Předmět: Čeština 1

« Zpět
Název předmětu Čeština 1
Kód předmětu CJA/ZAA41
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Podhorná Lenka, Mgr.
Obsah předmětu
Pronunciation. L 1 - Greetings and Basic Phrases. Personal Pronouns. L 1 - Verb "to be". Cardinal Numerals. L 2 -Grammatical Gender. L 3 - Daily Routine. Verbal Conjugation. L 4 - Orientation. Locative Singular. L 5 - In a Restaurant. Accusative Singular. L 6 - Past Tense. L 7 - Interrogative Pronouns and Adverbs. Negation. L 8 - Future Tense. L 9 - Human Body. Accusative and Nominative Plural. L 10 - Travelling. Genitive Singular. Ordinal Numerals. L 11 - Partitive Genitive. L 12 - Perfective and Imperfective Verbs. L 13 - Verbs of Motion. L 14 - Locative Singular. Revision. Final Test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur), Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
Teaching by objectives, correct pronunciation, drilling vocabulary, practising grammatical structures, making students familiar with the basic dental terminology a with basic examination instructions.
Development of communicative competence, independent learning ability.
Předpoklady
Žádné.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Students who want to meet the credit requirements must take a written test and have a minimum score of 65 %. They are expected to participate actively in class, complete homework assignments and perform successfully on practice tests. Students are also required to attend class regularly.
Doporučená literatura
  • Holá, L. (2012). New Czech Step by Step. Praha: Akropolis.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Lékařská fakulta Dentistry (2015) Lékařské vědy 1 Zimní
Lékařská fakulta Dentistry (2014) Lékařské vědy 1 Zimní
Lékařská fakulta Dentistry (2013) Lékařské vědy 1 Zimní
Lékařská fakulta Dentistry (1) Lékařské vědy 1 Zimní