Předmět: Angličtina mírně pokročilí (psychologie) 4

« Zpět
Název předmětu Angličtina mírně pokročilí (psychologie) 4
Kód předmětu KAL/APSM4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Válková Silvie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Latham-Koenig, Christina, Oxenden, Clive. (2012). English File third edition (Pre-intermediate). Oxford: Oxford University Press. Lekce 10-12 + materiály vztahující se ke studijnímu oboru.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Čtvrtý semestr čtyřsemestrového kurzu angličtiny pro studenty s nižší výchozí znalostí jazyka. Výuka se zaměří na všechny formy komunikace: mluvení, poslech, četbu a psaní, aby byli studenti schopni komunikovat nejen na úrovni všeobecného anglického jazyka, ale mohli se vyjadřovat i k tématům vztahujícím se k jejich hlavnímu studijnímu oboru, tj. psychologii (pedagogická psychologie). Z výchozí úrovně A2 se studenti po úspěšném absolvování kurzu posunou na úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Délka kurzu: 4 semestry Za úspěšné vykonání zápočtu na konci každého semestru obdrží student vždy 2 kredity (celkem 8 kreditů). Za úspěšné vykonání zkoušky (APSMZ) po ukončení čtvrtého semestru obdrží student 2 kredity. Celkový počet kreditů za kurz: 10
Získané kompetence: čtení, psaní, poslech a mluvení v rozsahu učebnice (lekce 10-12) a doplňkových odborných materiálů. Z výchozí úrovně A2 se studenti po úspěšném absolvování kurzu (APSM1-4) posunou na úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Znalost angličtiny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - úroveň A2.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemný test

-Docházka do výuky - max. 2 absence. Nepřítomnost studenta není v žádném případě důvodem pro jeho nepřipravenost v následující hodině. -Aktivní účast ve výuce. -Krátké testy v průběhu semestru. -Příprava prezentace na dané téma. -Vypracování domácích úkolů. -Úspěšné složení zápočtového testu (písemná forma min.70%). Všechny náležitosti k zápočtu student splní nejpozději do konce zkouškového období daného semestru.
Doporučená literatura
  • Clive Oxenden. English File third edition Pre-Intermediate, Student´s Book. OUP.
  • Murphy, Raymond. (2004). English Grammar in Use . Cambridge.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Religionistika (2016) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Fakulta tělesné kultury Žurnalistika (2011) Publicistika, knihovnictví a informatika 2 Letní
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Letní
Filozofická fakulta Teorie a dějiny dramatických umění (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Praktická nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Řízení vzdělávacích institucí (2016) Ekonomie 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Cyrilometodějská teologická fakulta Filozofie (2011) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Dějiny výtvarných umění (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Andragogika (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Filozofická fakulta Archeologie (2015) Obory z oblasti historie 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Latinská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Obecná lingvistika a teorie komunikace (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Korejština pro hospodářskou praxi (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Filozofie (2016) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Sociologie (2016) Sociální vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Divadelní věda (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Filmová věda (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Cyrilometodějská teologická fakulta Žurnalistika (2011) Publicistika, knihovnictví a informatika 2 Letní
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 2 Letní