Course: 20th Century Czech Literature: Selected Chapters 1

« Back
Course title 20th Century Czech Literature: Selected Chapters 1
Course code KČJ/K201B
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jakubíček Daniel, Mgr. Ph.D.
Course content
The lectures focus on the cultural, political and social aspects of Czech modern literature. It emphasizes the transformation of Czech literature in the new century with respect to the formation of Czechoslovakia.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
This course describes Czech literature originating within the period 1895 - 1945. Basic trends, mainstreams, and literary groups are described. Topics include: cultural and political development, magazines and their importance for literary history, history of literary criticism, censorship, Prague German-written works, symbolism, decadence, anarchism, impressionism.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Seminar Work

Completion of an assigned project as a prerequisite for receiving credit.
Recommended literature
  • (1995). Dějiny české literatury I - IV. Red. Jan Mukařovský.. Praha: Victoria Publishing.
  • (1985). Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. sv. I., II./1., II./2., III./2. Red. Vladimír Forst.. Praha: Academia (r.v. 1993, 2000).
  • (1994). Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti. Red. Lubomír Machala, Eduard Petrů.. Olomouc: RUBICO.
  • (1995). Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Svazek I., II. Red. Pavel Janoušek. Praha: Brána (1998).
  • Lehár, J., Stich, A., aj. (1998). Česká literatura od počátků k dnešku.. Praha: LN.
  • Machala, L. (2001). Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy.. Praha: Brána.
  • Novák, A. (1995). Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny.. Brno: Atlantis.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Czech language and literature with an Emphasis on Educational Aspects (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech language and literature with an Emphasis on Educational Aspects (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech language and literature with an Emphasis on Educational Aspects (BB13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech language and literature with an Emphasis on Educational Aspects (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech language and literature with an Emphasis on Educational Aspects (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter