Course: Regional Economics

« Back
Course title Regional Economics
Course code KAE/RE
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Řezník Jiří, PhDr. Ph.D.
Course content
Regional economic; economics and politics; Specification of the region; Economic and social factors affecting regional development and growth; Strategies of endogenous development; Regional relations; Mobility of the factors of production; Theory of localization and spatial structure; Company, its localization and surroundings; Agglomeration and urbanization effects; Polarization; Regional development in the Czech Republic and the EU.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Work with Text (with Book, Textbook)
 • Attendace - 25 hours per semester
 • Homework for Teaching - 25 hours per semester
 • Semestral Work - 25 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 25 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is an explanation of theoretical and practical aspects of development of regions and knowledge about regional politics of CR and EU.
Students will gain an overview of regional economics and they will understand the basic terms and methods used in the regional and spatial economics. The gained knowledge will be applicable in further studies of economic disciplines and in economic practice.
Prerequisites
The course presupposes basic knowledge of economics.

Assessment methods and criteria
Seminar Work

The course is concluded with a colloquium. The students will prove their knowledge by a seminar paper (10-15 pages) on the assessment of development opportunities in selected region, village or city.
Recommended literature
 • BLAŽEK, Jiří, UHLÍŘ, David. (2002). Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. Karolinum Praha.
 • Čadil, J. (2010). Regionální ekonomie: teorie a aplikace. V Praze: C.H. Beck.
 • Ježek J. (1999). Prostorová a regionální ekonomika. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity.
 • Kadeřábková J. (1998). Úvod do regionálních věd a veřejné správy : vybrané kapitoly. Codex Bohemia Praha.
 • Lacko R. (1969). Náčrt vývinu priestorovej ekonomiky : Teória a prax kapitalistických krajín.. Slovenská akadémia vied, Bratislava.
 • MAIER, Gunther, TOEDTLING, Franz. (1997). Regionálna a urbanistická ekonomika. Teoria lokalizácie a priestová štruktura.. ELITA Bratislava.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Applied Economic Studies (2015) Economy - Winter
Faculty of Physical Culture Applied Economic Studies (2011) Economy - Winter
Faculty of Arts French oriented on applied economics (2015) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Arts Russian and Economics, Law and Tourism (2015) Philological sciences - -
Faculty of Arts Ukrainian language with specialization on economic, law and touristic sphere (2015) Philological sciences - -