Předmět: Ruština mírně pokročilí (různé obory) 1

« Zpět
Název předmětu Ruština mírně pokročilí (různé obory) 1
Kód předmětu KAL/RMP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Ruština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cagašová Oxana, Mgr. Bc.
Obsah předmětu
14. - 16. lekce učebnice Klass! 2. Pocity, emoce, rady, doporučení, části těla, některé nemoci, oblečení a barvy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 1 hodina za semestr
Výstupy z učení
První semestr čtyřsemestrálního kurzu ruštiny bez zaměření na studovaný obor je určen pro mírně pokročilé. Předmět nemohou navštěvovat rodilí mluvčí. Osvojení komplexu jazykových dovedností: čtení, psaní, poslech, mluvení. Po úspěšném absolvování kurzu v plném rozsahu dosáhnou studující výstupní úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Student porozumí v cílovém jazyce pokročilejším obsahům a na této úrovni bude schopen realizovat své komunikační záměry. Student si aktivně osvojí komplex dovedností: -čtení textu s porozuměním -poslech textu s porozuměním -samostatný ústní projev -samostatný písemný projev Výstupní jazyková úroveň celého kurzu A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Kurz je určen pro mírně pokročilé posluchače, kteří již zvládli úroveň jazyka A2.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta

Zápočet 1. Docházka do výuky - maximálně 2 absence za semestr. Nepřipravenost studenta v důsledku jeho absence v předchozí hodině nebude akceptována. 2. Připravenost na hodinu, vypracování domácích úkolů (je-li student nepřipraven, může mu být započítána absence). 3. Zápočtový test v zápočtovém týdnu. Upozornění: Zápočet je možné získat pouze do konce zkouškového období semestru, v němž kurz probíhal (a to pouze v rámci termínů vypsaných vyučující).
Doporučená literatura
  • Orlova, Natalia, Vágnerová, Marta, Kožušková Mirka. (2011). Klass! 2. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Cyrilometodějská teologická fakulta Žurnalistika (2011) Publicistika, knihovnictví a informatika 1 Zimní
Filozofická fakulta Andragogika (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Fakulta tělesné kultury Žurnalistika (2011) Publicistika, knihovnictví a informatika 1 Zimní
Cyrilometodějská teologická fakulta Filozofie (2011) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Divadelní věda (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Praktická nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Dějiny výtvarných umění (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Religionistika (2016) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Archeologie (2015) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Obecná lingvistika a teorie komunikace (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Sociologie (2016) Sociální vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Řízení vzdělávacích institucí (2016) Ekonomie 1 Zimní
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Filmová věda (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Korejština pro hospodářskou praxi (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Teorie a dějiny dramatických umění (2015) Teorie a dějiny umění 1 Zimní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 1 Zimní
Filozofická fakulta Latinská filologie (2015) Filologické vědy 1 Zimní
Filozofická fakulta Filozofie (2016) Filozofie, teologie 1 Zimní