Předmět: Verbální a nonverbální komunikace

« Zpět
Název předmětu Verbální a nonverbální komunikace
Kód předmětu KAJ/COMM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nevařil Josef, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Ačkoli verbální komunikace a její prostředky jsou náplní výuky jazyka již od základní školy, neméně důležitá neverbální komunikace je stále ještě opomíjenou oblastí. Přesto někdy víc než modulace hlasu obsah řeči prozradí neverbální komunikace, je starší než mluvené slovo, dává možnost hlouběji a pravdivěji nahlédnout do nitra mluvčího. Především neverbální komunikace a řeč těla je náplní tohoto kurzu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Výstupy z učení
V tomto kurzu se studenti zaměří na důležitost toho, jak lidé komunikují. Získají základní teoretické znalosti o řeči těla, které se potom pokusí uplatnit v reálných situacích.
Studenti získají základní teoretické znalosti o řeči těla, které se potom pokusí uplatnit v reálných situacích.
Předpoklady
unspecified
KAJ/MOPHQ
----- nebo -----
KAJ/MORFO
----- nebo -----
KAJ/MORFQ

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Seminární práce

Zápočet 80% aktivní účast v hodinách (70% ISP) pečlivá příprava do seminářů, domácí úkoly prezentace vybraného tématu
Doporučená literatura
  • Beattie, G. (2003). Visible Thought: the New Psychology of Body Language.
  • Pease, A. (1997). Body Language.
  • Peasovi, A. a B. (2008). Řeč těla. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 -
Fakulta tělesné kultury Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 -
Pedagogická fakulta Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 -
Pedagogická fakulta Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 -
Pedagogická fakulta Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 -
Fakulta tělesné kultury Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 -
Pedagogická fakulta Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 -
Pedagogická fakulta Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 -
Pedagogická fakulta Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 -
Pedagogická fakulta Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (BB15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 -