Course: Decorative Arts in the 6th-12th Century

« Back
Course title Decorative Arts in the 6th-12th Century
Course code DVU/URKO
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Gabrhelíková Kateřina, Mgr.
  • Bláha Josef, PhDr.
Course content
Main attention will be concentrated on ? for the investigated period - symptomatic and characteristic handicraft products and used decoration and iconographic themes as well as their sence and meaning

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
The seminar focuses on the form and development of art and crafts production on the territory of Bohemia and Moravia in the period from the 6th century to 12th century. Main attention will be concentrated on ? for the investigated period - symptomatic and characteristic handicraft products and used decoration and iconographic themes as well as their sence and meaning. There will be also offered ?visit? to the art and crafts production in neighbouring countries ? Slovac Republic, Poland, Germany, Austria, Hungaria to place handicraft products from Bohemia and Moravia into international context. The seminar links to and deepen lectures of PhDr. Josef Bláha Czech countries from prehistory to the 10th century.
The seminar links to and deepen lectures of PhDr. Josef Bláha Czech countries from prehistory to the 10th century.
Prerequisites
Lectures are designed for students of History of Fine Arts.

Assessment methods and criteria
Seminar Work

Seminar work on
Recommended literature
  • Alfried Wieczorek - Hans-Martin Hinz (Hrsg.). (2000). Europas mitte um 1000 (Band 1, Band 2, Katalog, Příručka a katalog k výstavě v české mutaci). Stuttgart.
  • Anežka Merhautová - Dušan Třeštík. (1983). Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha.
  • Emanuel Poche. (1983). Praha středověká (čtvero knih o Praze). Praha.
  • Ján Dekan. (1981). Velká Morava. Doba a umění. Praha.
  • Klement Benda, Anežka Merhautová, Zdeněk Kudělka et al. (1984). Dějiny českého výtvarného umění I/1. Od počátku do konce středověku. Praha.
  • Magdalena Beranová - Michal Lutovský. (2009). Slované v Čechách. Archeologie 6. - 12. století, . Praha.
  • Václav Chaloupecký - Jan Květ - Václav Mencl. (1948). Praha románská. Praha, stavební a umělecký vývoj města. Osmera knih díl druhý. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester