Course: null

« Back
Course title -
Course code KAS/KHRYS
Organizational form of instruction Lecture + On-line Activities
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bělka Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
Content Tag. Combat games. Dodge ball. Team competitions. Dexterity, coordinations games. Calm games. Games with various sports tools.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook), Observation, Demonstration, Training in job and motor Skils, Activating (Simulations, Games, Dramatization)
 • Attendace - 30 hours per semester
 • Homework for Teaching - 42 hours per semester
 • Semestral Work - 30 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 10 hours per semester
Learning outcomes
Aims The aim of the course is to introduce to the students physical activity games and their classification. The students learn about basic safety principles in physical activity games, correct inclusion of physical activity games in the structure of PE lessons and will know the rules of physical activity games. Throughout the course, students will practically try out various physical activity games.
Competences The students will be qualified to lead physical activity games in PE lessons in elementary and secondary schools.
Prerequisites
any

Assessment methods and criteria
Student performance, Didactic Test, Systematic Observation of Student, Seminar Work

Requirements Active participation in classes, methodological presentation, 100% attendance.
Recommended literature
 • Teorie a praxe tělesné výchovy.
 • Bělka, J., & Salčáková, K. (2014). Nebojme se házené: (metodika a didaktika házené). Olomouc: Hanex.
 • Berne, E., & Nová, G. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál.
 • Borová B. Míče, míčky a hry s nimi. Praha: Portál.
 • Černý, J. (1968). Fotbal je hra : (pokus o fenomenologii hry). Praha: Československý spisovatel.
 • Hurdová, E., & Plicková, E. (2009). Hrajeme si s padákem: hry s padákem, stuhami a šátky. Praha: Portál.
 • Jonášová, D. (2006). Učení a pohyb, aneb Výuka pro neposedy.. Brno: MU.
 • Karásková, V. (2010). A budeme si hrát.. UP: Olomouc.
 • Kirchner, G. (2000). Childrens game from araund the World. Benjamin Cummings.
 • Kirchner, G. (2000). Children's Games from Around the World. Benjamin Cummings.
 • Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Mazal, F., & Horáková, R. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex.
 • Mazal, F. (2007). Hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc: Hanex.
 • Mazal, F. (1990). Sportovní příprava. VI. (Pohybové hry dětí I.). Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Nitsch, C. (2007). 300 nejzábavnějších her pro děti každého věku.. Grada.
 • Panská, S. (2005). Pohybové hry pro děti se sluchovým postižením. Olomouc: UP.
 • Rovný, M., & Zdeněk, D. (1974). Pohybové hry. Praha: SPN.
 • Sigmund, E. (2007). Pohybová aktivita dětí a jejich integrace prostřednictvím 60 pohybových her. Olomouc: Hanex.
 • Zapletal, M. (1988). Špalíček her. Praha: Albatros.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester