Předmět: Jazykové cvičení 4

« Zpět
Název předmětu Jazykové cvičení 4
Kód předmětu KAA/JC04
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Tylšarová Helena, Mgr.
 • Hegerová Kateřina, Mgr.
 • Čakányová Michaela, Mgr.
 • Kepková Martina, Mgr.
 • Pazderová Sabina, PhDr.
 • Adamíková Lenka, Mgr.
 • Molnár Ondřej, Mgr. Ph.D.
 • Nováková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
Rozšířit rozsah znalostí studentů v oblasti praktické angličtiny na úroveň C1. Důraz je kladen na využití všech jazykových dovedností, gramatiky a slovní zásoby v oblasti komunikace. V oblasti slovní zásoby půjde především o anglické idiomy, frázová slovesa či synonyma. Lekce 5 - 8, doplňkový materiál na webové stránce www.moodle.anglistika.upol.cz 1. Lekce 5 ? Health Matters 2. Lekce 6 ? Would you believe it? 3. Lekce 7 ? Traces of the Past 4. Lekce 8 ? The Big Issues

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Domácí příprava na výuku - 13 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 11 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je rozšířit rozsah znalostí studentů v oblasti praktické angličtiny na úrovni C1. Důraz je kladen na využití všech jazykových dovedností, gramatiky a slovní zásoby v oblasti komunikace. V oblasti slovní zásoby půjde především o anglické idiomy, frázová slovesa či synonyma. V průběhu jednoho semestru zvládnou studenti látku 4 lekcí (5 - 8) z učebnice CAE Result. Odkazy a doplňková cvičení budou k dispozici na webové stránce www.moodle.anglistika.upol.cz
Vývoj a procvičení pěti klíčových jazykových kompetencí, tj. čtení, poslech, slovní zásoba, mluvení a gramatika, psaní. Efektivně připravit studenty na zkoušku na úrovni C1 jazykového rámce pro jazyky. Studenti si prohloubí svoji znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni a tuto úroveň ovládají s jistotou.
Předpoklady
jazyková zkouška JCB2
KAA/JCB2

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Didaktický test

80% prezence, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů, průběžné hodnocení ústního a písemného projevu a poslechu. Písemný zápočtový test z probrané látky a čtecích dovedností na 70%.
Doporučená literatura
 • (2008). Certificate in Advanced English: Examination Papers. Cambridge: Cambridge UP.
 • Carter, Ronald, and Michael McCarthy. (2006). Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge UP.
 • Davies, Paul A., et al. (2008). CAE Result: Student's Book. Oxford: OUP.
 • Davies, Paul A., et al. (2008). CAE Result: Workbook Resource Pack. Oxford: OUP.
 • Hornby, A.S. (2010). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford: OUP.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr