Course: Didactics of Sport Games

« Back
Course title Didactics of Sport Games
Course code KAS/DSH
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hůlka Karel, Mgr. Ph.D.
 • Háp Pavel, Mgr. Ph.D.
 • Reich Petr, Mgr. Ph.D.
 • Weisser Radim, Mgr.
 • Bělka Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
Integrated approaches to teaching and training sports games. These approaches are based on faster development of game activities and game situations, progressive transition of learning in less variable conditions towards more variable practical conditions. An approach based on gradual integration of the cognitive and physical activity component of game performance. An approach based on understanding the allosteric learning model in the area of sports games.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Observation, Demonstration
Learning outcomes
The aim of the course is to present to the students educational and didactic approaches to teaching and training sports games including related mental, social and health aspects. Throughout the course the students learn about the issue of development of sports game programmes and pedagogical diagnostics and analysis. Information about this course was translated to English within the project Internationalization of the Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc, No. CZ.1.07/2.2.00/28.0028, co-funded by the European Social Fund and the Government of the Czech Republic.
Upon completion of the course the student: - Is able to describe, explain and apply teaching approaches based on unstructured teaching of sports games, - Is knowledgeable about teaching approaches based on gradual integration of the cognitive and physical activity component of game performance, - Is knowledgeable about teaching approaches based on understanding and allosteric learning model in the area of sports games.
Prerequisites
No special prerequisities are requsted.

Assessment methods and criteria
Student performance, Didactic Test, Seminar Work

Active participation in seminars, seminar paper, project.
Recommended literature
 • Adamus, M., & Tomajko, D. (1994). Vyučovací postup při nácviku basketbalu [DVD]. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Adamus, M. (1997). Aplikace problémového vyučování při nácviku basketbalu ve školní tělesné výchově. Olomouc: UP.
 • Buchtel, J. et al. (2006). Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum.
 • Černý, T. et al. (2007). Miniházená ve škole. Praha: ČSH.
 • Dobrý, L., & Semiginovský, B. (1988). Sportovní hry: výkon a trénink. Praha: Olympia.
 • Dobrý, L. (1992). ..aby se tělesná výchova nepřežila III. Těl. Vých. Mlád., 57(6), 1-6.
 • Dobrý, L. (1988). Didaktika sportovních her. Praha.
 • Haník, Z., & Lehnert, M. (2004). Volejbal. [Praha]: Český volejbalový svaz.
 • Kaplan, O. (1999). Volejbal. Praha: Grada.
 • Psotta, R., & Velenský, M. (2009). Základy didaktiky sportovních her. Praha: Karolinum.
 • Táborský, F. (2000). Házená ve škole. Praha: ČSH.
 • Tomajko, D., & Adamus, M. (1995). Využití problémového vyučování při nácviku basketbalu. In Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Hra v životě člověka (pp. 121-126). Plzeň: Západočeská Univerzita.
 • Tomajko, D. (1993). Aplikace didaktických stylů v basketbalu. Těl. Vých. Mlád. 59(4), 39-41.
 • Tomajko, D. (1997). Dynamický přístup k výuce sportovních her. In Sborní referátů z mezinárodního vědeckého semináře Didaktický proces v současném pojetí tělesné výchovy (pp. 67-70).. Olomouc: UP, FTK.
 • Tomajko, D. (1994). Epizody vyučovací jednotky s různými didaktickými styly. Těl. Vých. Sport. Mád., 60(8), 26-31.
 • Tůma, M., & Tkadlec, J. (2002). Házená: herní trénink, kondiční trénink, průpravná a herní cvičení. Praha: Grada.
 • Votík, J. (1995). Sportovní příprava mládeže v kopané. Plzeň: ITV.
 • Zapletalová, L., Přidal, V., & Tokár, J. (2001). Volejbal - učebné texty pre školenia trenérov 1. triedy. Bratislava: PEEM.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Physical Culture Physical Education (2011) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Physical Education and Sports (2016) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Physical Education (2016) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Adapted Physical Education (2011) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Adapted Physical Education (2016) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Physical Education and Sports (2011) Physical education and sport 1 Winter