Course: Basic of Law for Doctoral Students

« Back
Course title Basic of Law for Doctoral Students
Course code FIF/93ZP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester -
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jílek Viktor, Mgr. Ph.D.
 • Kocourek Tomáš, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
 • Homework for Teaching - 24 hours per semester
 • Attendace - 10 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Student performance, Dialog

Recommended literature
 • Bejček, J., Eliáš, K., & Raban, P. (2010). Kurs obchodního práva: obchodní závazky. V Praze: C.H. Beck.
 • Bělina, M., & Drápal, L. (2012). Zákoník práce: komentář. V Praze: C.H. Beck.
 • Eliáš, K., Havel, B., Bezouška, P., Šustrová, D. (2013). Občanské právo pro každého. Wolters Kluwer.
 • Eliáš, K. (1997). Kurs obchodního práva: úvodní a obecná část : soutěžní právo. Praha: C.H. Beck.
 • Eliáš, K., Pokorná, J., & Dvořák, T. (2010). Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. Praha: C.H. Beck.
 • Galvas, M. a kol. (2012). Pracovní právo. MU, Brno.
 • Horáček, R. (2008). Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. V Praze: C.H. Beck.
 • Průcha, P. (1997). Živnostenské oprávnění. Brno: Masarykova univerzita.
 • Telec, I., & Tůma, P. (2006). Přehled práva duševního vlastnictví. Brno: Vydalo nakladatelství Doplněk.
 • Tröster, P. a kol. (2010). Právo sociálního zabezpečení, 5. vydání. Praha, C. H. Beck.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Politology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English and American Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Philosophy (16) Philosophy, theology - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts Sociology (12) Social sciences - -
Faculty of Arts English Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory and History of Arts (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Media and Cultural Studies (14) Journalism, library science and informatics - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts English Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Romance Languages (14) Philological sciences - -
Faculty of Arts Clinical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Pedagogical Psychology (12) Psychology courses - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts English Language (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts The Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -
Faculty of Arts Czech History (12) History courses - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Music (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Russian Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Languages and Culture of China and Japan (15) Philological sciences - -
Faculty of Arts Dutch Philology (16) Philological sciences - -
Faculty of Arts Czech Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (13) Philological sciences - -
Faculty of Arts General Linguistics and Theory of Communication (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literatura (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Politology (14) Social sciences - -
Faculty of Arts Romance literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Russian Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts World History (12) History courses - -
Faculty of Arts Czech Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts German Language (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Theory and History of Literature, Theatre and Film (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts Theory of Literature (12) Theory and history of arts - -
Faculty of Arts - (16) Economy - -
Faculty of Arts German Literature (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Comparative Slavonic Philology (12) Philological sciences - -
Faculty of Arts Andragogy (16) Pedagogy, teacher training and social care - -