Course: Development of Landscape and Land Use

« Back
Course title Development of Landscape and Land Use
Course code EKO/VYKV
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Šarapatka Bořivoj, prof. Dr. Ing. CSc.
  • Netopil Patrik, Mgr.
Course content
Historical aspects of development of the Czech landscape in context of central Europe. The historical process of an (natural)landscape reclamation. Basic "archetypes" of cultural landscape. Areas of an historical settlement in Czech landscape. Problems of co-temporary Czech landscape in European context - dynamics of changes in the landscape pattern over the 20th century.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Projection (static, dynamic)
Learning outcomes
The course aims at presenting actual information and procedures from the branch. Major approaches, conceptual and theoretical topics are listed in syllabus.
Comprehension Identify symptoms of historical and cultural landscape use. Recognize effects of above mentioned on landscape pattern and the landscape functioning.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Mark, Oral exam

Exam - good knowledge and orientation in modern theory of life histories on selected subjects
Recommended literature
  • BERANOVÁ, Magdalena a KUBAČÁK, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 430 s. ISBN 978-80-7277-113-4..
  • BIČÍK, Ivan a kol. Vývoj využití ploch v Česku. Vyd. 1. Praha: Česká geografická společnost, 2010. 250 s. Geographica; sv. 3. ISBN 978-80-904521-3-8..
  • GOJDA M. Archeologie krajiny. Vydavatelství Academia Praha, 2000, 238 s..
  • KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajiny České republiky: katalog typů přírodních krajin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 359 s. ISBN 978-80-210-6660-1..
  • LIPSKÝ, Zdeněk. Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2000. 71 s., 6 obr. na příl. ISBN 80-213-0643-2..
  • LÖW J., MÍCHAL I. 2003 Krajinný ráz. Nakladatelství Lesnická práce, Praha, 2003, 552 s..
  • Šarapatka, B., Niggli, U. a kol. (2008). Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. Olomouc.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Landscape Protection and Planning (2015) Ecology and environmental protection - Winter