Předmět: Pedagogická činnost

« Zpět
Název předmětu Pedagogická činnost
Kód předmětu KAA/9P4DS
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Peprník Michal, prof. PhDr. Dr.
Obsah předmětu
Učit kurzy podle aktuálních potřeb katedry.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 60 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zapojit studenty do činnosti katedry, získat zkušenosti s výukou a organizací práce na akademické půdě, zdokonalit komunikativní dovednosti.
Získání zkušeností s výukou a organizací práce na akademické půdě, zdokonalení komunikativních dovedností a angličtiny.
Předpoklady
Prezenční (interní) studium.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Analýza výkonů studenta

Provádět výuku v souladu s požadavky katedry (dodržovat harmonogram výuky, zapisovat výsledky do Stagu, opravovat zadané písemné práce), podílet se na opravování testů a na organizaci přijímacích zkoušek a opravování přijímacích testů a účastnit se odborných akcí katedry.
Doporučená literatura
  • Podle potřeby kurzu. Podle potřeby kurzu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (11) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (11) Filologické vědy - -