Course: Renaissance and Mannerism Art in Czech Lands

« Back
Course title Renaissance and Mannerism Art in Czech Lands
Course code DVU/VKDU3
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Waisser Pavel, Mgr. Ph.D.
Course content
1) Prague Belveder, Summer Palace Hvězda (Star) and personality of Ferdinand of Tyrol 2) Construction Projects "Habsburg circle" Prague, royal chamber estate, Florian Griespek von Griespach 3) The Lords of Hradec - Patronage and Visual Culture 4) The Pernsteins - Patronage and Visual Culture 5) The Rosenbergs - Patronage and Visual Culture 6) The Lords of Lobkovic - Patronage and Visual Culture 7) Jan Šembera Černohorský of Boskovic and Bučovice 8) The Zierotins - patronage and Visual Culture 9) Olomouc bishops - patronage and Visual Culture 10) Rederns - patronage and Visual Culture 11) The Mannerist gardens 12) Doctrinal architectural treatises and Czech country 13) The graphics and book culture 14) Visual and Fine Arts in royal and liege towns

Learning activities and teaching methods
Lecture, Projection (static, dynamic)
 • Homework for Teaching - 20 hours per semester
Learning outcomes
Lectures synthetically deal with visual Art culture of the Renaissance and Mannerism in the Czech lands in the period between the reign of Ferdinand I of Habsburg and the Battle of White Mountain (1527-1620). Besides the Prague of the royal court are comprehensively presented residences and historical monuments of Czech and Moravian noblemen (architecture, sculpture, painting, etc.). Confessional aspects of a culture noblemen elites and elites in royal towns are also reflexted. Individual lectures are devoted to cultural phenomena such as garden culture, doctrinal treatises, contemporary graphics and book culture, etc. Everything is put into the general cultural-historical context.
Deeper knowledge of the topic.
Prerequisites
Subject is designated for students of Bachelor study of History of Fine Arts.

Assessment methods and criteria
Student performance

Acquired knowledge in all major aspects.
Recommended literature
 • Bažant, J. (2006). Pražský Belvedér a severská renesance. Praha.
 • Dobalová, S. (2009). Zahrady Rudolfa II. - jejich vznik a vývoj. Praha.
 • Dvorský, J. (ed.). Dějiny českého výtvarného umění II/1. Praha 1989..
 • Fučíková, E. ? Gaži, M. ? Lavička R., ? Pánek, J. ? Pavelec, P. ? Šimůnek, R. (eds.). (2011). Rožmberkové. České Budějovice.
 • Fučíková, E. (ed.). Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha - London - Milano 1997..
 • Chlíbec J. (2011). Italští renesanční sochaři v českých zemích v období renesance. Praha.
 • Jakubec, O. (2003). Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Knoz, T. (1996). Renesance a manýrismus na zámku v Rosicích.. Rosice.
 • Krčálová, J. (1986). Renesanční stavby B. Maggiho v Čechách a na Moravě. Praha: Academia.
 • Preiss, P., Boturová, V., Semrádová, R., Brix, M., & Hobzek, J. (1986). Italští umělci v Praze: renesance, manýrismus, baroko. Praha: Panorama.
 • Preiss, P. (1974). Panorama manýrismu: kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon.
 • Říhová, V. (2011). Dílo sochařů, kameníků a štukatérů počátku 17. století: Moravskotřebovsko. Pardubice.
 • Šamánková, E. (1961). Architektura české renesance. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.
 • Waisser, P. (ed.). (2011). Sgrafita zámku v Litomyšli. Pardubice.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts The History of Art and the Theory of Art (2015) Theory and history of arts 2 -