Předmět: Stáž

« Zpět
Název předmětu Stáž
Kód předmětu KAA/9S8DS
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 25
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Peprník Michal, prof. PhDr. Dr.
Obsah předmětu
Studium v zahraničí.

Studijní aktivity a metody výuky
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Exkurze - 625 hodin za semestr
Výstupy z učení
Poznat jiné akademické prostředí, seznámit s jinými přístupy, rozšířit odborné znalosti a všeobecný kulturní přehled. Rozvíjet mezinárodní spolupráci. Získat přístup k běžně nedostupným zdrojům.
Seznámení se s jinými přístupy, rozšíření odborných znalostí a všeobecného kulturního přehledu. Rozvinutí komunikativních dovedností. Získání přístupu k doma nedostupným zdrojům.
Předpoklady
Zajištění grantové podpory. Účast na některém výzkumném projektu pracoviště doma nebo v zahraničí.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Doklad o úspěšném absolvování stáže, kopie studijních programů stáže a stručná zpráva o dosažených výsledcích.
Doporučená literatura
  • Podle potřeby kurzu. Podle potřeby kurzu.
  • Podle potřeby kurzu. Podle potřeby kurzu.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (11) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (11) Filologické vědy - -