Předmět: Akademická angličtina pro DSP

« Zpět
Název předmětu Akademická angličtina pro DSP
Kód předmětu KAL/93AE
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Öbrink Markus Johan, MgA. M.A.
Obsah předmětu
Během kurzu budou studenti procvičovat ústní prezentaci svých doktorských projektů a vybraných textů v angličtině souvsejících s jejich oborem, psaní odborných textů v angličtině (se zaměřením na odkazy na prezentované anglické texty související s jejich oborem), studenti budou trénovat diskuze a rověněž budou pracovat na gramatice, které je pro tyto úkoly nutná. Budou schopni samostatně psát texty, porozumět pokročilejším textům v AJ a používat anglický jazyk v dalším studiu. Kurz je rozdělen do šesti workshopů. Během nich se od studentů očekává, že vypracují domácí úkoly i další úkoly, které jim zadá vyučující. V zimním semestru se workshopy konají: 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 24.11, 8.12 Rozpis může být změněn.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Výstupy z učení
Pozor: Kurz je výhradně pro doktorandy! V dnešním globalizovaném světě jsou cizí jazyky stále více důležité. Moderní výzkumný pracovník musí být schopen porozumět odbornýnm textům v anglickém jazyce a také je umět vytvořit. Tento jednosemestrální kurz je určený doktorandům, kteří se připravují na doktorskou zkoušku z angličtiny.Kurz je uvede do akademické angličtiny (co to je, jak by měl student napsat odborný text /jak mluvit, jaká jsou pravidla atd.).Cílem je naučit účastníky základy akademické angličtiny a pomáhají jim psát odborné texty a prezentovat svůj výzkum. Upozorňujeme, že tento kurz poskytuje široký pohled na akademickou angličtinu, včetně obou psaní a prezentačních dovedností. Těm, kteří se chtějí zaměřit konkrétně na psaní, se doporučuje zapsat KAL/93AWR.
Jazykové dovednosti spojené s akademickou angličtinou: gramatika, mluvení, čtení s porozuměním, psaní, poslech.
Předpoklady
Min. uroveň AJ B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- Splnění všech povinných úkolů v daném časovém období - Absence max 1x90 min - Aktivní účast - Čtení povinné literatury
Doporučená literatura
  • George Orwell. Politics and the English language.
  • Ilona Leki. Academic Writing.
  • McCarthy, M., & O'Dell, F. (2008). Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice : self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Murphy, R. (2012). English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Cambridge: Cambridge University Press.
  • R. Murphy. (2007). Essential Grammar in Use. Cambridge.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Česká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Andragogika - čtyřletý (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (16) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Mediální a kulturální studia (14) Publicistika, knihovnictví a informatika - -
Filozofická fakulta Německý jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Politologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk - čtyřletý (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Filozofie - čtyřletý (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta České dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Politologie - čtyřletý (14) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Sociologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Sociologie (12) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny výtvarných umění (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny výtvarných umění (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Mediální a kulturální studia (14) Publicistika, knihovnictví a informatika - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Německá literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské jazyky (14) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Klinická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Pedagogická psychologie (12) Obory z oblasti psychologie - -
Filozofická fakulta Teorie literatury (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk - čtyřletý (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Filozofie (12) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Filozofie - čtyřletý (16) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Ruský jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Jazyky a kultura Číny a Japonska (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny hudby (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ekonomicko-manažerská studia (16) Ekonomie - -
Filozofická fakulta České dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Obecné dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Český jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Srovnávací slovanská filologie (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny hudby (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ruský jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Jazyky a kultura Číny a Japonska (15) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (16) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Český jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (13) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Obecná jazykověda a teorie komunikace (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Ruská literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Politologie - čtyřletý (14) Sociální vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Ruská literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Filozofie (12) Filozofie, teologie - -
Filozofická fakulta Obecné dějiny (12) Obory z oblasti historie - -
Filozofická fakulta Česká literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Německý jazyk (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Teorie literatury (12) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Ekonomicko-manažerská studia (16) Ekonomie - -
Filozofická fakulta Německá literatura (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Srovnávací slovanská filologie (12) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Andragogika - čtyřletý (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -