Předmět: Počítačem podporovaný překlad 3

« Zpět
Název předmětu Počítačem podporovaný překlad 3
Kód předmětu KAA/CAT3
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Král Pavel, PhDr.
Obsah předmětu
Kurz představí teoretické poznatky týkající se počítačového překládání obecně a umožní studentům získat dovednosti v práci s různými softwarovými nástroji pro počítačem podporovaný překlad se zaměřením na cloudové nástoje (Wordfast Anywhere, Google Translator Toolkit, Memsource Web Editor, apod.).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Počítačem podporovaný překlad 3 seznamuje studenty se současnými způsoby využívání počítačových technologií v překladatelském procesu. Kurz pokrývá následující témata: viz Obsah předmětu
Po absolvování předmětu získá student pokročilé dovednosti s nástroji pro počítačem podporovaný překlad (CAT), které mu umožní komplexně spravovat překladové projekty pomocí specializovaného software a v neposlední řadě integrovat do překladatelského procesu automatizovaný strojový překlad (MT) a jeho post-editaci.
Předpoklady
U studentů je očekávána dobrá znalost práce s počítačem (web, kancelářské aplikace, instalace a konfigurace software) a velmi dobrá orientace v prostředí operačního systému Microsoft Windows. Předchozí absolvování některého z předmětů Počítačem podporovaný překlad 1/2 (kaa/TRC1,kaa/TRC2) je výhodou, nicméně není nutnou podmínkou.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Seminární práce

# Aktivní účast, tolerovány jsou max. 2 absence # Odevzdání průběžných překladových projektů a dalších úkolů
Doporučená literatura
  • BOWKER, Lynne. (2002). Computer-aided Translation Technology: A practical introduction. Ottawa: University of Ottawa Press.
  • QUAH, C. K. (2006). Translation and Technology. Basingstoke (UK): Palgrave Macmillan.
  • SOMERS, Harold (ed.). (2003). Computers and Translation: A translator?s guide. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad (2013) Filologické vědy 1 -