Course: Physiology of pregnancy and childbirth.

« Back
Course title Physiology of pregnancy and childbirth.
Course code KAZ/BKFTP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vránová Věra, Mgr. Ph.D.
 • Marciánová Vladislava, Mgr.
 • Vránová Věra, Mgr. Ph.D.
Course content
Topics for consultation: Preconception care and preparation for parenthood. Changes in the body of a pregnant woman. prenatal care Normal birth. Physiological newborn. Physiological postpartum period. Natural methods of management of pregnancy and childbirth. Topics to self: Childbirth, obstetrics and midwifery in the past and present. Topics for long tasks (seminary work): According to the agreement with the teacher.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Projection (static, dynamic), Training in job and motor Skils
 • Attendace - 26 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 20 hours per semester
 • Homework for Teaching - 20 hours per semester
 • Semestral Work - 15 hours per semester
Learning outcomes
The course is of theoretically-practical and significantly educational nature. It deals with the basic and special care of a pregnant woman, a para, a puerpera and a nursing mother. Emphasis is mainly on physiological pregnancy and childbirth, including alternative ways to care for a pregnant woman, a para, a puerpara and a nursing mother. Teaching uses videos, demonstration of aids and practical procedures.
Students get an overview of the current system of care for the pregnant woman and the mother, learn about the physiological pregnancy and childbirth, especially with so-called. Natural childbirth.
Prerequisites
Passing somatology disciplines (anatomy and physiology)

Assessment methods and criteria
Mark, Written exam, Seminar Work

PC work, Internet connection. Working in a group on an assigned project, presentation of the project within classes. Active participation in seminars.
Recommended literature
 • Adamírová, J. (2002). Gynegymnastika. Praha: Jan Vašut s.r.o.
 • Auckettová, A. (1992). Masáže kojenců. Praha: Jan Kanzelsberger.
 • Beránková, B. (2002). Cvičení v těhotenství a šestinedělí. Praha: Triton.
 • Cichá, M. (2014). Integrální antropologie. Praha: Triton.
 • Citterbart, K. et al. (2001). Gynekologie. Praha: Galén.
 • Čech, E., Hájek, Z., Maršál, K. a kol. (1999). Porodnictví. Praha: Grada Publishing.
 • Evans, N. (1997). Těhotenství a porod od A do Z. Praha: Pragma.
 • Fellnerová, U. (1997). Žena 21. století. Praha: Ikar.
 • Goer, H. (2002). Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu. Praha: One woman press.
 • Hašplová, J. (1999). Masáže dětí a kojenců. Praha: Portál.
 • Kudela, M. a kol. (2004). Základy gynekologie a porodnictví. VUP Olomouc.
 • Leboyer, F. (1995). Porod bez násilí. Praha: Stratos.
 • Mackonochierová, A. (2001). Těhotenství týden po týdnu. Praha: Svojtka CO.
 • Macků, F., Macků, J. (1998). Průvodce těhotenstvím a porodem. Praha: Grada, Avicenum.
 • Makedonová, N. (1991). Gravidjóga - porod bez bolesti. Bratislava: Natajoga.
 • NICOLSON, P. (2001). Poporodní deprese. Praha: Grada Publishing.
 • Prajerová, K. (1994). Cvičení v těhotenství. Praha: NCPZ.
 • Roztočil, A. (2008). Moderní porodnictví. Praha: Grada.
 • TEUSEN, G., GOZE-HÄNEL, I. Prenatální komunikace. Praha: Portál, 2003.
 • Tomáš, S. a kol. (2000). Bezbolestný pôrod. Martin: Osveta.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester