Předmět: Science Fiction Literature

« Zpět
Název předmětu Science Fiction Literature
Kód předmětu KAA/7B24
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
Obsah předmětu
1. Definice a vývoj Ivan Adamovič: Třináctero přikázání literární kritiky 2-3. Dystopie Raccoona Sheldon: The Screwfly Solution? (in TS) Bruce Sterling: Swarm (in TS) Philip K. Dick: Minority Report film: Stephen Spielberg: Minority Report 4. ESP Lewis Padgett: The Piper's Son (in TS) Jack Varley: Mé oči se za mnou zavřely 5. Definice lidství Philip K. Dick: What is Human? Arthur C. Clarke: Before Eden (in MG) Piers Anthony: Quinquepedalion (in MG) 6. Humor Philip K. Dick: The World She Wanted Norman Spinrad: The Thing of Beauty (in TS) 7-8. Cyberpunk, steampunk, biopunk William Gibson: Burning Chrome (in TS) Ted Chiang: Dvaasedmdesát písmen Ted Chiang: Příběh tvého života film: David Cronenberg: ExistenZ Literatura: Shippey, Tom. The Oxford Book of Science Fiction Stories. (TS) Greenberg, Martin H. Amazing Stories. Visions of Other Worlds. (MG)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je osvětlit významné tendence a témata v angloamerické SF literatury. Četba zahrnuje romány a povídky spisovatelů jako A. Huxley, G. Orwell, A. Burgess, P. K. Dick, P. Anthony, A. C. Clarke, L. Padgett, W. Gibson, B. Sterling, R. Bloch, L. Niven, N. Spinrad, R. Sheldon. T. Chiang a další. Předmětem rozpravy jsou i další díla známých autorů fantastické literatury.
Podrobnější seznámení s žánrem, analýza a interpretace specifických textů.
Předpoklady
Základní znalost žánru, sečtělost.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Analýza výkonů studenta

Tři absence maximálně, 4 jednostránkové eseje, poctivá četba a aktivní účast na diskusích v semináři.
Doporučená literatura
  • Greenberg, Martin H. ed. (1986). Amazing Stories: Visions of Other Worlds. Lake Geneva, WI, USA.
  • Neff, Ondřej, a Kramer, Alexandr. (1987). Všechno je jinak (encyklopedie světové sci-fi). Praha.
  • Olša, Jaroslav, jr. a Neff, Ondřej. (1995). Encyklopedie literatury science fiction. Praha.
  • Shippey, Tom, ed. (1992). The Oxford Book of Science Fiction Stories. Oxford.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr