Předmět: Metodika překladu

« Zpět
Název předmětu Metodika překladu
Kód předmětu KAA/3C52
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prágerová Veronika, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Na praktickych ukazkach textu se probiraji ruzne zpusoby prekladu a postupu od makrotextovych ukazatelu k mikrotextovym a naopak. V seminari se diskutuje o pouziti vhodnych funcnich stylu, kulturnich specifikacich textu a textove pragmatice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 48 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se nauci rozlisovat mezi ruznymi typu textu - informativnimi, expresivnimi a apelativnimi a uplatnovat odpovidajici metodu prekladu.
Studenti budou schopni identifikovat typ textu a pouzit vhodnou metodu prekladu
Předpoklady
Studenti musi predtim absolvovat alespon jeden prekladatelsky seminar

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární), Seminární práce

ucast na seminari, vypracovavani prekladu na seminar, odevzdani zaverecneho prekladu s komentarem
Doporučená literatura
  • Baker, Mona. In Other Words.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr