Předmět: Ruština mírně pokročilí (různé obory) zkouška

« Zpět
Název předmětu Ruština mírně pokročilí (různé obory) zkouška
Kód předmětu KAL/RMPZ
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Ruština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Svašková Markéta, Mgr.
Obsah předmětu
Písemná část zkoušky Ústní část zkoušky

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Zkouška k zakončení čtyřsemestrálního kurzu ruštiny pro mírně pokročilé bez zaměření na studovaný obor. Předmět nemohou navštěvovat rodilí mluvčí. Student prokazuje, do jaké míry si osvojil komplex jazykových dovedností: čtení, psaní, poslech, mluvení. Zkouška probíhá na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Podmínkou vykonání zkoušky je předchozí úspěšné ukončení všech čtyř semestrů kurzu RMP 1-4.
Student porozumí v cílovém jazyce pokročilejším obsahům a na této úrovni bude schopen realizovat své komunikační záměry. Student si aktivně osvojí komplex dovedností: samostatný ústní projev na dané téma, schopnost vyjádřit svůj názor ke konkrétní problematice a argumentačně jej podpořit, čtení kratších i delších textů s porozuměním, psaní textů v cílovém jazyce, např. reportáž z cesty, poslech frází a rozhovorů k tématům.
Předpoklady
Podmínkou vykonání zkoušky je předchozí úspěšné ukončení všech čtyř semestrů kurzu RMP 1-4.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta

Požadavky k dílčí zkoušce: 1. Písemná část: Jazykový test - praktická aplikace gramatických jevů a slovní zásoby (14.-25. lekce, učebnice Klass 2,3). 2. Ústní část: a) Monolog na zadané téma (seznam viz níže). b) Dialog k tématu. c) Text: čtení a překlad ruského textu v rozsahu pěti stran formátu A4. Tento text není zadán učitelem, student si jej zvolí sám (u zkoušky je text předložen ve dvojím vyhotovení, bez vepsaných poznámek). Upozornění: Zkoušku je možné získat pouze do konce zkouškového období semestru, v němž si student kurz zapsal (a to pouze v rámci termínů vypsaných vyučující). Témata: - části těla, některé nemoci, emoce - oblečení a barvy - novinky z různých oborů, hudební styly, hudební nástroje, filmové žánry, druhy literárních textů - představení České republiky, Olomouce, našeho regionu a regionů, ze kterých pocházejí studenti - na co jsou Češi hrdí, důležité osobnosti, události a data české historie - partnerství, charakteristika osobnosti, dobré a špatné vlastnosti, popis prvního setkání, schůzky - známé literární a filmové příběhy o lásce - zaměstnání a profese, jak se připravit na pracovní pohovor - charakteristika různých druhů zaměstnání, vlastní přednosti a vlohy k dané profesi - jevy nepříznivé pro životní prostředí, způsoby šetření energie a ochrana životního prostředí - ekologické organizace a ekologické akce v našem regionu - Moskva, hlavní město Ruska, moskevské památky a zajímavosti - významné osobnosti Ruska, historie olympijských her - pojmenování různých médií a jejich funkce, diskuze o televizním programu - zajímavosti z historie televize a počítače, předpovědi sci-fi autorů
Doporučená literatura
  • Orlova, Natalia, Vágnerová, Marta, Kožušková Mirka. (2012). Klass! 3. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Religionistika (2016) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Letní
Filozofická fakulta Teorie a dějiny dramatických umění (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Praktická nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Řízení vzdělávacích institucí (2016) Ekonomie 2 Letní
Filozofická fakulta Dějiny výtvarných umění (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Andragogika (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Filozofická fakulta Archeologie (2015) Obory z oblasti historie 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Latinská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Obecná lingvistika a teorie komunikace (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Korejština pro hospodářskou praxi (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Filozofie (2016) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Sociologie (2016) Sociální vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Divadelní věda (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Filmová věda (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 2 Letní