Předmět: Blokový seminář III

« Zpět
Název předmětu Blokový seminář III
Kód předmětu KAA/2T14
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Sandersová Marie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah semináře bude blíže upřesněn po konzultaci s individuálními lektory.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
Jednorázově organizovaný jednodenní seminář věnující pozornost specifickým tématům tlumočnické profese. Seminář je organizován převážně pro studenty ATP a je veden interními/externími odborníky na danou problematiku.

Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Dotazník

Aktivní účast na semináři.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr