Course: Theory and Didactics of Sport Games

« Back
Course title Theory and Didactics of Sport Games
Course code KAS/TDSH
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Weisser Radim, Mgr.
 • Bělka Jan, Mgr. Ph.D.
 • Háp Pavel, Mgr. Ph.D.
 • Hůlka Karel, Mgr. Ph.D.
Course content
Characteristics of sports games based on the analysis of favourable and unfavourable properties that distinguish sports games from other sports. Individual and team game performance and its diagnostics. Practical didactic process as a system-based element of school physical education and sports training - to be collectively identified as the training process. Technology of the training process. Leadership activities of the teacher/coach.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Observation, Demonstration
 • Preparation for the Exam - 40 hours per semester
 • Homework for Teaching - 81 hours per semester
 • Attendace - 39 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to introduce to the students the basic concepts and knowledge from the area of theory and didactics of sports games with an emphasis on school physical education, sports training and various forms of leisure recreation activities. Information about this course was translated to English within the project Internationalization of the Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc, No. CZ.1.07/2.2.00/28.0028, co-funded by the European Social Fund and the Government of the Czech Republic.
Upon completion of the course the students acquire new knowledge from the area of theory of didactics of spots games and are able to apply this knowledge in an educational context of physical education, sport and physical recreation.
Prerequisites
No spacial prerequisities are requsted.

Assessment methods and criteria
Oral exam, Didactic Test

Active participation in seminars and lectures, seminar paper, knowledge test, oral examination.
Recommended literature
 • Adamus, M., & Tomajko, D. (1994). Vyučovací postup při nácviku basketbalu [DVD]. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Bukač, L. (2005). Intelekt, učení, dovednosti & koučování v ledním hokeji. Praha: Olympia.
 • Buzek, M., & Procházka, L. (1999). Česká fotbalová škola: trénink a utkání mládeže od 6 do 12 let. Praha: Olympia.
 • Dobrý, L., & Semiginovský, B. (1988). Sportovní hry: výkon a trénink. Praha: Olympia.
 • Dobrý, L., & Velenský, E. (1987). Košíková (teorie a didaktika). Praha: SPN.
 • Dobrý, L. (1988). Didaktika sportovních her. Praha: SPN.
 • Haník, Z., & Lehnert, M. (2004). Volejbal. [Praha]: Český volejbalový svaz.
 • Psotta, R. (1999). Fotbal - základní program. Praha: NS Svoboda.
 • Táborský et al. (2007). Základy teorie sportovních her. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu.
 • Tomajko, D., & Dobrý, L. (2002). Didaktické styly a metodicko-organizační formy jako základ vyučování pohybových her. Tělesná výchova a sport mládeže. 68(4), 26-33.
 • Tomajko, D., & Dobrý, L. (1999). Pojmoslovné a terminologické vádemékum. Těl. Vých. Mlád. 65(8), 11-15.
 • Tůma, M., & Tkadlec, J. (2002). Házená: herní trénink, kondiční trénink, průpravná a herní cvičení. Praha: Grada.
 • Velenský, M. (2008). Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha: Karolinum.
 • Velenský, M. (1999). Street-ball: sportovní hra tříčlenných družstev na jeden koš. Praha: Olympia.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Physical Culture Physical Education (2011) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Physical Culture Adapted Physical Education (2016) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Physical Culture Physical Education and Sports (2016) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Physical Culture Physical Education and Sports (2011) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Physical Culture Physical Education (2016) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Physical Culture Adapted Physical Education (2011) Physical education and sport 1 Summer