Course: Sport games

« Back
Course title Sport games
Course code KAS/SPH
Organizational form of instruction Exercise
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hůlka Karel, Mgr. Ph.D.
 • Bělka Jan, Mgr. Ph.D.
 • Háp Pavel, Mgr. Ph.D.
 • Weisser Radim, Mgr.
Course content
Handball (game activities, rules, game performance in a match, mini handball). Volleyball (game activities, rules, game performance in a match) Football (game activities, rules, game performance in a match) Basketball (game activities, rules, game performance in a match)

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook), Demonstration, Training in job and motor Skils, Activating (Simulations, Games, Dramatization)
 • Preparation for the Course Credit - 15 hours per semester
 • Attendace - 17 hours per semester
 • Semestral Work - 7 hours per semester
 • Homework for Teaching - 15 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to introduce to the students the rules and game activities in the following sports games and their modifications: Basketball, football, handball, volleyball. The students should understand the principles of game performance in selected sports games. Information about this course was translated to English within the project Internationalization of the Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc, No. CZ.1.07/2.2.00/28.0028, co-funded by the European Social Fund and the Government of the Czech Republic.
The student will know the rules of sports games, game positions and their specification in sports games and will know basic game activities (individual activities, game combinations) required for game performance in a match.
Prerequisites
N/A

Assessment methods and criteria
Student performance, Didactic Test, Dialog, Systematic Observation of Student, Seminar Work

Active participation in seminars, 100% attendance. Completion of practical test exercises in the respective sports games. Game performance in matches. Refereeing a match. Knowledge of basic rules of sports games (test).
Recommended literature
 • (1994). Minihandball project guide. Wien: EHF.
 • Bělka, J., & Salčáková, K. (2013). Nebojme se házené: didaktika a metodika házené. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Bon, M. (2001). Mali rukomet. Ljubljana.
 • Buchtel, J., Ejem, M., & Vorálek, R. (2011). Trénink volejbalu. Praha: Karolinum.
 • Buzek, M., & Procházka, L. (1999). Česká fotbalová škola: trénink a utkání mládeže od 6 do 12 let. Praha: Olympia.
 • Černý, T. et al. (2007). Miniházená ve škole. Praha: ČSH.
 • Dovalil, J. et al. (2012). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.
 • Frank, G. (2006). Fotbal: 96 tréninkových programů: periodizace a plánování tréninku, výkonnostní testy, strečink. Praha: Grada.
 • Grage, W. (2008). Handballtraining: trainieren - spielen - gewinnen. Aachen: Meyer & Meyer.
 • Haník, Z., & Lehnert, M. (2004). Volejbal. [Praha]: Český volejbalový svaz.
 • Hianik, J. (2010). Vzťah ukazovateľov herného výkonu družstva k výsledku zápasu v hádzanej. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Jančálek, S., Táborský, F., & Šafaříková, J. (1990). Házená : (teorie a didaktika). Praha: SPN.
 • Janík, Z., Pětivlas, T., & Drásalová, L. (2003). Basketbal: nácvik herních činností jednotlivce. Brno: Paido.
 • Karczmarczyk, R. (2006). Florbal: učebnice (nejen) pro trenéry. Brno: Computer Press.
 • Kollath, E. (2006). Fotbal: technika a taktika hry: nácvik a herní trénink, metodika tréninku, herní systémy. Praha: Grada.
 • Liška, V. (2005). Brankář v házené. Praha: Professional Publishing.
 • Mullin, CH., & Coleman B. (1996). Abeceda basketbalu. Praha: Ikar.
 • Perič, T., & Dovalil, J. (2010). Sportovní trénink. Praha: Grada Publishing.
 • Perič, T., Levitová, A., Petr, M., Košťál, M., & Slavík, O. (2012). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada.
 • Perič, T. (2012). Sportovní příprava dětí 2: zásobník cvičení. Praha: Grada Publishing.
 • Rees, R. & Cor van der Meer. (1997). Coaching soccer successfully. Champaign: Human Kinetics.
 • Schmidt, P. (2010). Flere h?ndboldtips: 626 traenings?velser til h?ndbold. Kobenhavn: Skriveforlaget.
 • Skružný, Z. (2005). Florbal: technika, trénink, pravidla hry. Praha: Grada.
 • Šafaříková, J. (1998). Házená. Praha: NS Svoboda.
 • Tůma, M., & Tkadlec, J. (2002). Házená: herní trénink, kondiční trénink, průpravná a herní cvičení. Praha: Grada.
 • Tůma, M., & Tkadlec, J. (2010). Hry s míčem pro děti. Praha: Grada.
 • Velenský, M., & Karger, J. (1999). Basketbal : herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha: Grada.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Physical Culture Civic Defence (2013) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Physical Education (2011) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Adapted Physical Education (2016) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Physical Education and Sports (2011) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Civic Defence (2016) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Adapted Physical Activities (2011) Physical education and sport 1 -
Faculty of Physical Culture Adapted Physical Education (2011) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Physical Education and Sports (2016) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Recreology (2011) Physical education and sport 1 -
Faculty of Physical Culture Adapted Physical Activities (2016) Physical education and sport 1 -
Faculty of Physical Culture Physical Education (2016) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Physical Culture Recreology (2016) Physical education and sport 1 -