12D1 Architektura evropského baroka 1 Zimní Čeština 2  
DVU/A12D2 Architektura evropského baroka 2 Letní Čeština 3  
DVU/A13D1 Sochařství v českých zemích 1550-1800 1 Zimní Čeština 3  
DVU/A13D2 Sochařství v českých zemích 1550-1800 2 Letní Čeština 3  
DVU/A14D1 Evropské malířství 18.století 1 Letní Čeština 3  
DVU/A14D2 Evropské malířství 18. století 2 Zimní Čeština 3  
DVU/A17D1 Evropské malířství a soch. 20. století 1 Zimní Čeština 3  
DVU/A17D2 Evropské malířství a soch. 20. st. ... 2 Letní Čeština 3  
DVU/A19D1 Světová architektura 20. století 1 Zimní Čeština 3  
DVU/A19D2 Světová architektura 20. století 2 Letní Čeština 3  
DVU/A2OU1 Architektura 20. století 1 Zimní Čeština 3  
DVU/A2OU2 Architektura 20. století 2 Letní Čeština 4  
DVU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
DVU/BCDU Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
DVU/BCSZZ Bakalářská státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
DVU/BZ1 Dějiny umění v Čechách a na Moravě Zimní a letní Čeština 0  
DVU/BZ2 Dějiny evropského umění Zimní a letní Čeština 0  
DVU/BZ3 Historiografie dějin umění Zimní a letní Čeština 0  
DVU/DCFB1 Dějiny české fotografie 20. století 1 Zimní Čeština 3  
DVU/DCFB2 Dějiny české fotografie 20. století 2 Letní Čeština 3  
DVU/DFCB1 Dějiny české fotografie 20. století 1 Zimní Čeština 3  
DVU/DFCB2 Dějiny české fotografie 20. století 2 Letní Čeština 3  
DVU/DSFB1 Dějiny světové fotografie 1 Zimní Čeština 3  
DVU/DSFB2 Dějiny světové fotografie 2 Letní Čeština 3  
DVU/DSF1 Dějiny světové fotografie 1 Zimní Čeština 3  
DVU/DSF2 Dějiny světové fotografie 2 Letní Čeština 3  
DVU/DSW1 Dějiny sgrafita 1 Zimní Čeština 2  
DVU/DSW2 Dějiny sgrafita 2 Letní Čeština 2  
DVU/DU6H1 Umění v českých zemích 1300-1420 1 Letní Čeština 2  
DVU/DU6H2 Umění v českých zemích 1300-1420 2 Zimní Čeština 3  
DVU/DU7PE Renesance v Itálii a v Záalpí Zimní a letní Čeština 2  
DVU/DU9PA Evropské sochařství 16. století Zimní Čeština 3  
DVU/D10PA Evropské sochařství 17. a 18. století Letní Čeština 3  
DVU/D11D1 Evropské malířství 1550-1700 1 Letní Čeština 2  
DVU/D11D2 Evropské malířství 1550-1700 2 Zimní Čeština 3  
DVU/D11U1 Evropské malířství 1550-1700 1 Letní Čeština 3  
DVU/D11U2 Evropské malířství 1550-1700 2 Zimní Čeština 3  
DVU/D12V1 Architektura evropského baroka 1 Zimní Čeština 1  
DVU/D12V2 Architektura evropského baroka 2 Letní Čeština 4  
DVU/D13P1 Sochařství v českých zemích 1550-1800 1 Zimní Čeština 2  
DVU/D13P2 Sochařství v českých zemích 1550-1800 2 Letní Čeština 3  
DVU/D14D1 Evropské malířství 18. století 1 Letní Čeština 2  
DVU/D14D2 Evropské malířství 18. století 2 Zimní Čeština 3  
DVU/D15KA Evropské malířství a sochařství 19. st. Zimní Čeština 3  
DVU/D16KA Malířství a sochařství 19. století v ... Letní Čeština 3  
DVU/D16U Malířství a sochařství 19. století v ... Letní Čeština 3  
DVU/D17K1 Evropské malířství a soch. 20. století 1 Zimní Čeština 2  
DVU/D17K2 Evropské malířství a soch. 20. st. ... 2 Letní Čeština 3  
DVU/D18K1 Malířství a sochařství 20. století ... 1 Zimní Čeština 2  
DVU/D18K2 Malířství a sochařství 20. století ... 2 Letní Čeština 3  
DVU/D18U1 Malířství a sochařství 20. století ... 1 Zimní Čeština 3  
DVU/D18U2 Malířství a sochařství 20. století ... 2 Letní Čeština 3  
DVU/D19V1 Světová architektura 20. století 1 Zimní Čeština 1  
DVU/D19V2 Světová architektura 20. století 2 Letní Čeština 4  
DVU/HARB1 Historická archeologie 1 Zimní Čeština 2  
DVU/HARB2 Historická archeologie 2 Letní Čeština 4  
DVU/HDTO1 Historiografie dějin umění Zimní Čeština 5  
DVU/IKUC1 Ikonografie křesťanského umění 1 Zimní Čeština 2  
DVU/IKUC2 Ikonografie křesťanského umění 2 Letní Čeština 2  
DVU/KAUM1 Kapitoly z asijského umění 1 Zimní Čeština 2  
DVU/KAUM2 Kapitoly z asijského umění 2 Letní Čeština 4  
DVU/KEUM2 Kapitoly z evropského umění 19. století Letní Čeština 4  
DVU/KONTO Účast na vědecké konferenci Zimní a letní Čeština 6  
DVU/KUPG Kapitoly z umění paleolitu Letní Čeština 2  
DVU/MADP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
DVU/MASZZ Magisterská státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
DVU/MCJC1 Umění v českých zemích 1000-1300 1 Letní Čeština 2  
DVU/MCJC2 Umění v českých zemích 1000-1300 2 Zimní Čeština 3  
DVU/MIED1 Metodologie interpretace malířství 1 Letní Čeština 2  
DVU/MIED2 Metodologie interpretace malířství 2 Zimní Čeština 5  
DVU/MSEKA Malířství a sochařství evropské ... Letní Čeština 4  
DVU/ODEP1 Uměnovědná exkurze 1 Zimní a letní Čeština 4  
DVU/ODEP2 Uměnovědná exkurze 2 Zimní a letní Čeština 4  
DVU/ODPPE Odborná praxe Zimní a letní Čeština 3  
DVU/ODPRE Odborná praxe Zimní a letní Čeština 3  
DVU/OMSUD Osobnosti moderního a současného umění Zimní a letní Čeština 2  
DVU/OMSU1 Osobnosti moderního a současného umění 1 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/OMSU2 Osobnosti moderního a současného umění 2 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/PARK1 Praktikum archivnictví 1 Zimní Čeština 3  
DVU/PARK2 Praktikum archivnictví 2 Letní Čeština 3  
DVU/PAVN1 Audiovizuální praktikum 1 Zimní Čeština 2  
DVU/PAVN2 Audiovizuální praktikum 2 Letní Čeština 2  
DVU/PDUC1 Úvod do teorie malířství a sochařství Zimní Čeština 4  
DVU/PDUC2 Kapitoly z dějin umění 1 Letní Čeština 4  
DVU/PDU1 Umění v českých zemích do 10. století Zimní Čeština 4  
DVU/PDU10 Kapitoly z dějin umění 7 Zimní Čeština 3  
DVU/PDU2 Umění v českých zemích 1000-1300 1 Letní Čeština 4  
DVU/PDU3 Kapitoly z dějin umění 2 Letní Čeština 3  
DVU/PDU4 Kapitoly z dějin umění 5 Zimní Čeština 4  
DVU/PDU7 Kapitoly z dějin umění 3 Zimní Čeština 3  
DVU/PDU8 Kapitoly z dějin umění 4 Letní Čeština 3  
DVU/PDU9 Kapitoly z dějin umění 6 Letní Čeština 3  
DVU/PFOJ2 Praktikum fotografie Letní Čeština 3  
DVU/PRGP1 Památky Olomoucka 1 Zimní Čeština 2  
DVU/PRGP2 Památky Olomoucka 2 Letní Čeština 2  
DVU/PUBTO Publikace v odborném tisku Zimní a letní Čeština 6  
DVU/SDU1 Seminář k diplomové práci 1 Zimní Čeština 10  
DVU/SDU2 Seminář k diplomové práci 2 Letní Čeština 10  
DVU/SEWA1 Organizace odborné exkurze 1 Letní Čeština 2  
DVU/SEWA2 Organizace odborné exkurze 2 Letní Čeština 2  
DVU/SKDPA Santini v kontextu doby Zimní Čeština 4  
DVU/SKMCE Středověká knižní malba Zimní Čeština 4  
DVU/SOIP Sochařství 15. stol. v Itálii Zimní Čeština 3  
DVU/SPPPE Systém a praxe památkové péče Letní Čeština 4  
DVU/SSBC1 Současný stav bádání v oboru 1 Zimní Čeština 2  
DVU/SSBC2 Současný stav bádání v oboru 2 Letní Čeština 2  
DVU/SSB10 Současný stav bádání v oboru 10 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/SSB9 Současný stav bádání v oboru 9 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/SSUC1 Seminář středověkého umění 1 Zimní Čeština 2  
DVU/SSUC2 Seminář středověkého umění 2 Letní Čeština 2  
DVU/SSUST Současné světové umění Zimní Čeština 4  
DVU/SSZU Specializační souborná zkouška Zimní a letní Čeština 1  
DVU/STKBL Středověká kultura Letní Čeština 4  
DVU/STPA1 Úvod do teorie sochařství Zimní Čeština 2  
DVU/STRBL Umění v českých zemích do 10. století Zimní Čeština 3  
DVU/SUMST Španělské umění 15. až 18. století Letní Čeština 4  
DVU/SUSCE Speciální uměnovědný seminář Zimní Čeština 2  
DVU/SUSM2 Speciální uměnovědný seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
DVU/SUSM3 Speciální uměnovědný seminář 3 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/SUSM5 Speciální uměnovědný seminář 5 Zimní a letní Čeština 3  
DVU/SUSM6 Speciální uměnovědný seminář 6 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/SUSM9 Speciální uměnovědný seminář 9 Letní Čeština 2  
DVU/SUS10 Speciální uměnovědný seminář 10 Zimní a letní Čeština 2  
DVU/SZ1 Dějiny umění v Čechách a na Moravě Zimní a letní Čeština 0  
DVU/SZ2 Dějiny evropského umění Zimní a letní Čeština 0  
DVU/SZ3 Historiografie dějin umění Zimní a letní Čeština 0  
DVU/SZ4 Teorie a dějiny památkové péče Zimní a letní Čeština 0  
DVU/TMSTE Teorie a systém muzeí a galerií Zimní Čeština 5  
DVU/TOPHL Kapitoly z evropského umění let 1350 ... Zimní Čeština 2  
DVU/TOPM Teorie obrazu Zimní Čeština 1  
DVU/UCZH1 Umění v českých zemích 1420-1526 1 Zimní Čeština 2  
DVU/UCZH2 Umění v českých zemích 1420-1526 2 Letní Čeština 4  
DVU/UHDT2 Úvod do historiografie dějin umění Letní Čeština 3  
DVU/UIKC1 Úvod do ikonografie 1 Letní Čeština 2  
DVU/UIKC2 Úvod do ikonografie 2 Zimní Čeština 3  
DVU/UIKP3 Úvod do ikonografie 3 Letní Čeština 3  
DVU/ULA1 Latinskoamerické umění 1 Zimní Čeština 3  
DVU/ULA2 Latinskoamerické umění 2 Letní Čeština 3  
DVU/UMHL1 Umění v českých zemích 1300-1550 1 Zimní Čeština 2  
DVU/UMHL2 Umění v českých zemích 1300-1550 2 Letní Čeština 2  
DVU/UOPE1 Dějiny výtvarné kultury na Olomoucku 1 Zimní a letní Čeština 4  
DVU/UOPE2 Dějiny výtvarné kultury na Olomoucku 2 Letní Čeština 2  
DVU/USTP1 Úvod do studia dějin umění 1 Zimní Čeština 2  
DVU/USTP2 Úvod do studia dějin umění 2 Letní Čeština 4  
DVU/UTMD Úvod do teorie malířství Zimní Čeština 4  
DVU/UTMD1 Úvod do teorie malířství Zimní Čeština 2  
DVU/UTSPA Úvod do teorie sochařství Zimní Čeština 3  
DVU/UTSPU Úvod do teorie sochařství Zimní Čeština 2  
DVU/VARWE Vybrané aspekty renesančního umění Zimní Čeština 2  
DVU/VARW1 Vybrané aspekty renesančního umění 1 Zimní Čeština 2  
DVU/VARW2 Vybrané aspekty renesančního umění 2 Letní Čeština 2  
DVU/VKUM8 Vybrané kapitoly z dějin umění 8 Zimní a letní Čeština 3  
DVU/VKUM9 Vybrané kapitoly z dějin umění 9 Zimní a letní Čeština 3  
DVU/VKU10 Vybrané kapitoly z dějin umění 10 Zimní a letní Čeština 3  
DVU/VPPPE Vývoj péče o památky Zimní Čeština 4  
DVU/ZASO Interpretace architektury 19.st. Zimní Čeština 4  
DVU/ZNATO Znalectví Zimní a letní Čeština 5  
DVU/ZNRTO Znalectví a restaurování Zimní Čeština 5  
DVU/9BDU1 Bádání v dějinách umění DS1 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9BDU2 Bádání v dějinách umění DS2 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9BD1 Bádání v dějinách umění DS1 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9BD2 Bádání v dějinách umění DS2 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9BTU1 Bádání v teorii umění DS1 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9BT1 Bádání v teorii umění DS1 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9DP1 Příprava disertační práce 1 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9DP2 Příprava disertační práce 2 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9ODSP Obhajoba disertační práce Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9PDP1 Příprava disertační práce 1 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9PDP2 Příprava disertační práce 2 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9PR1 Seminář disertační práce 1 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9PR2 Seminář disertační práce 2 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9SBD1 Současné bádání DS1 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9SBD2 Současné bádání DS2 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9SB1 Současné bádání DS1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/9SB2 Současné bádání DS2 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/9SDP1 Seminář disertační přípravy 1 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9SDP2 Seminář disertační přípravy 2 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9SDU1 Seminář DS dějin umění 1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/9SDU2 Seminář DS dějin umění 2 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/9SDZ Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9SD1 Seminář disertační přípravy 1 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9SD2 Seminář disertační přípravy 2 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9SED1 Seminář DS dějin umění 1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/9SED2 Seminář DS dějin umění 2 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/9SPR1 Seminář disertační práce 1 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9SPR2 Seminář disertační práce 2 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9STD1 Seminář DS teorie a dějin umění 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 10  
DVU/9STD2 Seminář DS teorie a dějin umění 2 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9STU1 Seminář DS teorie umění 1 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9STU2 Seminář DS teorie umění 2 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/9SU1 Semínář DS teorie umění 1 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9SU2 Seminář DS teorie umění 2 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/9TDU1 Seminář DS teorie a dějin umění 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
DVU/9TDU2 Seminář DS teorie a dějin umění 2 Zimní a letní Čeština 0  
DVU/91AD1 Seminář DS dějin umění 1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91BD2 Vystoupení s příspěvkem na dom. konferen Zimní a letní Čeština 3  
DVU/91BD3 Vystoupení s příspěvkem na dom. konferen Zimní a letní Čeština 3  
DVU/91BD4 Vystoupení s příspěvkem na dom. konferen Zimní a letní Čeština 3  
DVU/91BI2 Publikace Jimp, ERIH Int1, Scopus Zimní a letní Čeština 25  
DVU/91BI3 Publikace Jimp, ERIH Int1, Scopus Zimní a letní Čeština 25  
DVU/91BI4 Publikace Jimp, ERIH Int1, Scopus Zimní a letní Čeština 25  
DVU/91BM2 Vystoupení s příspěvkem na zahr. konfer. Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91BM3 Vystoupení s příspěvkem na zahr. konfer. Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91BM4 Vystoupení s příspěvkem na zahr. konfer. Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91BN2 Publikace Jneimp, ERIH INT2 Zimní a letní Čeština 15  
DVU/91BN3 Publikace Jneimp, ERIH INT2 Zimní a letní Čeština 15  
DVU/91BN4 Publikace Jneimp, ERIH INT2 Zimní a letní Čeština 15  
DVU/91BPI Publikace Jimp, ERIH Int1, Scopus Zimní a letní Čeština 25  
DVU/91BPN Publikace Jneimp, ERIH INT2 Zimní a letní Čeština 15  
DVU/91BPR Publikace Jrec, ERIH NAT Zimní a letní Čeština 10  
DVU/91BR2 Publikace Jrec, ERIH NAT Zimní a letní Čeština 10  
DVU/91BR3 Publikace Jrec, ERIH NAT Zimní a letní Čeština 10  
DVU/91BR4 Publikace Jrec, ERIH NAT Zimní a letní Čeština 10  
DVU/91BVD Vystoupení s příspěvkem na dom. konferen Zimní a letní Čeština 3  
DVU/91BVM Vystoupení s příspěvkem na zahr. konfer. Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91CZ1 Zahraniční stáž do 7 dní Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91CZ2 Zahraniční stáž do 30 dní Zimní a letní Čeština 10  
DVU/91CZ3 Zahraniční stáž nad 30 dní Zimní a letní Čeština 20  
DVU/91C12 Zahraniční stáž do 7 dní Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91C13 Zahraniční stáž do 7 dní Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91C14 Zahraniční stáž do 7 dní Zimní a letní Čeština 5  
DVU/91C22 Zahraniční stáž do 30 dní Zimní a letní Čeština 10  
DVU/91C23 Zahraniční stáž do 30 dní Zimní a letní Čeština 10  
DVU/91C24 Zahraniční stáž do 30 dní Zimní a letní Čeština 10  
DVU/91C32 Zahraniční stáž nad 30 dní Zimní a letní Čeština 20  
DVU/91C33 Zahraniční stáž nad 30 dní Zimní a letní Čeština 20  
DVU/91C34 Zahraniční stáž nad 30 dní Zimní a letní Čeština 20  
DVU/92AD1 Současné bádání DS v dějinách umění 1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92AD2 Současné bádání DS v dějinách umění 2 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92AT1 Současné bádání DS v teorii umění 1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92AT2 Současné bádání DS v teorii umění 2 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92BD1 Současné bádání v dějinách umění 1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92BD2 Současné bádání v dějinách umění 2 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/92BUO Současné bádání v uměnovědných oborech Zimní a letní Čeština 5  
DVU/94VP1 Výuka předmětu 1 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/94VP2 Výuka předmětu 2 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/94VP3 Výuka předmětu 3 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/94VP4 Výuka předmětu 4 Zimní a letní Čeština 5  
DVU/95ODP Odevzdání disertační práce Zimní a letní Čeština 10  
DVU/95PP1 Příprava disertační práce 1 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/95SD2 Seminář disertační práce 2 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/95SP1 Seminář disertační přípravy 1 Zimní a letní Čeština 10  
DVU/95SP2 Seminář disertační přípravy 2 Zimní a letní Čeština 10  
JUD/ZL45 Česká židovská literatura po roce 1945 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AMAAQ American Art and Architecture Letní Angličtina 3  
KAJ/ART1 Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 2  
KAJ/ART2 Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 2  
KAJ/BRAAQ British Art and Architecture Zimní Angličtina 3  
KAJ/CAR1Q Britské výtvarné umění a architektura Zimní Čeština 3  
KAJ/CAR2Q Americké výtvarné umění a architektura Letní Čeština 3  
KAL/AEPAH Academic English Presentations - Art His Letní Angličtina 5  
KAL/AEWAH Academic English Writing - Art History Zimní Angličtina 5  
KAL/ALL1 Approaches to Language and Literature 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/ALL2 Approaches to Language and Literature 2 Letní Angličtina 4  
KAL/AW1 English Academic Writing 1 Zimní Angličtina 4  
KAL/AW2 English Academic Writing 2 Letní Angličtina 4  
KAL/IDUP1 Italština pro dějiny umění-př. kurz 1 Zimní Čeština, Italština 2  
KAL/RON1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RON2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 5  
KAL/RO1 Úvod do rumunského jazyka a kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO2 Úvod do rumunského jazyka a kultury 2 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO3 Úvod do rumunského jazyka a kultury 3 Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/RO4 Úvod do rumunského jazyka a kultury 4 Letní Čeština, Angličtina, Francouzština 2  
KAL/92BJE Britské ostrovy a Jihovýchodní Evropa - Angličtina 5  
KDU/BPS Badatelský proseminář Zimní a letní Čeština 3  
KDU/COT Cizojazyčná odborná terminologie Zimní a letní Čeština 3  
KDU/DALD Divadelní adaptace literárních děl Zimní a letní Čeština 4  
KDU/DD Divadelní dramaturgie Zimní a letní Čeština 4  
KDU/DSF2 Dějiny světového filmu 2 Zimní a letní Čeština 3  
KDU/DSF3 Dějiny světového filmu 3 Zimní a letní Čeština 4  
KDU/E Exkurze Zimní a letní Čeština 2  
KDU/FPA Filmová projekce A Zimní a letní Čeština 1  
KDU/FU Filozofie umění Zimní a letní Čeština 3  
KDU/HPA Heuristické praktikum A Zimní a letní Čeština 2  
KDU/HPK Heuristické praktikum Zimní a letní Čeština 3  
KDU/MK1 Management kultury 1 Zimní a letní Čeština 3  
KDU/RSA Rozhlasový seminář A Zimní a letní Čeština 3  
KDU/RSC Rozhlasový seminář C Zimní a letní Čeština 3  
KDU/SATMA Seminář analýzy televize a médií A Zimní a letní Čeština 3  
KDU/SATMK Seminář analýzy televize a médií A Zimní a letní Čeština 3  
KDU/SDB Světové divadlo B Zimní a letní Čeština 3  
KDU/SDD Světové divadlo D Zimní a letní Čeština 3  
KDU/SDFF Seminář dějin filmu F Zimní a letní Čeština 3  
KDU/SSODB Seminář současného divadla B Zimní a letní Čeština 3  
KDU/STTD Současné tendence teorie divadla Zimní a letní Čeština 4  
KDU/TSNMA Television studies a nová média A Zimní a letní Čeština 3  
KDU/UST1 Úvod do studia televize 1 Zimní a letní Čeština 3  
KDU/UST1K Úvod do studia televize 1 Zimní a letní Čeština 4  
KDU/UST2 Úvod do studia televize 2 Zimní a letní Čeština 3  
KDU/UST2K Úvod do studia televize 2 Zimní a letní Čeština 3  
KDU/UVK Úvod do vizuální kultury Zimní a letní Čeština 3  
KDU/ZFSK1 Zlatý fond světové kinematografie 1 Zimní a letní Čeština 3  
KDU/ZMK Základy managementu kultury Zimní a letní Čeština 3  
KDU/ZMKK Základy managementu kultury Zimní a letní Čeština 3  
KDU/ZPFZK Základy práce s filmovými zdroji Zimní a letní Čeština 3  
KDU/ZTD1 Základy teorie divadla Zimní a letní Čeština 4  
KDU/ZTD2 Základy teorie divadla Zimní a letní Čeština 3  
KHI/QGT Grafické techniky a katalogizace výt.děl Zimní a letní Čeština 2  
KHI/QPH Pictures in History - History in Picture Letní Čeština 5  
KMU/AHPS Aplikovaná hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/AHSK1 Analýza hudebních skladeb 1 Letní Čeština 4  
KMU/AHSK2 Analýza hudebních skladeb 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/AHS1 Analýza hudebních skladeb 1 Letní Čeština 2  
KMU/AHS2 Analýza hudebních skladeb 2 Zimní a letní Čeština 2  
KMU/ANAL1 Analýza hudebních skladeb 1 Zimní Čeština 2  
KMU/ANAL2 Analýza hudebních skladeb 2 Letní Čeština 2  
KMU/ANHS1 Analýza hudebních skladeb 1 Zimní Čeština 2  
KMU/ANHS2 Analýza hudebních skladeb 2 Letní Čeština 2  
KMU/AOHV1 Aktuální otázky hudební vědy 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMU/AOHV2 Aktuální otázky hudební vědy 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMU/BCDP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KMU/BCDU Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KMU/BO Barokní opera Zimní Čeština 4  
KMU/BSZU1 Přehled dějin umění Zimní a letní Čeština 0  
KMU/BSZU2 Estetika a obecná teorie umění Zimní a letní Čeština 0  
KMU/BSZZK Bakalářská státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KMU/BSZZU Bakalářská státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KMU/ČPOP Kapitoly z dějin české populární hudby Zimní Čeština 4  
KMU/DHDŹ1 Dějiny hudebních druhů a žánrů 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/DHDŹ2 Dějiny hudebních druhů a žánrů 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/DHDŽ1 Dějiny hudebních druhů a žánrů 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/DHO Dějiny hudby v Olomouci Zimní a letní Čeština 3  
KMU/DHO1 Dějiny hudební kultury v Olomouci 1 Zimní Čeština 2  
KMU/DHV1 Didaktika hudební výchovy 1 Zimní Čeština 2  
KMU/DHV2 Didaktika hudební výchovy 2 Letní Čeština 2  
KMU/DH1UZ Didaktika hudební výchovy 1 Zimní a letní Čeština 0  
KMU/DH2UZ Didaktika hudební výchovy 2 Zimní a letní Čeština 0  
KMU/DID2 Didaktika hudební výchovy 2 Letní Čeština 4  
KMU/DIPS1 Diplomový seminář 1 Zimní Čeština 2  
KMU/DR Kapitoly z dějin rockové hudby Zimní a letní Čeština 4  
KMU/DSH Dějiny starší hudby Zimní Čeština 3  
KMU/DSHK Dějiny starší hudby Zimní a letní Čeština 6  
KMU/DSTH Dějiny starší hudby Zimní a letní Čeština 4  
KMU/D17 Dějiny evropské hudby 17. a 18. st. Zimní a letní Čeština 4  
KMU/D17S1 Dějiny evropské hudby 17. a 18. st. 1 Zimní Čeština 3  
KMU/D17-1 Dějiny evropské hudby 17. a 18. st. 1 Zimní Čeština 2  
KMU/D20K Dějiny hudby 20. st. Zimní a letní Čeština 6  
KMU/D20U1 Dějiny hudby 20. st. 1 Zimní Čeština 2  
KMU/D20U2 Dějiny hudby 20. st. 2 Letní Čeština 3  
KMU/D20-1 Dějiny hudby 20. st. 1 Zimní Čeština 3  
KMU/D20-2 Dějiny hudby 20. st. 2 Letní Čeština 3  
KMU/EOTK Estetika a obecná teorie umění Letní Čeština 6  
KMU/EOTU Estetika a obecná teorie umění Zimní Čeština 4  
KMU/EST1 Estetika 1 Zimní Čeština 2  
KMU/E1 Estetika 1 Zimní Čeština 3  
KMU/E2 Estetika 2 Letní Čeština 3  
KMU/FH Filmová hudba Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HAM Hudba a mozek Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HE Hudební estetika Zimní Čeština 4  
KMU/HEK Hudební estetika Zimní a letní Čeština 9  
KMU/HES Hudební estetika Zimní a letní Čeština 5  
KMU/HF Hudební formy Zimní Čeština 3  
KMU/HFK Hudební formy a tektonika Zimní a letní Čeština 5  
KMU/HFT Hudební formy a tektonika Zimní Čeština 3  
KMU/HKPH Hudební kritika a popularizace hudby Letní Čeština 4  
KMU/HKPK Hudební kritika a popularizace hudby Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HM Hudební management Letní Čeština 4  
KMU/HMK Hudební management Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPS Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPSK Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HPSU Hudební psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HSC Hudební sociologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/HSK Hudební sociologie Zimní a letní Čeština 4  
KMU/H17-1 Dějiny evropské hudby 17. a 18. st. 1 Zimní Čeština 3  
KMU/H20-1 Dějiny hudby 20. st. 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMU/CHM Computerová hudba pro muzikology Zimní a letní Čeština 3  
KMU/JAZK1 Cizí jazyk 1 Zimní a letní Čeština 6  
KMU/KBP1 Konzultace bakalářské práce 1 Zimní Čeština 8  
KMU/KBP2 Konzultace bakalářské práce 2 Letní Čeština 8  
KMU/KDPH1 Kapitoly z dějin populární hudby 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/KDPH2 Kapitoly z dějin populární hudby 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/KDPH3 Kapitoly z dějin populární hudby 3 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/KDPH4 Kapitoly z dějin populární hudby 4 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/KMP1 Konzultace magisterské práce 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/KMP2 Konzultace magisterské práce 2 Zimní Čeština 4  
KMU/KMP3 Konzultace magisterské práce 3 Zimní a letní Čeština 6  
KMU/KON1 Konzultace bakalářské práce 1 Zimní Čeština 8  
KMU/KON2 Konzultace bakalářské práce 2 Letní Čeština 8  
KMU/KSDP2 Seminář k diplomové práci 2 Zimní a letní Čeština 8  
KMU/KZ Komplexní zkouška Zimní a letní Čeština 1  
KMU/KZK Komplexní zkouška Zimní a letní Čeština 1  
KMU/LJ Leoš Janáček Letní Čeština 4  
KMU/MADP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
KMU/MET2 Metodologie hudební vědy 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/MHV2 Metodologie hudební vědy 2 Letní Čeština 3  
KMU/MK Hudební management Zimní a letní Čeština 3  
KMU/MSZK1 Dějiny a teorie hudby Zimní a letní Čeština 0  
KMU/MSZK2 Hudební estetika Zimní a letní Čeština 0  
KMU/MSZK3 Metodologie hudební vědy Zimní a letní Čeština 0  
KMU/MU Management umění Letní Čeština 3  
KMU/PAK1 Poslechové aktivity 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMU/PAK2 Poslechové aktivity 2 Letní Čeština 2  
KMU/PA1 Poslechové aktivity 1 Zimní Čeština 1  
KMU/PA2 Poslechové aktivity 2 Letní Čeština 1  
KMU/PA3 Poslechové aktivity 3 Zimní Čeština 1  
KMU/PA4 Poslechové aktivity 4 Letní Čeština 1  
KMU/PA5 Poslechové aktivity 5 Zimní Čeština 1  
KMU/PA6 Poslechové aktivity 6 Letní Čeština 1  
KMU/PCJ1 První cizí jazyk 1 Zimní Čeština 2  
KMU/PČEH1 Přehled evropské a české historie 1 Zimní Čeština 3  
KMU/PČ1 Publikační činnost 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMU/PČ2 Publikační činnost 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/PDEH1 Přehled dějin evropské hudby 1 Zimní Čeština 3  
KMU/PDEH2 Přehled dějin evropské hudby 2 Letní Čeština 2  
KMU/PDHH1 Přehled dějin hudby pro historiky 1 Zimní Čeština 4  
KMU/PDHH2 Přehled dějin hudby pro historiky 2 Letní Čeština 4  
KMU/PDHU1 Přehled dějin evropské hudby 1 Zimní Čeština 3  
KMU/PDHU2 Přehled dějin evropské hudby 2 Letní Čeština 4  
KMU/PDH1 Přehrávky k dějinám hudby 1 Zimní Čeština 2  
KMU/PDH2 Přehrávky k dějinám hudby 2 Letní Čeština 2  
KMU/PEH1 Přehled dějin evropské hudby 1 Zimní Čeština 4  
KMU/PEH2 Přehled dějin evropské hudby 2 Letní Čeština 4  
KMU/PHK Kapitoly ze sociologie kultury Zimní a letní Čeština 4  
KMU/PHN Přehled hudební nauky Zimní Čeština 3  
KMU/PHNK Přehled hudební nauky Zimní Čeština 5  
KMU/PHNU Přehled hudební nauky Zimní Čeština 3  
KMU/PHVK1 Proseminář hudební vědy 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/PHV1 Proseminář hudební vědy 1 Zimní Čeština 2  
KMU/PHV2 Proseminář hudební vědy 2 Letní Čeština 3  
KMU/PNS Počítačová notosazba Zimní a letní Čeština 2  
KMU/POKU Populární hudební kultura Zimní a letní Čeština 4  
KMU/POP1 Písemná oborová práce 1 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/POP2 Písemná oborová práce 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/PPC Práce s počítačem v oblasti muzikologie Zimní Čeština 2  
KMU/PU Proseminář uměnovědy Letní Čeština 3  
KMU/PUBČ1 Publikační činnost 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMU/PUBČ2 Publikační činnost 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/PVHK1 Pomocné vědy historické 1 Zimní Čeština 2  
KMU/PVHK2 Pomocné vědy historické 2 Letní Čeština 2  
KMU/PVH1 Pomocné vědy historické 1 Zimní Čeština 2  
KMU/PVH2 Pomocné vědy historické 2 Letní Čeština 2  
KMU/PVS1 Poslech a výklad skladeb 1 Zimní Čeština 2  
KMU/PVS2 Poslech a výklad skladeb 2 Letní Čeština 2  
KMU/P20U1 Přehrávky k dějinám hudby 1. pol. 20. st Zimní Čeština 1  
KMU/P20U2 Přehrávky k dějinám hudby 2. pol. 20. st Letní Čeština 1  
KMU/P20-1 Přehrávky k dějinám hudby 1. pol. 20. st Zimní Čeština 1  
KMU/P20-2 Přehrávky k dějinám hudby 2. pol. 20. st Letní Čeština 1  
KMU/REF1 Referát na konferenci 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/REF2 Referát na konferenci 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/RNK1 Referát na konferenci 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMU/RNK2 Referát na konferenci 2 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SDIPK Seminář k diplomové práci Zimní a letní Čeština 8  
KMU/SDPK Seminář k diplomové práci Zimní a letní Čeština 16  
KMU/SDP1 Seminář k diplomové práci 1 Zimní a letní Čeština 8  
KMU/SDP2 Seminář k diplomové práci 2 Zimní a letní Čeština 8  
KMU/SDP3 Seminář k diplomové práci 3 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SDP4 Seminář k diplomové práci 4 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SDU1 Seminář k diplomové práci 1 Zimní a letní Čeština 10  
KMU/SDU2 Seminář k diplomové práci 2 Zimní a letní Čeština 10  
KMU/SEMV Seminář hudební vědy Zimní a letní Čeština 3  
KMU/SHH1 Seminář hudební historie 1 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/SHH2 Seminář hudební historie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/SHVU Seminář hudební vědy Zimní a letní Čeština 3  
KMU/SJD1 Skladatel a jeho doba 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK1 Specializační kurz syst. muzikologie 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK3 Specializační kurz syst. muzikologie 3 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK4 Specializační kurz syst. muzikologie 4 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK5 Specializační kurz syst. muzikologie 5 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSK6 Specializační kurz syst. muzikologie 6 Zimní a letní Čeština 4  
KMU/SSM1 Seminář systematické muzikologie 1 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/SSM2 Seminář systematické muzikologie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/SSZU Specializační souborná zkouška Zimní a letní Čeština 1  
KMU/SZZB1 Dějiny hudby Zimní a letní Čeština 0  
KMU/SZZB2 Teorie hudby Zimní a letní Čeština 0  
KMU/SZZB3 Metodologie hudební vědy Zimní a letní Čeština 0  
KMU/SZZK1 Dějiny, teorie a estetika hudby Zimní a letní Čeština 0  
KMU/SZZK2 Metodologie hudební vědy Zimní a letní Čeština 0  
KMU/THZK Teorie hudebního zápisu Zimní a letní Čeština 8  
KMU/THZPK Teorie hudebního zápisu Zimní a letní Čeština 6  
KMU/THZ1 Teorie hudebního zápisu 1 Zimní Čeština 2  
KMU/THZ2 Teorie hudebního zápisu 2 Letní Čeština 3  
KMU/TS Teorie skladby Zimní a letní Čeština 3  
KMU/TSKL Teorie skladby Zimní Čeština 5  
KMU/ÚHVK2 Úvod do studia hudební vědy 2 Letní Čeština 5  
KMU/UPPU Uměnovědná publicistika a popularizace Letní Čeština 4  
KMU/USCU Uměnovědný seminář Zimní Čeština 3  
KMU/ÚSHK1 Úvod do studia hudební vědy 1 Zimní Čeština 4  
KMU/ÚSHK2 Úvod do studia hudební vědy 2 Letní Čeština 4  
KMU/ÚSHV1 Úvod do studia hudební vědy 1 Zimní Čeština 3  
KMU/ÚSHV2 Úvod do studia hudební vědy 2 Letní Čeština 2  
KMU/USU Úvod do studia uměnověd Zimní Čeština 4  
KMU/ÚVOD1 Úvod do studia hudební vědy 1 Zimní Čeština 3  
KMU/ÚVOD2 Úvod do studia hudební vědy 2 Letní Čeština 2  
KMU/UZDI1 Didaktika hudební výchovy 1 Zimní a letní Čeština 0  
KMU/UZDI2 Didaktika hudební výchovy 2 Zimní a letní Čeština 0  
KMU/ZPZZ Základy počítačového zpracování zvuku Zimní a letní Čeština 3  
KMU/91ADH Aktuální výzkumy v dějinách hudby Zimní a letní Čeština 10  
KMU/91AEH Aktuální výzkumy v estetice hudby a jiný Zimní a letní Čeština 10  
KMU/91ATH Aktuální výzkumy v teorii hudby Zimní a letní Čeština 10  
KMU/91BDK Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. Zimní a letní Čeština 3  
KMU/91BJ1 Publikace 1 Jrec, ERIH NAT 1 Zimní a letní Čeština 10  
KMU/91BJ2 Publikace 1 Jrec, ERIH NAT 2 Zimní a letní Čeština 10  
KMU/91BMO Editorství jednoho svazku Musicologica Zimní a letní Čeština 10  
KMU/91BM2 Editorství jednoho svazku Musicologica 2 Zimní a letní Čeština 10  
KMU/91MK Teorie a praxe umělecké kritiky Zimní a letní Čeština 10  
KMU/91MUK Teorie a praxe umělecké kritiky Zimní a letní Čeština 5  
KMU/92AMR Renesanční teorie umění Zimní a letní Čeština 10  
KMU/92AM1 Současné bádání v muzikologii 1 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/92AM2 Současné bádání v muzikologii 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/92AM3 Současné bádání v muzikologii 3 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/92BMR Renesanční teorie umění Zimní a letní Čeština 10  
KMU/92BU1 Současné bádání v uměnovědných oborech 1 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/94B1 Vedení bakalářských prací Zimní a letní Čeština 5  
KMU/94V1 Výuka předmětu 1 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/94V2 Výuka předmětu 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/94V3 Výuka předmětu 3 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/94V4 Výuka předmětu 4 Zimní a letní Čeština 5  
KMU/95D1A Disertační seminář 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMU/95D2A Disertační seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMU/95D3A Disertační seminář 3 Zimní a letní Čeština 2  
KMU/95D4A Disertační seminář 4 Zimní a letní Čeština 2  
KVV/DĚJU2 Dějiny umění 2 Letní Čeština 4  
KVV/DU1 Dějiny umění 1 Zimní Čeština 2  
KVV/DU2 Dějiny umění 2 Letní Čeština 2  
KVV/DU3 Dějiny umění 3 Zimní Čeština 2  
KVV/DU6 Dějiny umění 6 Zimní Čeština 2  
KVV/EOA1 Picture Analysis1 Zimní Angličtina 4  
KVV/ESART Psychology of Visual Art Zimní Angličtina 2  
KVV/EUS2M Arts Collections 2 Zimní Angličtina 2  
KVV/EVKD1 Selected Chapters in Art History 1 Letní Angličtina 3  
KVV/EVKD2 Selected Chapters in Art History 2 Zimní Čeština, Angličtina 3  
KVV/EVUO1 Visual Arts of the Olomouc Region 1 Letní Čeština, Angličtina 3  
KVV/EVUO2 Visual Arts of the Olomouc Region 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
KVV/EXDU Exkurze k dějinám umění Letní Čeština 1  
KVV/EXDUB Exkurze k dějinám umění Letní Čeština 3  
KVV/EXDUM Exkurze k dějinám umění (6) Letní Čeština 1  
KVV/EXDUQ Exkurze k dějinám umění Letní Čeština 5  
KVV/JDU2K Dějiny umění 2 Zimní a letní Čeština 2  
KVV/JUS2K Umělecké sbírky 2 Zimní a letní Čeština 2  
KVV/MUV Metodologie uměleckohistorického výzkumu Letní Čeština 3  
KVV/OA1 Obrazová analýza 1 Zimní Čeština 3  
KVV/OA1K Obrazová analýza 1 Zimní Čeština 2  
KVV/OA1M Obrazová analýza 1 Zimní Čeština 2  
KVV/OA1Q Obrazová analýza 1 Zimní Čeština 4  
KVV/PUD1 Práce s uměleckým dílem 1 Zimní Čeština 3  
KVV/PUD2 Práce s uměleckým dílem 2 Letní Čeština 3  
KVV/PUTM Psychologie umělecké tvorby (Socio-art) Zimní Čeština 2  
KVV/PUTVM Socio-art Zimní Čeština 2  
KVV/SABQ Světová architektura 20. a 21. století Zimní Čeština 4  
KVV/SARTQ Socio-art Zimní Čeština 2  
KVV/SA1B Světová architektura 20. století 1 Zimní Čeština 3  
KVV/SA2B Světová architektura 20. století 2 Letní Čeština 4  
KVV/SA201 Světová architektura 20. století 1 Zimní Čeština 1  
KVV/SA202 Světová architektura 20. století 2 Letní Čeština 3  
KVV/UIK1B Úvod do ikonografie křesťanského umění 1 Letní Čeština 3  
KVV/UIK2B Úvod do ikonografie křesťanského umění 2 Zimní Čeština 4  
KVV/US2M Umělecké sbírky 2 Zimní Čeština 2  
KVV/UU2Q Dějiny umění 2 Letní Čeština 2  
KVV/VKAU Vybrané kapitoly z antického umění Zimní a letní Čeština 2  
KVV/VKDU1 Vybrané kapitoly z dějin umění 1 Zimní Čeština 4  
KVV/VKDU2 Vybrané kapitoly z dějin umění 2 Letní Čeština 4  
KVV/VKD1 Vybrané kapitoly z dějin umění 1 Letní Čeština 3  
KVV/VKD1M Vybrané kapitoly z dějin umění 1 Letní Čeština 2  
KVV/VKD2 Vybrané kapitoly z dějin umění 2 Zimní Čeština 3  
KVV/VKD2M Vybrané kapitoly z dějin umění 2 Zimní Čeština 2  
KVV/VUO1K Výtvarné umění Olomoucka 1 Letní Čeština 2  
KVV/VUO1M Výtvarné umění Olomoucka 1 Letní Čeština 2  
KVV/VUO1Q Výtvarné umění Olomoucka 1 Letní Čeština 3  
KVV/VUO2K Výtvarné umění Olomoucka 2 Letní Čeština 2  
KVV/VUO2M Výtvarné umění Olomoucka 2 Letní Čeština 2  
KVV/WDU2 Dějiny umění 2 Zimní Čeština 2  
KVV/WRDU2 Dějiny umění 2 Zimní Čeština 4  
KVV/W1DU1 Dějiny umění 1 Zimní a letní Čeština 1  
KVV/W1DU2 Dějiny umění 2 Zimní Čeština 2  
KVV/XCJ2 Cizí jazyk 2 Zimní a letní Čeština 7  
KVV/XDU20 Dějiny výtvarného umění 20. století Zimní a letní Čeština 7  
KVV/XDU21 Dějiny výtvarného umění 20. a 21. stol. Zimní a letní Čeština 7  
KVV/XEUA Evropská umělecká avantgarda Zimní a letní Čeština 5  
KVV/XKVD Kompozice výtvarného díla Zimní a letní Čeština 5  
KVV/XPVK Proměny výtvarné kultury Zimní a letní Čeština 5  
KVV/XSHSU Spirituání hermeneutika současného umění Zimní a letní Čeština 5  
KVV/1DU2 Dějiny umění 2 Letní Čeština 2  
PCH/91MQA Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti Zimní a letní Čeština 5