Předmět: Efektivní komunikace

« Zpět
Název předmětu Efektivní komunikace
Kód předmětu FIF/93KD1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vávrová Petra, PhDr.
Obsah předmětu
1. komunikační proces (význam pojmu komunikace a vymezení obsahu pojmu, jednotlivé části procesu komunikace, vliv osobnosti člověka na komunikační proces) 2. základní formy komunikace (konkrétní podoby komunikace, odlišnosti forem komunikace, zásady pro volbu a vhodné používání forem komunikace) 3. komunikační techniky (asertivní chování - zásady a dovednosti, umění naslouchat, umění klást otázky) 4. způsoby přenosu informací (zásady fungující v písemném přenosu, osobním sdělování informací a telefonování)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
Seznámit studenty se základními pojmy komunikace a s vybranými komunikačními technikami. Zprostředkovat poznatky o posílení mechanismů účelného zpracování informací, věcnost v přijímání a předávání informací, schopnost vzájemného ověření informací, eliminaci chyb v přenosu, zjištění vlastních komunikačních předností a zlozvyků, vlastního komunikačního stylu v náročných situacích.
kompetence v souladu s cílem předmětu
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Doporučená literatura
  • Vybíral Z. Psychologie komunikace.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Česká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Andragogika - čtyřletý (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (16) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Mediální a kulturální studia (14) Publicistika, knihovnictví a informatika - -
Filozofická fakulta Německý jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Politologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk - čtyřletý (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Filozofie - čtyřletý (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta České dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Politologie - čtyřletý (14) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Sociologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Sociologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny výtvarných umění (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny výtvarných umění (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Mediální a kulturální studia (14) Publicistika, knihovnictví a informatika - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Německá literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (14) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie literatury (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk - čtyřletý (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Filozofie (12) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Filozofie - čtyřletý (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Ruský jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Jazyky a kultura Číny a Japonska (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny hudby (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ekonomicko-manažerská studia (16) Ekonomie - -
Filozofická fakulta České dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Obecné dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Český jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Srovnávací slovanská filologie (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny hudby (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ruský jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Jazyky a kultura Číny a Japonska (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (16) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Ruská literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Politologie - čtyřletý (14) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Ruská literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Filozofie (12) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Obecné dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Česká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Německý jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Teorie literatury (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ekonomicko-manažerská studia (16) Ekonomie - -
Filozofická fakulta Německá literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Srovnávací slovanská filologie (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Andragogika - čtyřletý (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -