Předmět: American Postmodernist Masters

« Zpět
Název předmětu American Postmodernist Masters
Kód předmětu KAA/3B04
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Peprník Michal, prof. PhDr. Dr.
Obsah předmětu
1. Ihab Hassan: "Towards a Concept of Postmodernism," The Dismemberment of Orpheus: Towards a Postmodern Literature (1971, 1982) Francois Lyotard: O Postmodernismu. 97-99. Paula Geyh, et al., ed. Introduction to Postmodern American Fiction. A Norton Anthology (1998) 2. Kurt Vonnegut: Cat's Cradle (1963); Science vs Fiction 3. From Abstract expressionism to pop art: aesthetics of waste, the art of recycling Douglas Crimp: "On the Museum?s Ruins," The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture (1983, 1998) 43-47, 53-54. 4. Thomas Pynchon: The Crying of Lot 49 (1966), the System and its entropy 5. Richard Brautigan: In Watermelon Sugar (1968) 6. Donald Barthelme: The Dead Father (1975) - excerpts (Chapters 1-7, 23; Aesthetics of Excess Morgan, Diane. "Postmodernism and Architecture." The Routledge Companion to Postmodernism. Ed. Stuart Sim 71-88. 7. Monty Python (video presentation) Zygmunt Bauman: Nákupy jako exorcistický rituál, Osvobozen k nákupům, Tekutá modernita (2002), 129-146. 8. Don DeLillo: The White Noise (1984) 9. Tim O'Brien: "The Things They Carried", "How to Tell a True War Story" (1990) - Postmodern War 10. William Gibson: "Johny Mnemonic" "The Gernsback Continuum" (1981), in Burning Chrome, (1986), Johny Mnemonic (movie) - virtual reality, hyperreality and cyber punk, 11. Fredric Jameson: "Politika Teorie: Ideologické pozice v postmoderní diskusi" (in M.Peprník, Směry literární interpretace XX.století, also in D. Lodge, Modern Criticism and Theory. A Reader).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická)
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurs nabízí úvod do postmoderní teorie (Lyotard, Hassan, Bauman, Jameson, Baudrillard) a analýzu děl poválečné postmoderní americké literatury (Barthelme, Pynchon, Vonnegut, Brautigan, DeLillo, O'Brien).
Porozumění fenoménu postmodernismu v jeho různých kulturních projevech a formách od architektury, výtvarného umění, hudby až po beletrii. Porozumění narativním formám a postupům postmoderní literatury. Schopnost identifikovat a analyzovat hlavní rysy postmodernismu v současné kultuře. Hlubší pochopení vztahu mezi textem a kontextem.
Předpoklady
Absolvování jednoho povinného literárního kursu na KAA.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Písemná zkouška, Esej

- docházka (max. 2 absence) - dobrá znalost textů - prezentace (max. 10 min) nebo 1 odborný esej(4 strany) - písemný úkol (1-2 strany)
Doporučená literatura
 • Geyh, Paula, ed. (1998). Postmodern American Fiction.
 • Bauman, Zygmunt. (2002). Tekutá modernita. Praha.
 • Hassan, Ihab. (1982). The Dismemberment of Orpheus.
 • Jameson, Fredric. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham 2005.
 • Lyotard, Jean-Francois. (1993). O postmodernismu. Praha.
 • Sim, Stuart, ed. (1998). The Routledge Companion to Postmodernism. London.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr