Předmět: English Academic Writing 1

« Zpět
Název předmětu English Academic Writing 1
Kód předmětu KAL/AW1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
Obsah předmětu
V tomto dvousemestrálním kurzu se proberou lekce z učebnice D. E. Zemach and L. A. Rumisek, Academic Writing. V prvním semetru se probere úvodní kapitola a lekce 1-7.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento dvousemestrální kurz, určen studentům humanitních oborů, se zaměřuje na proces přípravy a psaní akademické práce v anglickém jazyce. Studenti, kteří se zapíší do tohoto kurzu, musí mít alespoň středně pokročilou úroveň angličtiny.
Během tohoto kurzu by měli studenti získat schopnost si ujasnit a strukturovat své myšlenky v rámci určitého tématu tak, aby byli schopni je vyjádřit (především ústně, poté i písemně). Rovněž získají slovní zásobu potřebnou k polemickému psanému akademickému projevu v angličtině. Schopnost budovat argumentaci a strukturu svého projevu, kterou studenti získávají v rámci tohoto kurzu, je naprostým základem psaní referátů, článků, tak jako i bakalářských, magisterských a doktorských prací, které se od studentů očekává během jejich univerzitních studií.
Předpoklady
Na konci tohoto kurzu se očekává, že studenti budou schopni samostatně uspořádat své myšlenky a přístupné materiály za účelem napsaní dobře strukturovaného referátu v jasné a správné akademické angličtině. Výsledkem by měla být písemná práce studenta na téma, vztahující se k jeho/jejímu studijnímu oboru, kterou má připravit ke zkoušce na konci druhého semestru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Systematické pozorování studenta

Docházka je povinná, stejně jako pravidelné plnění všech úkolů.
Doporučená literatura
  • Dorothy E. Zemach and Lisa A. Rumisek. (2003). Academic Writing. From Paragraph to Essay . Oxford: Macmillan.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Cyrilometodějská teologická fakulta Žurnalistika (2011) Publicistika, knihovnictví a informatika 1 Zimní
Filozofická fakulta Andragogika (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Fakulta tělesné kultury Žurnalistika (2011) Publicistika, knihovnictví a informatika 1 Zimní
Cyrilometodějská teologická fakulta Filozofie (2011) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Divadelní věda (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Praktická nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Dějiny výtvarných umění (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Religionistika (2016) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Archeologie (2015) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Obecná lingvistika a teorie komunikace (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Sociologie (2016) Sociální vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Řízení vzdělávacích institucí (2016) Ekonomie 1 Zimní
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Filmová věda (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Korejština pro hospodářskou praxi (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Teorie a dějiny dramatických umění (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Latinská filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Filozofie (2016) Filozofie, teologie 1 Zimní