Předmět: Komunikace

« Zpět
Název předmětu Komunikace
Kód předmětu HUM/PB013
Organizační forma výuky Cvičení + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vévodová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Rozdíly v komunikaci se zdravým a nemocným člověkem. Rozdíly komunikace v různých věkových kategoriích. Komunikace v interpersonálních vztazích. Komunikace v gynekologii a porodnictví.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
Výstupy z učení
Vytvoření základu profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získání důvěry klienta (pacienta) a pro další účinnou a kvalitní péči o jeho individuální potřeby. Naučí studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace s klienty, jejich rodinami, ale i se spolupracovníky v profesionální rovině.
Studenti získají znalosti z oblasti sociální komunikace v osobní i profesionální rovině, verbální a neverbální komunikace, umění vést rozhovor.
Předpoklady
Dostatečná úroveň osobnostní zralosti, vstřícnost, schopnost empatie.Zájem pracovat ve sféře zdravotnictví nebo poskytování služeb
HUM/PA013

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Analýza výkonů studenta

Absolvování seminářů a praktických cvičení.
Doporučená literatura
  • Honzák, R. (1997). Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén.
  • Kozierová, B., Erbová, G., Olivieriová, R. (1995). Ošetrovateĺstvo 1 a 2. Martin: Osveta.
  • Křivohlavý, J. (1988). Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda.
  • Křivohlavý, J. (1995). Rozhovor lékaře s pacientem. Brno: ODVOZ.
  • LEMON (Lerning Material on Nursing). (1996). 2. díl. Brno:IDVPZ.
  • LEWIS, D. (1995). Tajná řeč těla. Praha 1994. Praha : Victoria Publishing.
  • PRAŠKO, J. - PRAŠKOVÁ, H.:. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada, 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr