Předmět: Angický jazyk 6

« Zpět
Název předmětu Angický jazyk 6
Kód předmětu KAJ/CJ9A6
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Zatloukalová Leslie Joy
  • Kořínková Jana, Mgr. Ph.D.
  • Valentová Ruth, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studijní náplní tohoto semestru je učivo z učebnice English File Intermediate Plus, 3rd Edition.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na komunikaci v rovině obecného jazyka, a to zejména na osvojování a prohlubování dovedností ve sféře mluvení, psaní, porozumnění slyšenému a porozumnění čtenému.
Na konci kurzu bude student schopen prokázat dosažení jazykové úrovně B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce a Evropského jazykového portfolia.
Předpoklady
Aktivní znalost anglického jazyka.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Systematické pozorování studenta

- alespoň 80% účast v seminářích - aktivní spolupráce ve výuce, včasné plnění domácích úkolů a dalších požadavků vyučujícího - úspěšné splnění zápočtového testu - tj. dosažení alespoň 70 %
Doporučená literatura
  • C.Latham-Koenig, C.Oxenden, M. Boyle. (2014). English File Intermediate Plus, 3rd Edition. Oxford.
  • Ch. Gough. (2001). English Vocabulary Organiser. LTP, Hove, UK.
  • Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press.
  • Penguin. Graded Readers, levels 4 and 5.
  • R.Gairns; S.Redman. (2008). Oxford Word Skills, Intermediate. OUP, Oxford, UK.
  • R.Murphy. (1997). English Grammar in Use. CUP, Cambridge, UK.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD12) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní